37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările Formularului ONG17 în vigoare!

Modificările Formularului ONG17 în vigoare!

04.03.20193.367 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial nr. 76-85 din 1 martie 2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 39 din 27.02.2019 prin care au fost efectuate o serie de modificări la formularul tipizat (ONG17) aprobat prin OMF nr. 08 din 15.01.2017.

În anexa nr. 1, au fost introduse mai multe modificările cu caracter redacțional printre care și:

Sintagma ”Profitul (pierderile)” din anexa nr. 1 la formularul tipizat ONG17 a fost înlocuită cu sintagma “Excedent (deficit) al”, iar textul “Venitul scutit de impozitare” va fi substituit cu “Excedentul scutit de impozitare”.

În anexa nr. 2, modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, au fost introduse următoarele modificări:

În rîndul 010 se va reflecta rezultatul obținut , conform datelor contabilități financiare (excedent, deficit), până la impozitare. Dacă se constată deficit al perioadei de gestiune, indicatorul rîndului 010 se înregistrează cu semnul “-”.

În rândul 0101 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, SNC (anterior și SIRF), care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri”, prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013.

În rândul 01011 se reflectă suma veniturilor organizației necomerciale aferente mijloacelor cu destinație specială. Aici a fost introdusă și o precizare, astfel în mijloacele cu destinație specială se includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii, ale căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte, etc), inclusive venituri din desemnarea procentuală.

În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizației necomerciale, contribuțiile fondatorilor și membrilor organizației necomerciale, altor venituri și cheltuieli cu excepția celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiționată de realizarea unor misiuni speciale și care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinație specială.

În rândul 01014 se reflectă cu scop informativ suma încasărilor exclusiv din desemnarea procentuală.

În rândul 0102 se reflectă suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, Standardelor Naționale de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa „Cheltuieli” prin calculul: rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023.

În rândul 010211 se reflectă suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinație specială utilizate din contul mijloacelor cu destinație specială utilizate contrar destinației (contrar cerințelor prevăzute în art 52 alin. (2) lit. c-d) din Codul fiscal).

În rândul 030 se indică exedentul perioadei de gestiune scutit de impozitare. Acesta de determină prin următorul calcul: rând 0101- rând 0102- rând 020.

În ceea ce privește completarea anexei 1D Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală în coloana 2 se vor indica sumele primite în urma desemnării procentuale în perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală, precum și sumele utilizate pe parcursul perioadei de gestiune.

În coloana 3 se vor indica sumele utilizate în prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 4 se vor indica sumele utilizate în a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 5 se vor indica sumele neutilizate pe parcursul a două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală și care urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (conform punctului 29 din HG nr. 1286 din 30.11.2016).

Prevederile OMF nr. 39 din 27.02.2019 au intrat în vigoare la data de 1 martie 2019.

În Monitorul Oficial nr. 76-85 din 1 martie 2019 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 39 din 27.02.2019 prin care au fost efectuate o serie de modificări la formularul tipizat (ONG17) aprobat prin OMF nr. 08 din 15.01.2017.

În anexa nr. 1, au fost introduse mai multe modificările cu caracter redacțional printre care și:

Sintagma ”Profitul (pierderile)” din anexa nr. 1 la formularul tipizat ONG17 a fost înlocuită cu sintagma “Excedent (deficit) al”, iar textul “Venitul scutit de impozitare” va fi substituit cu “Excedentul scutit de impozitare”.

În anexa nr. 2, modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, au fost introduse următoarele modificări:

În rîndul 010 se va reflecta rezultatul obținut , conform datelor contabilități financiare (excedent, deficit), până la impozitare. Dacă se constată deficit al perioadei de gestiune, indicatorul rîndului 010 se înregistrează cu semnul “-”.

În rândul 0101 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, SNC (anterior și SIRF), care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri”, prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013.

În rândul 01011 se reflectă suma veniturilor organizației necomerciale aferente mijloacelor cu destinație specială. Aici a fost introdusă și o precizare, astfel în mijloacele cu destinație specială se includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii, ale căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte, etc), inclusive venituri din desemnarea procentuală.

În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizației necomerciale, contribuțiile fondatorilor și membrilor organizației necomerciale, altor venituri și cheltuieli cu excepția celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiționată de realizarea unor misiuni speciale și care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinație specială.

În rândul 01014 se reflectă cu scop informativ suma încasărilor exclusiv din desemnarea procentuală.

În rândul 0102 se reflectă suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, Standardelor Naționale de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa „Cheltuieli” prin calculul: rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023.

În rândul 010211 se reflectă suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinație specială utilizate din contul mijloacelor cu destinație specială utilizate contrar destinației (contrar cerințelor prevăzute în art 52 alin. (2) lit. c-d) din Codul fiscal).

În rândul 030 se indică exedentul perioadei de gestiune scutit de impozitare. Acesta de determină prin următorul calcul: rând 0101- rând 0102- rând 020.

În ceea ce privește completarea anexei 1D Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală în coloana 2 se vor indica sumele primite în urma desemnării procentuale în perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală, precum și sumele utilizate pe parcursul perioadei de gestiune.

În coloana 3 se vor indica sumele utilizate în prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 4 se vor indica sumele utilizate în a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 5 se vor indica sumele neutilizate pe parcursul a două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală și care urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (conform punctului 29 din HG nr. 1286 din 30.11.2016).

Prevederile OMF nr. 39 din 27.02.2019 au intrat în vigoare la data de 1 martie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...