37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura” vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021

Modificările în Regulamentul cu privire la SIA „e-Factura” vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021

18.12.20202.015 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 18 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 586 din 26.11.2020 s-a modificat și completat Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal
de Stat nr.317 din 26.06.2020
, după cum urmează:

1) Punctul 11 din Regulament se expune în următoarea redacție: „Contribuabilii înregistrați în sistem pot opta pentru funcția de a primi în calitate de „Cumpărător” facturile fiscale doar prin ciclul lung sau doar prin ciclul scurt, de la „Furnizor”. Urmare a setării opțiunilor respective, „Furnizorul” va dispune de posibilitatea remiterii către „Cumpărător” a facturilor fiscale fie doar prin „ciclul lung”, fie doar prin „ciclul scurt”.

2) Punctul 12 din Regulament se expune în următoarea redacție:
„„SIA „e-Factura” asigură posibilitatea gestionării accesului la facturile fiscale, corespunzător atribuțiilor utilizatorului (aparatul central/filiale/departamente etc.). Împuternicirea şi/sau limitarea de editare şi/sau semnare și/sau anulare a facturilor fiscale de către persoanele responsabile în cadrul SIA „e-Factura” vor fi gestionate de către utilizatorul cu rol de director.”

3) Punctul 14 din Regulament se expune în următoarea redacție: „La generarea facturii fiscale în cadrul SIA „e-Factura” pot fi parcurse următoarele scenarii:
a) factura fiscală se generează în cadrul livrării de mărfuri/servicii şi ambii participanți ai tranzacției sunt utilizatori ai SIA „e-Factura” – poate fi utilizat atît „ciclul lung” de viață a facturii fiscale, cît și „ciclul scurt” de viață al facturii fiscale;
b) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” nu şi-a manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raport cu „Furnizorul” respectiv – urmează a fi utilizat „ciclul scurt”;
c) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” a optat pentru opțiuneade a primi facturi fiscale în formă electronică în raport cu „Furnizorul” doar prin „ciclul lung” de viață al facturii fiscale respectiv – urmează a fi utilizat „ciclul lung”;
d) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” nu este înregistrat în SIA „e-Factura” – urmează a fi utilizat „ciclul scurt”. Selectarea ciclului de viață a facturii fiscale poate fi efectuată pînă la accesarea opțiunii „Semnează” sau după aplicarea semnăturii/lor electronice.

Selectarea ciclului de viață a facturii fiscale poate fi efectuată pînă la accesarea opțiunii „Semnează” sau după aplicarea semnăturii/lor electronice.

4) Regulamentul se completează cu punctul 141 cu următorul conținut: „„Furnizorul” și „Cumpărătorul” pot modifica ciclul de viață al facturii fiscale, conform următoarelor scenarii:
a) Pentru factura fiscală emisă prin „ciclul lung”, din compartimentul Furnizorului „Expediate la Cumpărător” și compartimentul Cumpărătorului „Pentru acceptare”, atât Furnizorul cât și Cumpărătorul pot opta pentru opțiunea de modificare a ciclului facturii fiscale din „ciclul lung” în „ciclul scurt”. După coordonarea facturii fiscale de către„Cumpărător”, cu trecerea acesteia în compartimentul Furnizorului „La semnarea cumpărătorului” și în compartimentul Cumpărătorului „Pentru semnare”, modificarea ciclului de către Furnizor va fi posibil doar după oferirea acceptului de către Cumpărător.
b) Pentru factura fiscală emisă prin „ciclul scurt”, din compartimentul „Finisate”, atât Furnizorul cât și Cumpărătorul pot opta pentru opțiunea de modificare a ciclului facturii fiscale din „ciclul scurt” în „ciclul lung”, doar după oferirea acceptului celeilalte părți a tranzacției. La modificarea ciclului facturii fiscale din „ciclul scurt” în „ciclul lung”, aceasta trece în statutul „Pentru acceptare” la Cumpărător, iar factura fiscală își pierde statutul de factură fiscală „Finisată”, până la semnarea electronică a acesteia și de către Cumpărător.
În urma modificării ciclului de viață a facturii fiscale părțile tranzacției vor primi o notificare prin intermediul„Cabinetului personal al contribuabilului ” privind ajustarea efectuată, începând cu 01.03.2021.”

5) Punctul 19 din Regulament (La indicarea de către „Furnizor” a codului fiscal al „Cumpărătorului” se va afișa următoarea informație...) s-a completat cu următorul punct: „e) dacă „Cumpărătorul” este din sectorul bugetar, pentru care este obligatoriu respectarea modului de emitere a facturii fiscale conform art. 117, alin. (12) din Codul Fiscal de către Furnizor în cazul achizițiilor publice.”

6) Punctul 21 din Regulament se completează la final cu următoarea frază: „La necesitate, documentele anexate la factură fiscală pot fi preventiv semnate electronic prin intermediul serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign. Denumirea și numărul documentelor atașate la factura fiscală vor fi reflectate în compartimentul „Documente anexate”, pentru a fi vizualizate atât în versiunea electronică cât și fizică, pe suport de hârtie.

7) Punctul 23 din Regulament în redacția următoare:
Având în vedere faptul că Sistemul „e-Factura” asigură posibilitatea reflectării în facturile fiscale a tuturor denumirilor și caracteristicilor activelor, mărfurilor și serviciilor livrate, numărul de rânduri nefiind limitat, anexele la facturi fiscale și rândul 11 „TOTAL (pe pagină)” nu se va reflecta în cazul facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, se abrogă.

8) Regulamentul se completează cu punctul 351 cu următorul conținut: „Contribuabilii dispun de posibilitatea creării filialelor/departamentelor în cazul sistemului „e-Factura”, în compartimentul „Setări”, cu stabilirea utilizatorilor din cadrul acestora și gestionarea drepturilor accesare, vizualizare, editare, semnare și anulare a facturilor fiscale. Urmare a creării filialelor de către contribuabili, la completarea facturii fiscale de către Furnizor, în compartimentul 5„Punct de încărcare”, la necesitate, va selecta din listă una din filialele/departamentele Furnizorului, iar în compartimentul 6 „Punct de descărcare”, la necesitate, va selecta una din filialele/departamentele Cumpărătorului. Facturile fiscale care vor conține filiala/departamentul vor fi vizualizate de către utilizatorii din aparatul central și filială/departament, iar facturile fiscale în care nu s-a selectat filiala/departamentul vor fi vizualizate doar de către utilizatorii din cadrul aparatului central al contribuabilului.
Cumpărătorul va dispune de posibilitatea redirecționării facturii fiscale din aparatul central către o filială/departament sau de la o filială/departament la o altă filială/departament, fără efectuarea ajustărilor în factura fiscală semnată.

9) Din punctul 37 din Regulament („La recepționarea de către „Cumpărător” a facturii fiscale electronice expediate de către „Furnizor” prin SIA „e-Factura”, acesta o poate respinge, poate expune acceptul prealabil sau să o accepte prin aplicarea semnăturii electronice de autentificare.”) se exclude sintagma „de autentificare”.

10) La punctul 41 din Regulament, ce prevede:
„Pentru facturile fiscale generate în SIA „e-Factura”, prin „Ciclul lung” ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător”. Data primirii facturilor fiscale de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a semnături electronice. În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii sau a celor transmise prin „Ciclul scurt” pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii electronice a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepționării acestora în compartimentul „Finisate” al Cumpărătorului.”, textul: „Data primirii facturilor fiscale de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a semnăturii electronice” se exclude.

11) Punctul 45 din Regulament se expune în redacție nouă după cum urmează: „Factura fiscală expediată prin „ciclul lung”, care a fost semnată electronic de către „Cumpătător” și a primit statutul de „Finisată”, poate fi anulată de către Furnizor doar după acceptul cumpărătorului semnat electronic în cadrul sistemului. Confirmarea cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale se asigură prin semnarea de către acesta a versiunii anulate a facturii fiscale, cu inscripția pe diagonală a cuvântului „Anulat” pe factura fiscală. Confirmarea va fi atașată automat de către sistem la factura fiscală electronic anulată,cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și „Cumpărător” din statutul „Anulate” a sistemului.
În cazul în care „Furnizorul” inițiază procedura de anulare a facturi fiscale, automat se va genera notificarea în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și se va remite laadresa de e-mail a cumpărătorului un mesaj despre acest fapt, începând cu 01.03.2021.

12) Punctul 46 din Regulament se expune în redacție nouă după cum urmează: „Factura fiscală expediată prin „ciclul scurt” și a primit statutul de „Finisată”, poate fi anulată de către Furnizor doar după obținerea facturii fiscale cu mențiunea „Anulat”, semnată de Cumpărător. Confirmarea cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale va fi atașată, în mod obligatoriu de către Furnizor, la factura fiscală anulată, cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și „Cumpărător”. Mesajul informativ privind acțiunea de anulare a facturii fiscale se generează în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” a cumpărătorului și se remite la adresade e-mail a acestuia, dacă „Cumpărătorul” deține acces la serviciile fiscale electronice, începând cu 01.03.2021.”

13) Regulamentul se completează cu punctul 501 cu următorul conținut: „SIA „e-Factura” oferă posibilitatea de creare a facturii fiscale în baza celei existente. Opțiunea în cauză poate fi efectuată din orice compartiment al SIA „e-Factura” și presupune selectarea facturii fiscale în baza căreia urmează a fi creată factura fiscală nouă și accesarea opțiunii „Creează factura fiscală în baza facturii curente”. Factura fiscală creată va conține toate datele din factura fiscală inițială, cu excepția seriei, numărului facturii fiscale, datei de eliberare și datei de livrare. Datele din factura fiscală nou creată pot fi ajustate la necesitate, cu excepția datelor aferente furnizorului și conform formulelor de calcul a sumelor stabilite în factura fiscală inițială.”

Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 18 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 586 din 26.11.2020 s-a modificat și completat Regulamentul cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal
de Stat nr.317 din 26.06.2020
, după cum urmează:

1) Punctul 11 din Regulament se expune în următoarea redacție: „Contribuabilii înregistrați în sistem pot opta pentru funcția de a primi în calitate de „Cumpărător” facturile fiscale doar prin ciclul lung sau doar prin ciclul scurt, de la „Furnizor”. Urmare a setării opțiunilor respective, „Furnizorul” va dispune de posibilitatea remiterii către „Cumpărător” a facturilor fiscale fie doar prin „ciclul lung”, fie doar prin „ciclul scurt”.

2) Punctul 12 din Regulament se expune în următoarea redacție:
„„SIA „e-Factura” asigură posibilitatea gestionării accesului la facturile fiscale, corespunzător atribuțiilor utilizatorului (aparatul central/filiale/departamente etc.). Împuternicirea şi/sau limitarea de editare şi/sau semnare și/sau anulare a facturilor fiscale de către persoanele responsabile în cadrul SIA „e-Factura” vor fi gestionate de către utilizatorul cu rol de director.”

3) Punctul 14 din Regulament se expune în următoarea redacție: „La generarea facturii fiscale în cadrul SIA „e-Factura” pot fi parcurse următoarele scenarii:
a) factura fiscală se generează în cadrul livrării de mărfuri/servicii şi ambii participanți ai tranzacției sunt utilizatori ai SIA „e-Factura” – poate fi utilizat atît „ciclul lung” de viață a facturii fiscale, cît și „ciclul scurt” de viață al facturii fiscale;
b) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” nu şi-a manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raport cu „Furnizorul” respectiv – urmează a fi utilizat „ciclul scurt”;
c) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” a optat pentru opțiuneade a primi facturi fiscale în formă electronică în raport cu „Furnizorul” doar prin „ciclul lung” de viață al facturii fiscale respectiv – urmează a fi utilizat „ciclul lung”;
d) factura fiscală se generează în cadrul livrării mărfurilor/serviciilor însă „Cumpărătorul” nu este înregistrat în SIA „e-Factura” – urmează a fi utilizat „ciclul scurt”. Selectarea ciclului de viață a facturii fiscale poate fi efectuată pînă la accesarea opțiunii „Semnează” sau după aplicarea semnăturii/lor electronice.

Selectarea ciclului de viață a facturii fiscale poate fi efectuată pînă la accesarea opțiunii „Semnează” sau după aplicarea semnăturii/lor electronice.

4) Regulamentul se completează cu punctul 141 cu următorul conținut: „„Furnizorul” și „Cumpărătorul” pot modifica ciclul de viață al facturii fiscale, conform următoarelor scenarii:
a) Pentru factura fiscală emisă prin „ciclul lung”, din compartimentul Furnizorului „Expediate la Cumpărător” și compartimentul Cumpărătorului „Pentru acceptare”, atât Furnizorul cât și Cumpărătorul pot opta pentru opțiunea de modificare a ciclului facturii fiscale din „ciclul lung” în „ciclul scurt”. După coordonarea facturii fiscale de către„Cumpărător”, cu trecerea acesteia în compartimentul Furnizorului „La semnarea cumpărătorului” și în compartimentul Cumpărătorului „Pentru semnare”, modificarea ciclului de către Furnizor va fi posibil doar după oferirea acceptului de către Cumpărător.
b) Pentru factura fiscală emisă prin „ciclul scurt”, din compartimentul „Finisate”, atât Furnizorul cât și Cumpărătorul pot opta pentru opțiunea de modificare a ciclului facturii fiscale din „ciclul scurt” în „ciclul lung”, doar după oferirea acceptului celeilalte părți a tranzacției. La modificarea ciclului facturii fiscale din „ciclul scurt” în „ciclul lung”, aceasta trece în statutul „Pentru acceptare” la Cumpărător, iar factura fiscală își pierde statutul de factură fiscală „Finisată”, până la semnarea electronică a acesteia și de către Cumpărător.
În urma modificării ciclului de viață a facturii fiscale părțile tranzacției vor primi o notificare prin intermediul„Cabinetului personal al contribuabilului ” privind ajustarea efectuată, începând cu 01.03.2021.”

5) Punctul 19 din Regulament (La indicarea de către „Furnizor” a codului fiscal al „Cumpărătorului” se va afișa următoarea informație...) s-a completat cu următorul punct: „e) dacă „Cumpărătorul” este din sectorul bugetar, pentru care este obligatoriu respectarea modului de emitere a facturii fiscale conform art. 117, alin. (12) din Codul Fiscal de către Furnizor în cazul achizițiilor publice.”

6) Punctul 21 din Regulament se completează la final cu următoarea frază: „La necesitate, documentele anexate la factură fiscală pot fi preventiv semnate electronic prin intermediul serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign. Denumirea și numărul documentelor atașate la factura fiscală vor fi reflectate în compartimentul „Documente anexate”, pentru a fi vizualizate atât în versiunea electronică cât și fizică, pe suport de hârtie.

7) Punctul 23 din Regulament în redacția următoare:
Având în vedere faptul că Sistemul „e-Factura” asigură posibilitatea reflectării în facturile fiscale a tuturor denumirilor și caracteristicilor activelor, mărfurilor și serviciilor livrate, numărul de rânduri nefiind limitat, anexele la facturi fiscale și rândul 11 „TOTAL (pe pagină)” nu se va reflecta în cazul facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura”, se abrogă.

8) Regulamentul se completează cu punctul 351 cu următorul conținut: „Contribuabilii dispun de posibilitatea creării filialelor/departamentelor în cazul sistemului „e-Factura”, în compartimentul „Setări”, cu stabilirea utilizatorilor din cadrul acestora și gestionarea drepturilor accesare, vizualizare, editare, semnare și anulare a facturilor fiscale. Urmare a creării filialelor de către contribuabili, la completarea facturii fiscale de către Furnizor, în compartimentul 5„Punct de încărcare”, la necesitate, va selecta din listă una din filialele/departamentele Furnizorului, iar în compartimentul 6 „Punct de descărcare”, la necesitate, va selecta una din filialele/departamentele Cumpărătorului. Facturile fiscale care vor conține filiala/departamentul vor fi vizualizate de către utilizatorii din aparatul central și filială/departament, iar facturile fiscale în care nu s-a selectat filiala/departamentul vor fi vizualizate doar de către utilizatorii din cadrul aparatului central al contribuabilului.
Cumpărătorul va dispune de posibilitatea redirecționării facturii fiscale din aparatul central către o filială/departament sau de la o filială/departament la o altă filială/departament, fără efectuarea ajustărilor în factura fiscală semnată.

9) Din punctul 37 din Regulament („La recepționarea de către „Cumpărător” a facturii fiscale electronice expediate de către „Furnizor” prin SIA „e-Factura”, acesta o poate respinge, poate expune acceptul prealabil sau să o accepte prin aplicarea semnăturii electronice de autentificare.”) se exclude sintagma „de autentificare”.

10) La punctul 41 din Regulament, ce prevede:
„Pentru facturile fiscale generate în SIA „e-Factura”, prin „Ciclul lung” ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii electronice de către „Cumpărător”. Data primirii facturilor fiscale de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a semnături electronice. În cazul facturilor fiscale electronice pentru prestări de servicii sau a celor transmise prin „Ciclul scurt” pentru care nu este obligatorie aplicarea semnăturii electronice a Cumpărătorului, data primirii acestora de către Cumpărător o constituie data recepționării acestora în compartimentul „Finisate” al Cumpărătorului.”, textul: „Data primirii facturilor fiscale de către „Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a semnăturii electronice” se exclude.

11) Punctul 45 din Regulament se expune în redacție nouă după cum urmează: „Factura fiscală expediată prin „ciclul lung”, care a fost semnată electronic de către „Cumpătător” și a primit statutul de „Finisată”, poate fi anulată de către Furnizor doar după acceptul cumpărătorului semnat electronic în cadrul sistemului. Confirmarea cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale se asigură prin semnarea de către acesta a versiunii anulate a facturii fiscale, cu inscripția pe diagonală a cuvântului „Anulat” pe factura fiscală. Confirmarea va fi atașată automat de către sistem la factura fiscală electronic anulată,cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și „Cumpărător” din statutul „Anulate” a sistemului.
În cazul în care „Furnizorul” inițiază procedura de anulare a facturi fiscale, automat se va genera notificarea în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și se va remite laadresa de e-mail a cumpărătorului un mesaj despre acest fapt, începând cu 01.03.2021.

12) Punctul 46 din Regulament se expune în redacție nouă după cum urmează: „Factura fiscală expediată prin „ciclul scurt” și a primit statutul de „Finisată”, poate fi anulată de către Furnizor doar după obținerea facturii fiscale cu mențiunea „Anulat”, semnată de Cumpărător. Confirmarea cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale va fi atașată, în mod obligatoriu de către Furnizor, la factura fiscală anulată, cu posibilitatea vizualizării acesteia de către „Furnizor” și „Cumpărător”. Mesajul informativ privind acțiunea de anulare a facturii fiscale se generează în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” a cumpărătorului și se remite la adresade e-mail a acestuia, dacă „Cumpărătorul” deține acces la serviciile fiscale electronice, începând cu 01.03.2021.”

13) Regulamentul se completează cu punctul 501 cu următorul conținut: „SIA „e-Factura” oferă posibilitatea de creare a facturii fiscale în baza celei existente. Opțiunea în cauză poate fi efectuată din orice compartiment al SIA „e-Factura” și presupune selectarea facturii fiscale în baza căreia urmează a fi creată factura fiscală nouă și accesarea opțiunii „Creează factura fiscală în baza facturii curente”. Factura fiscală creată va conține toate datele din factura fiscală inițială, cu excepția seriei, numărului facturii fiscale, datei de eliberare și datei de livrare. Datele din factura fiscală nou creată pot fi ajustate la necesitate, cu excepția datelor aferente furnizorului și conform formulelor de calcul a sumelor stabilite în factura fiscală inițială.”

Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...