37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările în Declarația VEN12 au intrat în vigoare

Modificările în Declarația VEN12 au intrat în vigoare

14.11.2023400 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 noiembrie curent, Ministerul Finațelor a publicat Ordinul nr.99 din 25 octombrie 2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici.

Astfel, formularul Declarației VEN12 (Anexa nr. 1 la OMF nr. 153/2017) a fost expusă în redacție. Totodată, Anexa nr. 2 a ordinului menționat, a fost completată cu prevederi potrivit cărora, pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal vor bifa boxa corespunzătoare literei S.

Opțiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenții Aeroportului internațional Liber „Mărculești”, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Astfel, agenții economici care bifează categoria ”S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal” sunt obligați să completeze declarația în modul general și să determine impozitul pe venit.

Completările mai stabilesc că în cazul în care contribuabilul obține venituri conform art.21 alin.(6) din Codul fiscal, acestea se vor ajusta prin completarea rândului 02019. În coloana 2 se va reflecta suma obținută în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în coloana 3 se va indica suma tranzacțiilor la prețul de piață.

De asemenea, pct. 51 din Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), a fost completat cu un alineat care stabilește că dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 se reflectă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe iar în coloana 3 valoarea de piaţă la momentul donării (determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal).

În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, produse, materiale), în coloana 2 se reflectă valoarea lor contabilă, iar în coloana 3 se reflectă preţul de piaţă al acestor active. În coloana 4 se va indica mărimea maximă dintre indicatorul reflectat în coloana 2 şi coloana 3. Suma coloanei 4 se reflectă în coloana 3 rândul 0207 din anexa 1D.

În redacție nouă este expus pct. 111 din Modul de completare a Declarației, care prevede că Anexa 4D se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de scutire de impozitare a unei părţi a venitului sau a întregului venit (să nu depășească indicatorul rândului 0901). În acest context, Modul de completare a Declarației VEN12 prevede că la completarea coloanei 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 /2012.

În coloana 2 se va indica numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 se va indica suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decât indicatorul din rândul 0901 al Declaraţiei; în coloana 4 se va reflecta suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rândul 0902. Se determină conform calculului (coloana 3 × cota impozitului pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (12%)). Totalul din coloana 4 se indică în rândul 140 din Declaraţie.

Noile modificări mai prevăd că Anexa 6D se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale în cazul în care facilitatea se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit. Drept urmare, în coloana 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul nr. 1080/2012; în coloana 2 – numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală iar în coloana 4 se va indica % facilităţii fiscale ce se acordă din impozitul pe venit (cota care nu se achită la buget) care se determină ca diferența dintre 100% și % care se percepe la buget conform prevederii legii.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. Contribuabilii pentru care obligația de raportare survine până la aprobarea și publicarea prezentului Ordin, vor prezenta Declarația conform formularului în vigoare la data prezentării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 14 noiembrie curent, Ministerul Finațelor a publicat Ordinul nr.99 din 25 octombrie 2023 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici.

Astfel, formularul Declarației VEN12 (Anexa nr. 1 la OMF nr. 153/2017) a fost expusă în redacție. Totodată, Anexa nr. 2 a ordinului menționat, a fost completată cu prevederi potrivit cărora, pentru perioadele fiscale 2023 – 2025 inclusiv, întreprinderile micro, mici sau mijlocii care aleg să aplice prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal vor bifa boxa corespunzătoare literei S.

Opțiunea de aplicare a art.87 alin.(11) din Codul fiscal se realizează prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, rezidenții Aeroportului internațional Liber „Mărculești”, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informaţiei, agenţii economici care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71 şi agenţii economici care desfășoară activități financiare şi de asigurări prevăzute în secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot aplica prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal.

Astfel, agenții economici care bifează categoria ”S - Aplic prevederile art.87 alin.(11) din Codul fiscal” sunt obligați să completeze declarația în modul general și să determine impozitul pe venit.

Completările mai stabilesc că în cazul în care contribuabilul obține venituri conform art.21 alin.(6) din Codul fiscal, acestea se vor ajusta prin completarea rândului 02019. În coloana 2 se va reflecta suma obținută în urma tranzacțiilor economice cu fondatorii sau alte persoane interdependente efectuate la un preț mai mic decât prețul de piață, iar în coloana 3 se va indica suma tranzacțiilor la prețul de piață.

De asemenea, pct. 51 din Modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), a fost completat cu un alineat care stabilește că dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în coloana 2 se reflectă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestor mijloace fixe iar în coloana 3 valoarea de piaţă la momentul donării (determinată în baza art.5 pct.26) din Codul fiscal).

În cazul în care se donează alte active curente (mărfuri, produse, materiale), în coloana 2 se reflectă valoarea lor contabilă, iar în coloana 3 se reflectă preţul de piaţă al acestor active. În coloana 4 se va indica mărimea maximă dintre indicatorul reflectat în coloana 2 şi coloana 3. Suma coloanei 4 se reflectă în coloana 3 rândul 0207 din anexa 1D.

În redacție nouă este expus pct. 111 din Modul de completare a Declarației, care prevede că Anexa 4D se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de scutire de impozitare a unei părţi a venitului sau a întregului venit (să nu depășească indicatorul rândului 0901). În acest context, Modul de completare a Declarației VEN12 prevede că la completarea coloanei 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 /2012.

În coloana 2 se va indica numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 se va indica suma venitului scutit de impozit dar nu mai mult decât indicatorul din rândul 0901 al Declaraţiei; în coloana 4 se va reflecta suma facilităţilor fiscale acordate sub formă de scutire de impozit pe venitul reflectat în rândul 0902. Se determină conform calculului (coloana 3 × cota impozitului pe venit în modul general stabilit de legislația fiscală (12%)). Totalul din coloana 4 se indică în rândul 140 din Declaraţie.

Noile modificări mai prevăd că Anexa 6D se completează de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale în cazul în care facilitatea se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit. Drept urmare, în coloana 1 se va indica codul corespunzător al facilităţii fiscale utilizate conform Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul nr. 1080/2012; în coloana 2 – numărul şi data legii care prevede facilitatea respectivă; în coloana 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală iar în coloana 4 se va indica % facilităţii fiscale ce se acordă din impozitul pe venit (cota care nu se achită la buget) care se determină ca diferența dintre 100% și % care se percepe la buget conform prevederii legii.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar modificările aprobate se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2023. Contribuabilii pentru care obligația de raportare survine până la aprobarea și publicarea prezentului Ordin, vor prezenta Declarația conform formularului în vigoare la data prezentării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...