37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Codul fiscal: scutirea de accize a unor mijloace de transport

Modificări la Codul fiscal: scutirea de accize a unor mijloace de transport

14.12.20181.364 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Legii Parlamentului nr. 304 din 30.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative (MO nr. 480-485 din 14.12.2018), au fost introduse modificări la Codul fiscal nr. 1163/1997.

Astfel, aliniatul (14) al art 124 “Înlesniri la plata accizelor” a fost expus în redacție nouă:

(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:

1) importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);

2) importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:

a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.

Beneficiarii şi persoanele terţe nu vor potea comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi achita de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, va fi aplicată cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se va permite comercializarea mijloacelor de transport. Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern.

Potrivit modificărilor la art. 343 din CF, începând cu 1 ianuarie 2019, se vor scuti de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule. Specificăm că, a fost exclusă totodată, prevederea cu privire la deținerea autovehiculeleor cu transmisie manuală în cazul persoanelor menționate.

Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Conform Legii Parlamentului nr. 304 din 30.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative (MO nr. 480-485 din 14.12.2018), au fost introduse modificări la Codul fiscal nr. 1163/1997.

Astfel, aliniatul (14) al art 124 “Înlesniri la plata accizelor” a fost expus în redacție nouă:

(14) Se scutesc de accize mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:

1) importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);

2) importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:

a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;
b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;
c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.

Beneficiarii şi persoanele terţe nu vor potea comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se vor calcula şi achita de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, va fi aplicată cota accizului stabilită pentru vîrsta maximă admisibilă.

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se va permite comercializarea mijloacelor de transport. Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern.

Potrivit modificărilor la art. 343 din CF, începând cu 1 ianuarie 2019, se vor scuti de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule. Specificăm că, a fost exclusă totodată, prevederea cu privire la deținerea autovehiculeleor cu transmisie manuală în cazul persoanelor menționate.

Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...