37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările la Legea contabilității și raportării financiare au fost publicate

Modificările la Legea contabilității și raportării financiare au fost publicate

22.11.2023511 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 22 noiembrie, a fost publicată Legea nr. 320 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit). Documentul publicat prevede ajustarea reglementărilor din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și Legea privind auditul situaţiilor financiare nr. 271/2017

Începând cu 1 ianuarie 2025, potrivit modificărilor operate în cadrul normativ, alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 287/2017 va fi completat cu două noțiuni noi: „entitate autonomă” - entitate care nu face parte dintr-un grup și de „entitate-mamă de cel mai înalt rang” - entitate mamă care întocmește situații financiare consolidate ale celui mai mare grup de entități.

Modificările prevăd că entitatea autonomă care, pentru fiecare dintre ultimele două perioade de gestiune consecutive, va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit vor include:
a) descrierea activităților principale ale entității;
b) veniturile din vânzări;
c) profitul (pierderea) până la impozitare;
d) cheltuielile privind impozitul pe venit;
e) impozitul pe venit achitat;
f) profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune;
g) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți.
Entitatea autonomă nu va prezinta informațiile privind impozitul pe venit dacă desfășoară activitate de întreprinzător exclusiv în Republica Moldova.

În același timp, că entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului. Informațiile privind impozitul pe venit vor includ informațiile prevăzute la art. 30 alin. (7) din Legea nr. 287/2017 care vor include date despre: denumirea entităților grupului și descrierea activităților principale; veniturile din vânzări; profitul (pierderea) până la impozitare; cheltuielile privind impozitul pe venit; impozitul pe venit achitat; profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune; profitul nerepartizat (pierderea neacoperită).

Dacă entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile prevăzute la art. 30 alin. (7), entitatea-fiică va prezenta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezenta parțial sau nu va prezinta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicație clară şi motivată în acest sens.

De asemenea, documentul publicat conține un șir de modificări operate în Legea nr. 271/2017. Astfel, una dintre modificări se referă la expunerea în redacție nouă a noțiunii de la art.2 „standarde de control al calității” potrivit căruia: „standarde de management al calității” reprezintă standarde internaționale de management al calității, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, care se aplică pentru managementul calității la nivel de misiune, acceptate pentru a fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.

Adițional, au fost efectuate ajustări și la art.28 alin.(3) din legea menționată supra, prin completarea acestuia cu litera c), care prevede că în cazul auditului la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii, raportul auditorului va conține concluzia auditorului privind obligația entității auditate de a prezenta și publica informații privind impozitul pe venit pentru perioada de gestiune anterioară perioadei pentru care se efectuează auditul situațiilor financiare.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, cu excepția modificărilor operate în Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care vor intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial din 22 noiembrie, a fost publicată Legea nr. 320 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea unor acte normative (prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit). Documentul publicat prevede ajustarea reglementărilor din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și Legea privind auditul situaţiilor financiare nr. 271/2017

Începând cu 1 ianuarie 2025, potrivit modificărilor operate în cadrul normativ, alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 287/2017 va fi completat cu două noțiuni noi: „entitate autonomă” - entitate care nu face parte dintr-un grup și de „entitate-mamă de cel mai înalt rang” - entitate mamă care întocmește situații financiare consolidate ale celui mai mare grup de entități.

Modificările prevăd că entitatea autonomă care, pentru fiecare dintre ultimele două perioade de gestiune consecutive, va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit vor include:
a) descrierea activităților principale ale entității;
b) veniturile din vânzări;
c) profitul (pierderea) până la impozitare;
d) cheltuielile privind impozitul pe venit;
e) impozitul pe venit achitat;
f) profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune;
g) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți.
Entitatea autonomă nu va prezinta informațiile privind impozitul pe venit dacă desfășoară activitate de întreprinzător exclusiv în Republica Moldova.

În același timp, că entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului. Informațiile privind impozitul pe venit vor includ informațiile prevăzute la art. 30 alin. (7) din Legea nr. 287/2017 care vor include date despre: denumirea entităților grupului și descrierea activităților principale; veniturile din vânzări; profitul (pierderea) până la impozitare; cheltuielile privind impozitul pe venit; impozitul pe venit achitat; profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune; profitul nerepartizat (pierderea neacoperită).

Dacă entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile prevăzute la art. 30 alin. (7), entitatea-fiică va prezenta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezenta parțial sau nu va prezinta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicație clară şi motivată în acest sens.

De asemenea, documentul publicat conține un șir de modificări operate în Legea nr. 271/2017. Astfel, una dintre modificări se referă la expunerea în redacție nouă a noțiunii de la art.2 „standarde de control al calității” potrivit căruia: „standarde de management al calității” reprezintă standarde internaționale de management al calității, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, care se aplică pentru managementul calității la nivel de misiune, acceptate pentru a fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.

Adițional, au fost efectuate ajustări și la art.28 alin.(3) din legea menționată supra, prin completarea acestuia cu litera c), care prevede că în cazul auditului la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii, raportul auditorului va conține concluzia auditorului privind obligația entității auditate de a prezenta și publica informații privind impozitul pe venit pentru perioada de gestiune anterioară perioadei pentru care se efectuează auditul situațiilor financiare.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, cu excepția modificărilor operate în Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care vor intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...