37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară

Modificări în salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară

09.09.20193.559 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial Nr. 273 din 02 septembrie 2019, au fost aduse modificări în Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Astfel, personalul de conducere și specialiștii cu titluri științifice de doctor habilitat sau doctor în științe, care desfășoară în unitățile cu autonomie financiară activități tehnico-științifice conform specialității, beneficiază de sporuri la salariile de bază în cuantumurile prevăzute în regulamentul intern al unității sau în contractul colectiv de muncă/contractul individual de muncă. Cuantumul pentru sporurile respective nu poate fi mai mic decît cel stabilit în sectorul bugetar.

La punctul 1 din prezenta hotărîre, a fost exclus textul (evidențiat) ”Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS), conform anexei nr.4”. Același text s-a exclus si din titlul anexei nr. 4, la prezenta hotărîre. 

Din același punct au fost excluse ”Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare a angajaţilor (în continuare – RTUS), recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.2), care aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară recomandată unică de salarizare” . Respectiv, anexa nr. 2 ”Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare (RTUS) a angajaţilor, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară” a fost abrogată.

Totodată, a fost exclus punctul 31 ce specifica: ”Pentru unităţile care aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi salariile de bază stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a grilei de salarii corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare”.

Modificările date au intrat în vigoare la data de 02 septembrie 2019.

 

În Monitorul Oficial Nr. 273 din 02 septembrie 2019, au fost aduse modificări în Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

Astfel, personalul de conducere și specialiștii cu titluri științifice de doctor habilitat sau doctor în științe, care desfășoară în unitățile cu autonomie financiară activități tehnico-științifice conform specialității, beneficiază de sporuri la salariile de bază în cuantumurile prevăzute în regulamentul intern al unității sau în contractul colectiv de muncă/contractul individual de muncă. Cuantumul pentru sporurile respective nu poate fi mai mic decît cel stabilit în sectorul bugetar.

La punctul 1 din prezenta hotărîre, a fost exclus textul (evidențiat) ”Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS), conform anexei nr.4”. Același text s-a exclus si din titlul anexei nr. 4, la prezenta hotărîre. 

Din același punct au fost excluse ”Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare a angajaţilor (în continuare – RTUS), recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.2), care aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară recomandată unică de salarizare” . Respectiv, anexa nr. 2 ”Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare (RTUS) a angajaţilor, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară” a fost abrogată.

Totodată, a fost exclus punctul 31 ce specifica: ”Pentru unităţile care aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi salariile de bază stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a grilei de salarii corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare”.

Modificările date au intrat în vigoare la data de 02 septembrie 2019.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...