37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări în mai multe ordine ale Serviciului Fiscal de Stat

Modificări în mai multe ordine ale Serviciului Fiscal de Stat

05.06.20201.434 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 5 iunie 2020, prin Ordinul nr.239 din 19.05.2020 s-au făcut modificări de caracter redacțional în mai multe ordine și regulamente.

  1. Potrivit modificărilor, în Ordinul IFPS nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, se modifică după cum urmează: 1) la pct. 8, sintagma „subdiviziunile în atribuțiile cărora” se substituie cu sintagma „subdiviziunea în atribuțiile căreia”;
  2. În Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul SFS nr. 164 din 5 aprilie 2019, sintagma „DGAF” se substitie cu sintagma „subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor”;
  3. În Anexa nr. 2 a Ordinului IFPS nr. 1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eşalonare sau amînare şi procedura examinării acesteia, cuvintele „subdiviziunea” se completează cu cuvîntul „competentă”;
  4. În Ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal sintagma “instituţie financiară (sucursală, filială)” se substituie cu sintagma “bancă (sucursală)”.

Pentru mai multe detalii cu privire la modificările cu caracter redacțional, vă rugăm să accesați Ordinul nr.239 din 19.05.2020 cu privire la modificarea unor ordine.

Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 5 iunie 2020, prin Ordinul nr.239 din 19.05.2020 s-au făcut modificări de caracter redacțional în mai multe ordine și regulamente.

  1. Potrivit modificărilor, în Ordinul IFPS nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, se modifică după cum urmează: 1) la pct. 8, sintagma „subdiviziunile în atribuțiile cărora” se substituie cu sintagma „subdiviziunea în atribuțiile căreia”;
  2. În Regulamentul privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul SFS nr. 164 din 5 aprilie 2019, sintagma „DGAF” se substitie cu sintagma „subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor”;
  3. În Anexa nr. 2 a Ordinului IFPS nr. 1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eşalonare sau amînare şi procedura examinării acesteia, cuvintele „subdiviziunea” se completează cu cuvîntul „competentă”;
  4. În Ordinul IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal sintagma “instituţie financiară (sucursală, filială)” se substituie cu sintagma “bancă (sucursală)”.

Pentru mai multe detalii cu privire la modificările cu caracter redacțional, vă rugăm să accesați Ordinul nr.239 din 19.05.2020 cu privire la modificarea unor ordine.

Prezentul Ordin va intra în vigoare la data de 1 iulie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...