37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările în darea de seamă forma IPC 21 au intrat în vigoare

Modificările în darea de seamă forma IPC 21 au intrat în vigoare

05.02.20211.641 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 5 februarie 2021, prin Ordinul nr. 17 din 29.06.2021 s-a modificat Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020.

Ordinul MF nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost completat cu anexa nr. 3 - „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate” în care se indică codul, denumirea categoriei și tarifele contribuției de asigurări sociale de stat pe anul 2021.

Totodată, în formularul IPC 21, în Tabelul 1 (Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta) s-a adăugat rândul 22 cu denumirea „Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF)”, codul sursersei de venit - „DOB BA”, iar în rândul 42 în tipul sursei de venit vor fi reflectate „Dividende, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente art.901 alin.(31) din Codul fiscal” - sintagma evidențiată a fost adăugată.

În Tabelul nr.2 (Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale) s-a adăugat rândul 1.6 cu denumirea „Liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999, conform taxei fixe” care se completează de persoanele care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de către avocat, notar, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități şi persoanelor angajate. Persoanele fizice respective declară, în col. 11, suma contribuției de asigurări sociale, care lunar constituie 1/12 din suma anuală a contribuției stabilită în sumă fixă pentru anul de gestiune.

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) a fost completată cu următoarele puncte:

 • Prin derogare de la prevederile Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din plăţile salariale şi alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaţilor/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi, cât şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori se calculează şi se achită conform legislaţiei în vigoare la data de 31 decembrie 2020 (Legea nr.224/2020 cu privire la modificarea unor acte normative);
 • Achitarea impozitului pe venit se efectuează la clasificația economică corespunzătoare, după cum urmează:
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit SAL și SAL a), specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111110 – Impozit pe venitul reținut din salariu;
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit DIV a) și DIV b), specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111230 – Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate;
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit DOB, DOB BA, PL, FOL, RCS a), ROY, NOR, PUB, LIV, CSM , DON pf), AGRAC, ROY b), DOB b), CC, RCS b), PLT, specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111220 – Impozit pe venitul reținut la sursa de plată.
 • Achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense, specificate în tabelul nr.1, se efectuează la codul ECO 122100 – Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajați.
 • Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se efectuează la clasificația economică corespunzătoare, după cum urmează:
  - Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate la punctele 1.1 – 1.4 din tabelul nr.2 la codul ECO 121100 – Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori;
  - Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate la punctele 1.5 – 1.6 din tabelul nr.2, la codul ECO 121310 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce își desfășoară activitate pe cont propriu.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 5 februarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 5 februarie 2021, prin Ordinul nr. 17 din 29.06.2021 s-a modificat Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020.

Ordinul MF nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost completat cu anexa nr. 3 - „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate” în care se indică codul, denumirea categoriei și tarifele contribuției de asigurări sociale de stat pe anul 2021.

Totodată, în formularul IPC 21, în Tabelul 1 (Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta) s-a adăugat rândul 22 cu denumirea „Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF)”, codul sursersei de venit - „DOB BA”, iar în rândul 42 în tipul sursei de venit vor fi reflectate „Dividende, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente art.901 alin.(31) din Codul fiscal” - sintagma evidențiată a fost adăugată.

În Tabelul nr.2 (Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale) s-a adăugat rândul 1.6 cu denumirea „Liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999, conform taxei fixe” care se completează de persoanele care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de către avocat, notar, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități şi persoanelor angajate. Persoanele fizice respective declară, în col. 11, suma contribuției de asigurări sociale, care lunar constituie 1/12 din suma anuală a contribuției stabilită în sumă fixă pentru anul de gestiune.

Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) a fost completată cu următoarele puncte:

 • Prin derogare de la prevederile Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din plăţile salariale şi alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaţilor/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi, cât şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori se calculează şi se achită conform legislaţiei în vigoare la data de 31 decembrie 2020 (Legea nr.224/2020 cu privire la modificarea unor acte normative);
 • Achitarea impozitului pe venit se efectuează la clasificația economică corespunzătoare, după cum urmează:
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit SAL și SAL a), specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111110 – Impozit pe venitul reținut din salariu;
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit DIV a) și DIV b), specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111230 – Impozit pe venit reținut din suma dividendelor achitate;
  - Impozitul pe venit aferent codurilor sursei de venit DOB, DOB BA, PL, FOL, RCS a), ROY, NOR, PUB, LIV, CSM , DON pf), AGRAC, ROY b), DOB b), CC, RCS b), PLT, specificate în tabelul nr.1, la codul ECO 111220 – Impozit pe venitul reținut la sursa de plată.
 • Achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense, specificate în tabelul nr.1, se efectuează la codul ECO 122100 – Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajați.
 • Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se efectuează la clasificația economică corespunzătoare, după cum urmează:
  - Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate la punctele 1.1 – 1.4 din tabelul nr.2 la codul ECO 121100 – Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori;
  - Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate la punctele 1.5 – 1.6 din tabelul nr.2, la codul ECO 121310 - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce își desfășoară activitate pe cont propriu.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 5 februarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...