37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Legea insolvabilității. Ce propun autoritățile

Modificări la Legea insolvabilității. Ce propun autoritățile

25.06.20182.185 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei și Infrasctructurii, a înaintat spre dezbateri publice Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Proiectul legii, a fost elaborat în scopul asigurării redresării financiare a întreprinderilor viabile și eliminarea din piață a celor neviabile, maximizării ratei de recuperare a creanțelor creditorilor garantați și chirografari, eficientizării procedurilor de restructurare (inclusiv accelerată) și faliment (inclusiv simplificat) și, în ultimă instanță, fluidizării circuitului financiar și accesului de finanțare.

Cu toate că Legea insolvabilității răspunde, în general, scopului stabilit de aceasta (stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului), totuși, în cei 5 ani de aplicare a legii s-au reliefat următoarele probleme și necesități:

- interesele, uneori divergente, ale diferitor participanți (debitor, creditori, statul, etc.) nu întotdeauna sunt într-o balanță optimă; de exemplu, creditorii garantați invocă imposibilitatea recuperării eficace a creanțelor garantate, în timp ce debitorii pretind că creditorii nu sunt suficient motivați să opteze pentru restructurare, preferând lichidarea;

- nu există suficiente stimulente legale pentru a încuraja atragerea de către debitorul intrat în perioada de observație sau chiar în procedura de insolvabilitate a unor împrumuturi care ar permite redresarea financiară a întreprinderii; ca efect rata de redresare a debitorilor, dar și de stingere a creanțelor, rămâne redusă;

- restructurarea rămâne o excepție, iar restructurarea accelerată nu cunoaște o aplicare practică; creditorii nu resimt beneficiile potențiale ale restructurării și cel mai des optează pentru lichidarea debitorului în procedură de faliment;

- sistemul de prevenție a debitorului de a încheia acte frauduloase în iminența insolvabilității este puțin funcțional; ca efect rămân tranzacții dubioase încheiate în ”perioada suspiciunii” (art.104-105) care nu pot fi anulate, reducând astfel masa debitoare și capacitatea de stingerea a creanțelor;

- creația legislativă post-punere în aplicare a legii, inclusiv aprobarea Legii cu privire la administratorii autorizați nr.161 din 18.07.2014, a determinat colizii legale dintre normele legii și actelor legislative subsecvente;

- însăși în textul Legii insolvabilității au fost identificate o serie de neconcordanțe (de ex. privind actele care trebuie anexate de creditor la cererea introductivă) sau reglementări străine cadrului juridic național (de ex. ultimele alineate din art.132 sunt străine tradiției legale naționale);

- dreptul la un recurs efectiv a fost în parte lezat, prin nereglementarea în lege a posibilității de a face recurs asupra unor hotărâri și încheieri importante, iar soluția adoptată ulterior (Curtea Supremă a Justiției a extins prin hotărâre explicativă cercul de acte judecătorești pasibile de recurs) riscă să instituie o creație legislativă judiciară, străină sistemului de drept național.

Cele mai importante prevederi reformate se referă la următoarele:

 • Accesul creditorilor la procedura colectivă;
 • Protecția debitorului: pentru a preveni cereri abuzive din partea creditorilor și insolvabilități intenționate;
 • Protecția creditorilor garantați: creditorii care dețin un gaj sau ipotecă asupra bunurilor debitorului nu vor putea cere separarea bunului (art.48), dar vor beneficia de un regim mai adecvat de valorificare a bunurilor grevate;
 • Asigurarea unei cooperări productive între administratorul insolvabilității sau lichidator, pe de o parte, și creditorii individuali sau organele creditorilor, pe de altă parte și altele.

Persoane responsabile:
Vasile Vulpe, tel. (022) 250 655, e-mail: vasile.vulpe@mei.gov.md;
Olga Ceban, tel. (022) 250 613, e-mail: olga.ceban@mei.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 02.07.2018
Proiectul și Nota informativă.

Ministerul Economiei și Infrasctructurii, a înaintat spre dezbateri publice Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Proiectul legii, a fost elaborat în scopul asigurării redresării financiare a întreprinderilor viabile și eliminarea din piață a celor neviabile, maximizării ratei de recuperare a creanțelor creditorilor garantați și chirografari, eficientizării procedurilor de restructurare (inclusiv accelerată) și faliment (inclusiv simplificat) și, în ultimă instanță, fluidizării circuitului financiar și accesului de finanțare.

Cu toate că Legea insolvabilității răspunde, în general, scopului stabilit de aceasta (stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului), totuși, în cei 5 ani de aplicare a legii s-au reliefat următoarele probleme și necesități:

- interesele, uneori divergente, ale diferitor participanți (debitor, creditori, statul, etc.) nu întotdeauna sunt într-o balanță optimă; de exemplu, creditorii garantați invocă imposibilitatea recuperării eficace a creanțelor garantate, în timp ce debitorii pretind că creditorii nu sunt suficient motivați să opteze pentru restructurare, preferând lichidarea;

- nu există suficiente stimulente legale pentru a încuraja atragerea de către debitorul intrat în perioada de observație sau chiar în procedura de insolvabilitate a unor împrumuturi care ar permite redresarea financiară a întreprinderii; ca efect rata de redresare a debitorilor, dar și de stingere a creanțelor, rămâne redusă;

- restructurarea rămâne o excepție, iar restructurarea accelerată nu cunoaște o aplicare practică; creditorii nu resimt beneficiile potențiale ale restructurării și cel mai des optează pentru lichidarea debitorului în procedură de faliment;

- sistemul de prevenție a debitorului de a încheia acte frauduloase în iminența insolvabilității este puțin funcțional; ca efect rămân tranzacții dubioase încheiate în ”perioada suspiciunii” (art.104-105) care nu pot fi anulate, reducând astfel masa debitoare și capacitatea de stingerea a creanțelor;

- creația legislativă post-punere în aplicare a legii, inclusiv aprobarea Legii cu privire la administratorii autorizați nr.161 din 18.07.2014, a determinat colizii legale dintre normele legii și actelor legislative subsecvente;

- însăși în textul Legii insolvabilității au fost identificate o serie de neconcordanțe (de ex. privind actele care trebuie anexate de creditor la cererea introductivă) sau reglementări străine cadrului juridic național (de ex. ultimele alineate din art.132 sunt străine tradiției legale naționale);

- dreptul la un recurs efectiv a fost în parte lezat, prin nereglementarea în lege a posibilității de a face recurs asupra unor hotărâri și încheieri importante, iar soluția adoptată ulterior (Curtea Supremă a Justiției a extins prin hotărâre explicativă cercul de acte judecătorești pasibile de recurs) riscă să instituie o creație legislativă judiciară, străină sistemului de drept național.

Cele mai importante prevederi reformate se referă la următoarele:

 • Accesul creditorilor la procedura colectivă;
 • Protecția debitorului: pentru a preveni cereri abuzive din partea creditorilor și insolvabilități intenționate;
 • Protecția creditorilor garantați: creditorii care dețin un gaj sau ipotecă asupra bunurilor debitorului nu vor putea cere separarea bunului (art.48), dar vor beneficia de un regim mai adecvat de valorificare a bunurilor grevate;
 • Asigurarea unei cooperări productive între administratorul insolvabilității sau lichidator, pe de o parte, și creditorii individuali sau organele creditorilor, pe de altă parte și altele.

Persoane responsabile:
Vasile Vulpe, tel. (022) 250 655, e-mail: vasile.vulpe@mei.gov.md;
Olga Ceban, tel. (022) 250 613, e-mail: olga.ceban@mei.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 02.07.2018
Proiectul și Nota informativă.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Buna ziua,

  Consider ca ar fi bineventi de modificat articolul 247 al legi insolvabilitati, si anume in parte ce tin de persoanele care au calitate de membri de conducere. De scos cuvintul contabilii din articul 247. Aceasta schimbare este motivat prin aceia ca contabili nu sunt factori de decizie in cadrul organizatie dar sunt persoane care executa indicatiile administratorului societatii. Contabili sunt personaele care prelucreaza informatii si prezinta rapoarte financiare catre organele de stat si administratia societatii.

  In practica se intimpla foarte des cind contabili sunt atrasi la raspundere subsidiara in conformitate cu art.248 din legea insolvabilitati. Ca exemplu poate fi cazul la intreprinderile cu capital strain care desfasoara activitate pe teritoriul R.M. si au contabil angajat cetatean a R.M., la aparitia datoriilor  foarte mari administratorii societatii liber pot pleca in tara de bastina si datoriile sa le lase in voia sortiii. In cazul unui proces de insolvabilitate aceste datorii vor cade pe seama administratorului si contabilului unde acestea vor raspunde solidar. Daca administratorul nu se gaseste atunci datoria cade asupra contabilului.

  Consider ca ar fi bine de atras atentie si de modificat art.247.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...