37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările la Legea contabilității şi raportării financiare, aprobate de Guvern

Modificările la Legea contabilității şi raportării financiare, aprobate de Guvern

20.09.2023752 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi în cadrul ședinței Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor proiectul Hotărârii de Guvern care prevede modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.

O primă modificare se referă la completarea alin. (1) al art. 3 cu două noțiuni noi: entitate autonomă – entitate care nu face parte dintr-un grup și entitate – mamă de cel mai înalt rang – entitate-mamă al celui mai mare grup de entități.

De asemenea, se prevede completarea art. 23 din Lege cu noi norme, astfel încât entitatea autonomă care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vînzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit vor include:

a) descrierea activităților principale ale entității;
b) veniturile din vînzări;
c) profitul (pierderea) pînă la impozitare;
d) cheltuielile privind impozitul pe venit;
e) impozitul pe venit achitat;
f) profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune;
g) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți.

Totodată, entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului. Informațiile privind impozitul pe venit vor includ informațiile prevăzute la art.30 alin.(7) din Legea nr. 287/2017 și urmează a fi prezentate în valuta țării în care este înregistrată entitatea-mamă de cel mai înalt rang.

În acest context, dacă entitatea mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile menționate, entitatea-fiică va prezinta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezinta parțial sau nu va prezenta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicaţie clară şi motivată în acest sens.

Modificările vor mai stabili că filiala entității nerezidente (entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang care face parte dintr-un grup), care pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 12,72 mil. lei, include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang dacă:

a) entitatea care a deschis filiala este o entitate autonomă care pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei sau este o entitate afiliată unui grup a cărui entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, iar grupul pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, și
b) entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu are o entitate-fiică care este o entitate mijlocie sau mare.

Suplimentar, proiectul prevede completarea Legii nr.271/2017 cu privire la auditul situaţiilor financiare, cu definiția de standarde de management al calității – standarde internaționale de management al calității, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare, acceptate pentru a fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, proiectul prevede că în cazul auditului la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii raportul auditorului va conţine suplimentar concluzia auditorului privind obligația entității de a include în raportul conducerii, de a prezenta și publica informații privind impozitul pe venit pentru perioada de gestiune anterioară perioadei pentru care se efectuează auditul situațiilor financiare.

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi în cadrul ședinței Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor proiectul Hotărârii de Guvern care prevede modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.

O primă modificare se referă la completarea alin. (1) al art. 3 cu două noțiuni noi: entitate autonomă – entitate care nu face parte dintr-un grup și entitate – mamă de cel mai înalt rang – entitate-mamă al celui mai mare grup de entități.

De asemenea, se prevede completarea art. 23 din Lege cu noi norme, astfel încât entitatea autonomă care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vînzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit. Informațiile privind impozitul pe venit vor include:

a) descrierea activităților principale ale entității;
b) veniturile din vînzări;
c) profitul (pierderea) pînă la impozitare;
d) cheltuielile privind impozitul pe venit;
e) impozitul pe venit achitat;
f) profitul net (pierderea netă) a perioadei de gestiune;
g) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți.

Totodată, entitatea-fiică care va reprezenta o entitate mijlocie sau entitate mare, a cărei entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, care va face parte dintr-un grup care pentru ultimele două perioade de gestiune consecutive va obține venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, vor include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al grupului. Informațiile privind impozitul pe venit vor includ informațiile prevăzute la art.30 alin.(7) din Legea nr. 287/2017 și urmează a fi prezentate în valuta țării în care este înregistrată entitatea-mamă de cel mai înalt rang.

În acest context, dacă entitatea mamă de cel mai înalt rang nu va oferi entității-fiice informațiile menționate, entitatea-fiică va prezinta informațiile deținute privind impozitul pe venit al grupului. Dacă entitatea-fiică va prezinta parțial sau nu va prezenta informații privind impozitul pe venit al grupului, se va oferi o explicaţie clară şi motivată în acest sens.

Modificările vor mai stabili că filiala entității nerezidente (entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang care face parte dintr-un grup), care pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 12,72 mil. lei, include în raportul conducerii un capitol separat privind impozitul pe venit al entității autonome/entității-mamă de cel mai înalt rang dacă:

a) entitatea care a deschis filiala este o entitate autonomă care pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei sau este o entitate afiliată unui grup a cărui entitate-mamă de cel mai înalt rang nu este înregistrată în Republica Moldova, iar grupul pentru fiecare din ultimele două perioade de gestiune consecutive a obținut venituri din vânzări ce depășesc 15,75 mld. lei, și
b) entitatea-mamă de cel mai înalt rang nu are o entitate-fiică care este o entitate mijlocie sau mare.

Suplimentar, proiectul prevede completarea Legii nr.271/2017 cu privire la auditul situaţiilor financiare, cu definiția de standarde de management al calității – standarde internaționale de management al calității, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit şi Asigurare, acceptate pentru a fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, proiectul prevede că în cazul auditului la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii raportul auditorului va conţine suplimentar concluzia auditorului privind obligația entității de a include în raportul conducerii, de a prezenta și publica informații privind impozitul pe venit pentru perioada de gestiune anterioară perioadei pentru care se efectuează auditul situațiilor financiare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...