37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări operate în Codul muncii: plata egală pentru muncă egală

Modificări operate în Codul muncii: plata egală pentru muncă egală

16.05.2022627 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Angajatorii întreprinderilor mijlocii și mari sunt obligați să informeze periodic, dar nu mai rar decât o dată pe an (cel târziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune), salariații și/sau reprezentanții lor cu privire la diferența de gen de salarizare pe categorie de salariați și de funcții. Concomitent, angajatorul trebuie să pună la dispoziția salariaților, într-un mod ușor accesibil, informația privind criteriile utilizate pentru sistemul de evaluare și clasificare a funcțiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare, aplicat în unitate. Cu aceste prevederi a fost suplinit Codul muncii prin publicarea Legii nr. 107 din 21 aprilie 2022 pentru modificarea unor acte normative în Monitorul Oficial din 13 mai.

Adițional, modificările operate în Codul muncii vizează definirea principiului de plată egală pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați, prin introducerea, în actul legislativ a noțiunilor de remunerație, nivel de salarizare, diferență de gen de salarizare, muncă egală și muncă de valoare egală.

Legea mai prevede că pentru a evalua salariații angajatorul va lua în considerare aspectele de muncă ale salariatului, printre care: gradul de răspundere; nivelul de calificare și experiența; efortul și natura sarcinilor implicate; condițiile de muncă.

Totodată prin prezenta lege s-au operat modificări și asupra Legii salarizării nr. 847/2002 prin care retribuirea muncii salariatului depinde de cererea și oferta forței de muncă pe piața muncii, de cantitatea, calitatea și complexitatea muncii, de condițiile de muncă, de calitățile profesionale ale salariatului, efortul și responsabilitățile salariatului, natura și rezultatele muncii lui și/sau de rezultatele activității economice a unității.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Angajatorii întreprinderilor mijlocii și mari sunt obligați să informeze periodic, dar nu mai rar decât o dată pe an (cel târziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune), salariații și/sau reprezentanții lor cu privire la diferența de gen de salarizare pe categorie de salariați și de funcții. Concomitent, angajatorul trebuie să pună la dispoziția salariaților, într-un mod ușor accesibil, informația privind criteriile utilizate pentru sistemul de evaluare și clasificare a funcțiilor pentru stabilirea nivelurilor de salarizare, aplicat în unitate. Cu aceste prevederi a fost suplinit Codul muncii prin publicarea Legii nr. 107 din 21 aprilie 2022 pentru modificarea unor acte normative în Monitorul Oficial din 13 mai.

Adițional, modificările operate în Codul muncii vizează definirea principiului de plată egală pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați, prin introducerea, în actul legislativ a noțiunilor de remunerație, nivel de salarizare, diferență de gen de salarizare, muncă egală și muncă de valoare egală.

Legea mai prevede că pentru a evalua salariații angajatorul va lua în considerare aspectele de muncă ale salariatului, printre care: gradul de răspundere; nivelul de calificare și experiența; efortul și natura sarcinilor implicate; condițiile de muncă.

Totodată prin prezenta lege s-au operat modificări și asupra Legii salarizării nr. 847/2002 prin care retribuirea muncii salariatului depinde de cererea și oferta forței de muncă pe piața muncii, de cantitatea, calitatea și complexitatea muncii, de condițiile de muncă, de calitățile profesionale ale salariatului, efortul și responsabilitățile salariatului, natura și rezultatele muncii lui și/sau de rezultatele activității economice a unității.

Prezenta lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...