37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări in declarațiile fiscale VEN12, CET18, NER-17, ONG17, DAJ17, DASS19

Modificări in declarațiile fiscale VEN12, CET18, NER-17, ONG17, DAJ17, DASS19

30.01.20202.136 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 17 ianuarie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr.5 din 10.01.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Aceste modificări au fost efectuate în legătură cu modificările operate prin Legea nr.122 din 16 august 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Modificările s-au făcut la următoarele Ordine:

1. În Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici” s-a modificat:

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) denumirea indicatorului rîndului 0207 se expune în următoarea redacție „Venitul obținut din donarea activelor (anexa 1.1D)”, iar în Anexa 8D din Declarație, termenele de plată se substituie după cum urmează: „25.03”, „25.06”, „25.09” și „25.12”.

În Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici, punctul 40 se expune în următoarea redacție: „Rîndul 0208 nu se completează începînd cu perioada fiscală de declarare 2020”. Concomitent, în Modul de completare a Declarației, după textul „Completarea anexei 1.2 D Rezultatul din operațiunile legate de activele de capital” se introduce un nou punct cu următorul cuprins: „531. Anexa 1.2 D nu se completează începînd cu perioada fiscală de declarare 2020”.

2. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 150 din 5 septembrie 2018 „Privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

În Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18), la secțiunea a patra, formula (K8), calculul „(K6-K7)x20%” se substituie cu calculul „(K6-K7)x50%”;

În Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) la punctul 67 cifra „20%” se substituie cu cifra „50%”.

În cadrul aceluiași Regulament, Secțiunea a doua, Compartimentul „Scutirile D” se completează cu un nou punct cu următorul cuprins: „251. Dreptul de a beneficia de scutirea personală îl au doar contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.”;

3. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 „Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

În Modul de completare a formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-17), pct. 21 din Secțiunea a treia (Veniturile obținute de către nerezidenți din activitatea desfășurată în RM), se expune în redacția următoare: „În rîndul 130 se indică suma veniturilor sub formă de creştere de capital, obţinută din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare determinate conform art.40 alin.(1)-(4) din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 alin. (1). Rîndul 130 se completează în baza secțiunii a patra, poziția K8”;

4. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15 ianuarie 2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17)” se modifică după cum urmează:

În Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, punctul 11 se expune în redacția următoare „În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinație specială, inclusiv venituri din desemnarea procentuală, inclusiv venituri din desemnarea procentuală”.

5. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17) se modifică după cum urmează:

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se completează cu o anexă nouă, apăsați aici.

Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se completează cu o secțiune nouă:”Completarea anexei 3D Desemnarea procentuală”, astfel anexa3D urmează a fi completată de către cotribuabilii cu statut de persoane fizice care doresc să direcţioneze anual un cuantum stabilit la art.152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale. Desemnarea procentuală se face prin indicarea codului fiscal al beneficiarului inclus în „Lista beneficiarilor desemnării procentuale.” Prima desemnare procentuală se va efectua din impozitul calculat aferent veniturilor perioadei anului 2020.

Totodată, în Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, punctul 31 se expune în următoare redacție: „În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparația proprietății: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară ca cheltuieli ale perioadei, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. Se consideră cheltuieli constatate în contabilitatea financiară cheltuielile care, conform prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, au fost atribuite la cheltuielile perioadei, adică au influențat rezultatul financiar. În coloana 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.”

6. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 04 noiembrie 2019 „Privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății” se modifică, după cum urmează:

Regulamentul privind modul de completare a Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (formularul DASS19), pct. 32, se expune în următoarea redacție: „În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparația proprietății: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitate, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. În coloana 2 nu se reflect suma cheltuielilor capitalizate.

Ordinul nr.5 din 10.01.2020 a intrat în vigoare la data de 17.01.2020, iar modificările aprobate se aplică pentru perioadele fiscale de declarare începând cu 2020.

Conform Monitorului Oficial din 17 ianuarie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr.5 din 10.01.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Aceste modificări au fost efectuate în legătură cu modificările operate prin Legea nr.122 din 16 august 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Modificările s-au făcut la următoarele Ordine:

1. În Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici” s-a modificat:

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) denumirea indicatorului rîndului 0207 se expune în următoarea redacție „Venitul obținut din donarea activelor (anexa 1.1D)”, iar în Anexa 8D din Declarație, termenele de plată se substituie după cum urmează: „25.03”, „25.06”, „25.09” și „25.12”.

În Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici, punctul 40 se expune în următoarea redacție: „Rîndul 0208 nu se completează începînd cu perioada fiscală de declarare 2020”. Concomitent, în Modul de completare a Declarației, după textul „Completarea anexei 1.2 D Rezultatul din operațiunile legate de activele de capital” se introduce un nou punct cu următorul cuprins: „531. Anexa 1.2 D nu se completează începînd cu perioada fiscală de declarare 2020”.

2. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 150 din 5 septembrie 2018 „Privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și a Regulamentului privind modul de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

În Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18), la secțiunea a patra, formula (K8), calculul „(K6-K7)x20%” se substituie cu calculul „(K6-K7)x50%”;

În Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) la punctul 67 cifra „20%” se substituie cu cifra „50%”.

În cadrul aceluiași Regulament, Secțiunea a doua, Compartimentul „Scutirile D” se completează cu un nou punct cu următorul cuprins: „251. Dreptul de a beneficia de scutirea personală îl au doar contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.”;

3. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 20 aprilie 2017 „Privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-17) și a Modului de completare a acesteia” se modifică după cum urmează:

În Modul de completare a formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-17), pct. 21 din Secțiunea a treia (Veniturile obținute de către nerezidenți din activitatea desfășurată în RM), se expune în redacția următoare: „În rîndul 130 se indică suma veniturilor sub formă de creştere de capital, obţinută din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare determinate conform art.40 alin.(1)-(4) din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 alin. (1). Rîndul 130 se completează în baza secțiunii a patra, poziția K8”;

4. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15 ianuarie 2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17)” se modifică după cum urmează:

În Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, punctul 11 se expune în redacția următoare „În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinație specială, inclusiv venituri din desemnarea procentuală, inclusiv venituri din desemnarea procentuală”.

5. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17) se modifică după cum urmează:

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se completează cu o anexă nouă, apăsați aici.

Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se completează cu o secțiune nouă:”Completarea anexei 3D Desemnarea procentuală”, astfel anexa3D urmează a fi completată de către cotribuabilii cu statut de persoane fizice care doresc să direcţioneze anual un cuantum stabilit la art.152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale. Desemnarea procentuală se face prin indicarea codului fiscal al beneficiarului inclus în „Lista beneficiarilor desemnării procentuale.” Prima desemnare procentuală se va efectua din impozitul calculat aferent veniturilor perioadei anului 2020.

Totodată, în Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, punctul 31 se expune în următoare redacție: „În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparația proprietății: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară ca cheltuieli ale perioadei, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. Se consideră cheltuieli constatate în contabilitatea financiară cheltuielile care, conform prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, au fost atribuite la cheltuielile perioadei, adică au influențat rezultatul financiar. În coloana 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.”

6. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 04 noiembrie 2019 „Privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății” se modifică, după cum urmează:

Regulamentul privind modul de completare a Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (formularul DASS19), pct. 32, se expune în următoarea redacție: „În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparația proprietății: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitate, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. În coloana 2 nu se reflect suma cheltuielilor capitalizate.

Ordinul nr.5 din 10.01.2020 a intrat în vigoare la data de 17.01.2020, iar modificările aprobate se aplică pentru perioadele fiscale de declarare începând cu 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...