37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în Regulamentul cu privire la bunurile infracționale (sechestrate)

Modificări în Regulamentul cu privire la bunurile infracționale (sechestrate)

03.07.2020984 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 3 iulie 2020, prin Hotărârea nr.424 din 24.06.2020 s-a modificat Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, după cum urmează:

I) punctul 10:

 • subpunctul 1) se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
  numerarul în monedă naţională şi valută străină liber convertibilă sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale gestionate de Agenţie”;
 • la subpunctul 2) se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
  moneda electronică sechestrată deţinută în ţară şi peste hotare va fi transformată în monedă naţională sau în valută străină liber convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naţionale şi/sau internaţionale autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenţie”;
 • se completează cu subpunctele 3)-5) cu următorul cuprins:
  „3) moneda electronică este convertită în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului asupra acestei valute și o administrează;
  4) mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată informează Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale;
  5) la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act judecătoresc”;

II) punctele 12-14 vor avea următorul cuprins:
12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct. 36) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art. 2071 și 2297 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează:
1) în cazul în care bunurile sunt ridicate și sechestrate în cadrul cauzelor penale grave, deosebit de grave și excepțional de grave, vânzarea acestora cade sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, bunurile sechestrate sunt vândute în baza unui contract de comision încheiat de către Agenție cu agenții economici care comercializează bunuri similare. Valoarea comisionului nu va depăși cuantumul stabilit de prezentul Regulament;
2) în cazul imposibilității contractării agenților economici sau neexecutării obligațiilor contractuale de către aceștia, bunurile sunt vândute prin intermediul licitațiilor publice;
3) în situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piața de capital;
4) în cazul în care în acțiunea civilă înaintată de partea vătămată se face referire la bunul pus sub sechestru, până la valorificarea acestuia, se va informa și se va solicita acordul părții vătămate. În cazul lipsei acordului, restituirea bunurilor este efectuată potrivit normelor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acesteia, al cărei bun este pus sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință. În cazul persoanei condamnate termenul de 15 zile curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat și ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile dispune ridicarea măsurii de asigurare.
14. În cazul în care persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acesteia nu solicită și/sau nu achită contravaloarea egală cu prețul evaluat de către Agenție în termen de 15 zile, bunurile se expun spre comercializare în baza contractului de comision sau este organizată licitația publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu pct. 12. Agentul economic (comisionarul) și Agenția (comitentul) stabilesc în comun valoarea comisionului, care nu depășește 10% din prețul de vânzare a bunului. Comisionarul poate vinde bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este admisă din contul comisionului prevăzut de contractul de comision. În funcție de factorii sezonieri, economici, sociali, Agenția poate diminua prețul bunului cu cel mult 10% din prețul inițial pentru bunurile vândute în baza contractului de comision. Valoarea cumulativă a diminuării prețului bunului sechestrat vândut, a reducerii de preț și comisionului nu va depăși 10% din prețul inițial. De la primirea bunurilor, răspunderea pentru păstrarea și integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat.”;

III. se completează cu punctele 141 și 142 cu următorul cuprins:
141. Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere.
142. Pentru asigurarea procesului de comercializare, precum și în cazuri de securizare a bunurilor sechestrate, Agenția poate înregistra bunurile sechestrate pentru perioada de valorificare pe numele său. Cheltuielile suportate sunt asigurate din bugetul Centrului Național Anticorupție. Înregistrarea bunurilor pe numele Agenției este dispusă prin act judecătoresc. Cheltuielile privind reînregistrarea bunurilor pe numele fostului proprietar vor fi suportate din bugetul Centrului Național Anticorupție.”;

IV. la punctul 16, subpunctul 9) va avea următorul cuprins:
informația despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus”;

V. punctul 19 va avea următorul cuprins:
Licitația a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un participant. În cazul înregistrării la a doua licitație cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul solicitat la prețul inițial. Dacă participantul nu oferă acest preț, Comisia diminuează prețul cu pasul stabilit de prezentul Regulament, diminuarea totală nu va depăși limita maximă stabilită de prezentul Regulament.”;

VI. punctul 22 (atribuțiile Comisiei de licitație) se completează cu subpunctul 51) cu următorul cuprins:
în cadrul licitației cu strigare/reducere, stabilește pasul licitării care nu este mai mic de 1% din prețul de expunere, dar nu mai mare de 10%”;

VII. Punctul 23 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus la timp cererea de participare și care au plătit în modul stabilit acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor sechestrate pe contul trezorerial specificat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației, care este gestionat de către Serviciul Fiscal de Stat. La finalizarea procedurii de licitație, mijloacele bănești obținute din valorificarea bunurilor sechestrate sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție”.

VIII. Punctul 32 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de organizator al licitaţiei, desemnează în bază de contract licitantul care conduce licitaţia. Contractul cu licitantul este încheiat pentru fiecare lot în parte expus spre licitare. Comisia de licitație sau comisionarul poate diviza bunurile transmise printr-un lot pentru asigurarea procesului optim de comercializare, în cazul în care divizarea bunurilor nu aduce atingere proprietăților acestor bunuri”.

IX. Punctul 48 va avea următorul cuprins:
48. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data organizării licitației cu reducere, anunță o licitație repetată. Dacă și la licitația repetată nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sunt comercializate, Serviciul Fiscal de Stat informează Agenția despre rezultatele obținute și aceste bunuri sunt administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.”;

X. Punctul 53 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
Mijloacele financiare obţinute din valorificarea bunurilor sechestrate, precum şi mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de Agenţie vor fi transferate conform prevederilor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, în baza unei instrucțiuni elaborate și aprobate de către directorul Centrului Național Anticorupție”.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 3 iulie 2020, prin Hotărârea nr.424 din 24.06.2020 s-a modificat Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018, după cum urmează:

I) punctul 10:

 • subpunctul 1) se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
  numerarul în monedă naţională şi valută străină liber convertibilă sechestrat urmează a fi transferat pe conturile trezoreriale gestionate de Agenţie”;
 • la subpunctul 2) se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
  moneda electronică sechestrată deţinută în ţară şi peste hotare va fi transformată în monedă naţională sau în valută străină liber convertibilă, după caz, prin intermediul persoanelor juridice naţionale şi/sau internaţionale autorizate, ulterior fiind transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenţie”;
 • se completează cu subpunctele 3)-5) cu următorul cuprins:
  „3) moneda electronică este convertită în monedă națională sau în valută străină liber convertibilă de către entitatea care solicită aplicarea sechestrului asupra acestei valute și o administrează;
  4) mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de către Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea sunt transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată informează Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale;
  5) la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora se transferă pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act judecătoresc”;

II) punctele 12-14 vor avea următorul cuprins:
12. Valorificarea bunurilor sechestrate constituie înstrăinarea acestora prin vânzarea la preț mai mare, egal sau mai mic (în condițiile pct. 36) decât cel evaluat în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, art. 2071 și 2297 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 și ale prezentului Regulament, după cum urmează:
1) în cazul în care bunurile sunt ridicate și sechestrate în cadrul cauzelor penale grave, deosebit de grave și excepțional de grave, vânzarea acestora cade sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, bunurile sechestrate sunt vândute în baza unui contract de comision încheiat de către Agenție cu agenții economici care comercializează bunuri similare. Valoarea comisionului nu va depăși cuantumul stabilit de prezentul Regulament;
2) în cazul imposibilității contractării agenților economici sau neexecutării obligațiilor contractuale de către aceștia, bunurile sunt vândute prin intermediul licitațiilor publice;
3) în situația în care bunurile sechestrate nu au fost vândute după organizarea a două licitații publice cu strigare, vânzarea lor are loc în cadrul licitațiilor publice cu diminuarea treptată a prețului inițial de vânzare sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe. Valorile mobiliare se expun spre comercializare în modul stabilit de legislația privind piața de capital;
4) în cazul în care în acțiunea civilă înaintată de partea vătămată se face referire la bunul pus sub sechestru, până la valorificarea acestuia, se va informa și se va solicita acordul părții vătămate. În cazul lipsei acordului, restituirea bunurilor este efectuată potrivit normelor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

13. În cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acesteia, al cărei bun este pus sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință. În cazul persoanei condamnate termenul de 15 zile curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat și ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile dispune ridicarea măsurii de asigurare.
14. În cazul în care persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acesteia nu solicită și/sau nu achită contravaloarea egală cu prețul evaluat de către Agenție în termen de 15 zile, bunurile se expun spre comercializare în baza contractului de comision sau este organizată licitația publică de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu pct. 12. Agentul economic (comisionarul) și Agenția (comitentul) stabilesc în comun valoarea comisionului, care nu depășește 10% din prețul de vânzare a bunului. Comisionarul poate vinde bunul sechestrat cu reducere. Reducerea este admisă din contul comisionului prevăzut de contractul de comision. În funcție de factorii sezonieri, economici, sociali, Agenția poate diminua prețul bunului cu cel mult 10% din prețul inițial pentru bunurile vândute în baza contractului de comision. Valoarea cumulativă a diminuării prețului bunului sechestrat vândut, a reducerii de preț și comisionului nu va depăși 10% din prețul inițial. De la primirea bunurilor, răspunderea pentru păstrarea și integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat.”;

III. se completează cu punctele 141 și 142 cu următorul cuprins:
141. Serviciul Fiscal de Stat comercializează bunurile sechestrate prin licitație cu strigare sau cu reducere.
142. Pentru asigurarea procesului de comercializare, precum și în cazuri de securizare a bunurilor sechestrate, Agenția poate înregistra bunurile sechestrate pentru perioada de valorificare pe numele său. Cheltuielile suportate sunt asigurate din bugetul Centrului Național Anticorupție. Înregistrarea bunurilor pe numele Agenției este dispusă prin act judecătoresc. Cheltuielile privind reînregistrarea bunurilor pe numele fostului proprietar vor fi suportate din bugetul Centrului Național Anticorupție.”;

IV. la punctul 16, subpunctul 9) va avea următorul cuprins:
informația despre necesitatea depunerii unui acont de 10% din prețul inițial de comercializare a bunurilor și contul trezorerial, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, la care acesta urmează a fi depus”;

V. punctul 19 va avea următorul cuprins:
Licitația a doua cu strigare are loc dacă este înscris cel puțin un participant.În cazul înregistrării la a doua licitație cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să vândă acestuia bunul solicitat la prețul inițial. Dacă participantul nu oferă acest preț, Comisia diminuează prețul cu pasul stabilit de prezentul Regulament, diminuarea totală nu va depăși limita maximă stabilită de prezentul Regulament.”;

VI. punctul 22 (atribuțiile Comisiei de licitație) se completează cu subpunctul 51) cu următorul cuprins:
în cadrul licitației cu strigare/reducere, stabilește pasul licitării care nu este mai mic de 1% din prețul de expunere, dar nu mai mare de 10%”;

VII. Punctul 23 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
La licitație au dreptul să participe persoanele care au depus la timp cererea de participare și care au plătit în modul stabilit acontul de 10% din prețul inițial al bunurilor sechestrate pe contul trezorerial specificat în comunicatul informativ despre desfășurarea licitației, care este gestionat de către Serviciul Fiscal de Stat. La finalizarea procedurii de licitație, mijloacele bănești obținute din valorificarea bunurilor sechestrate sunt transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție”.

VIII. Punctul 32 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de organizator al licitaţiei, desemnează în bază de contract licitantul care conduce licitaţia. Contractul cu licitantul este încheiat pentru fiecare lot în parte expus spre licitare. Comisia de licitație sau comisionarul poate diviza bunurile transmise printr-un lot pentru asigurarea procesului optim de comercializare, în cazul în care divizarea bunurilor nu aduce atingere proprietăților acestor bunuri”.

IX. Punctul 48 va avea următorul cuprins:
48. Dacă la licitația cu reducere nu s-a înscris niciun participant sau dacă bunurile nu au putut fi comercializate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de înscriere la licitația la care nu s-a înscris niciun participant sau de la data organizării licitației cu reducere, anunță o licitație repetată. Dacă și la licitația repetată nu se înscrie niciun participant sau dacă bunurile nu sunt comercializate, Serviciul Fiscal de Stat informează Agenția despre rezultatele obținute și aceste bunuri sunt administrate conform principiilor generale ale prezentului Regulament.”;

X. Punctul 53 se modifică și se prezintă în următoarea redacție:
Mijloacele financiare obţinute din valorificarea bunurilor sechestrate, precum şi mijloacele financiare sechestrate aflate în conturile trezoreriale gestionate de Agenţie vor fi transferate conform prevederilor Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003, în baza unei instrucțiuni elaborate și aprobate de către directorul Centrului Național Anticorupție”.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...