37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări noi la Standardele Naționale de Contabilitate

Modificări noi la Standardele Naționale de Contabilitate

30.12.20193.382 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 27 decembrie, a intrat în vigoare Ordinul nr. 171 din 19.12.2019 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.48/2019.

Principalele modificări au fost făcute în Anexa la Ordinul MF nr.48/2019 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr.118/2013.

La punctul 2 din Anexă – SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, la secțiunea ”Situația de profit și pierdere prescurtată”, punctul 161 se expune în următoarea redacție:
”În rândul 090 ”Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferența dintre suma veniturilor și a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobânzi (cu excepția veniturilor aferente dobânzilor din contracte de leasing și contracte de micronfinanțare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiții financiare pe termen lung; veniturile din ieșirea investițiilor financiare; veniturile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobânzile (cu excepția cheluielilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în rd. 020); cheluielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheluielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.”

La punctul 4 din Anexă – SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, a fost exclus subpct. 10, care avea următorul conținut:
10) După pct.34 se completează cu:
341. Prin derogare de la cerinţele pct.34 din prezentul standard, corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, a căror mărime nu depăşeşte limita stabilită de legislaţie, se efectuează pe seama veniturilor şi cheltuielilor curente.”.

La punctul 10 din Anexă – SNC „Stocuri”, a fost modificat punctul 12, sub următorul conținut:
„12) Pct.42 se completează cu alineatul „Valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport transmise în exploatare se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor curente, imobilizărilor în curs de execuţie etc. şi diminuare a stocurilor. Conform politicilor contabile valoarea anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport poate fi decontată la costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul efectiv, durata de exploatare sau în alt mod stabilit de entitate.”(Menționăm că a fost adăugat termenul ”durata de exploatare”).

La punctul 11 din Anexă – SNC „Capital propriu și Datorii”, subpct. 10 a fost modificat sub următorul conținut:
10) După Exemplul 5 se completează cu subcapitolele Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” și „Prime de capital” cu următorul conținut:

„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

171. Intrarea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autorități și instituții publice la autogestiune se contabilizează în mărimea stabilită în actele de constituire și/sau în alte documente prevăzute de legislație: cu active – ca majorare concomitentă a activelor și a patrimoniului primit de la stat cu drept de priprietate; cu datorii – ca majorare a datoriilor și diminuare a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.

172. Ieșirea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autorități și instituții publice la autogestiune se contabilizează: în cazul transmiterii activelor – ca diminuare concomitentă a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate și a activelor; iar în cazul transmiterii datoriilor – ca diminuare a datoriilor și majorare a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.”.

Conform Monitorului Oficial din 27 decembrie, a intrat în vigoare Ordinul nr. 171 din 19.12.2019 cu privire la modificarea Ordinului MF nr.48/2019.

Principalele modificări au fost făcute în Anexa la Ordinul MF nr.48/2019 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr.118/2013.

La punctul 2 din Anexă – SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, la secțiunea ”Situația de profit și pierdere prescurtată”, punctul 161 se expune în următoarea redacție:
”În rândul 090 ”Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă)” se reflectă diferența dintre suma veniturilor și a cheltuielilor financiare din perioada de gestiune. Veniturile financiare includ: veniturile din interese de participare (de exemplu dividende); veniturile din dobânzi (cu excepția veniturilor aferente dobânzilor din contracte de leasing și contracte de micronfinanțare, care se reflectă în rd.010); veniturile din alte investiții financiare pe termen lung; veniturile din ieșirea investițiilor financiare; veniturile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc. Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind dobânzile (cu excepția cheluielilor privind dobînzile aferente contractelor de leasing la locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă în rd. 020); cheluielile aferente ieșirii investițiilor financiare; cheluielile aferente diferențelor de curs valutar și de sumă etc.”

La punctul 4 din Anexă – SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, a fost exclus subpct. 10, care avea următorul conținut:
10) După pct.34 se completează cu:
341. Prin derogare de la cerinţele pct.34 din prezentul standard, corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, a căror mărime nu depăşeşte limita stabilită de legislaţie, se efectuează pe seama veniturilor şi cheltuielilor curente.”.

La punctul 10 din Anexă – SNC „Stocuri”, a fost modificat punctul 12, sub următorul conținut:
„12) Pct.42 se completează cu alineatul „Valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport transmise în exploatare se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor curente, imobilizărilor în curs de execuţie etc. şi diminuare a stocurilor. Conform politicilor contabile valoarea anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport poate fi decontată la costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul efectiv, durata de exploatare sau în alt mod stabilit de entitate.”(Menționăm că a fost adăugat termenul ”durata de exploatare”).

La punctul 11 din Anexă – SNC „Capital propriu și Datorii”, subpct. 10 a fost modificat sub următorul conținut:
10) După Exemplul 5 se completează cu subcapitolele Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” și „Prime de capital” cu următorul conținut:

„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

171. Intrarea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autorități și instituții publice la autogestiune se contabilizează în mărimea stabilită în actele de constituire și/sau în alte documente prevăzute de legislație: cu active – ca majorare concomitentă a activelor și a patrimoniului primit de la stat cu drept de priprietate; cu datorii – ca majorare a datoriilor și diminuare a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.

172. Ieșirea patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate de către autorități și instituții publice la autogestiune se contabilizează: în cazul transmiterii activelor – ca diminuare concomitentă a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate și a activelor; iar în cazul transmiterii datoriilor – ca diminuare a datoriilor și majorare a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate.”.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    „341. Prin derogare de la cerinţele pct.34 din prezentul standard, corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente, a căror mărime nu depăşeşte limita stabilită de legislaţie, se efectuează pe seama veniturilor şi cheltuielilor curente.”.
    / care este limiat permisa, uinde se descrie si unde o putem gasi?/

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...