37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   SFS a modificat formularele de prezentare a informațiilor de către întreprinderi, în scopul estimării veniturilor persoanelor fizice

SFS a modificat formularele de prezentare a informațiilor de către întreprinderi, în scopul estimării veniturilor persoanelor fizice

12.04.2021779 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 9 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 176 din 30.03.2021 privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal”.

Modificările la Ordinul nr. 427/2018 s-au efectuat la următoarele anexe:

  • În anexa nr. 6 (Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială), în col.12 „Valoarea tranzacţiei” se va indica suma tranzacţiei în monedă naţională. În cazul contractelor, unde valoarea tranzacției este specificată în valută străină, se va indica suma tranzacției în valută străină, cu indicarea codului valutei.
  • În Anexa nr. 10 (Informaţia prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, art. 22611 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal), pct. 1 s-a completat cu următoarele precizări: „Informația se va prezenta aferent cheltuielilor efectuate la procurarea mijloacelor de transport, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea și alte cheltuieli suportate de persoanele fizice cetățeni, plătitorii de facto, conform actelor translative de proprietate, indiferent dacă acestea figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal”.
  • Anexa nr. 11 (Informaţia prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal) pct. 3 alineatul 9, la codul operațiunii „0”, va fi indicat „Sold inițial și sold final”. Menționăm că codul operațiunii de intrare/ieșire a mijloacelor bănești se indică în col. 9 din anexă, iar la codul „0”, până acum se indica doar „Soldul inițial”.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 9 aprilie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 9 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 176 din 30.03.2021 privind modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21 august 2018 „Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal”.

Modificările la Ordinul nr. 427/2018 s-au efectuat la următoarele anexe:

  • În anexa nr. 6 (Informaţia prezentată de notari şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială), în col.12 „Valoarea tranzacţiei” se va indica suma tranzacţiei în monedă naţională. În cazul contractelor, unde valoarea tranzacției este specificată în valută străină, se va indica suma tranzacției în valută străină, cu indicarea codului valutei.
  • În Anexa nr. 10 (Informaţia prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, art. 22611 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal), pct. 1 s-a completat cu următoarele precizări: „Informația se va prezenta aferent cheltuielilor efectuate la procurarea mijloacelor de transport, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurarea și alte cheltuieli suportate de persoanele fizice cetățeni, plătitorii de facto, conform actelor translative de proprietate, indiferent dacă acestea figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal”.
  • Anexa nr. 11 (Informaţia prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal de către persoanele fizice art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal) pct. 3 alineatul 9, la codul operațiunii „0”, va fi indicat „Sold inițial și sold final”. Menționăm că codul operațiunii de intrare/ieșire a mijloacelor bănești se indică în col. 9 din anexă, iar la codul „0”, până acum se indica doar „Soldul inițial”.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 9 aprilie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...