37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificari in activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei

Modificari in activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei

10.01.20201.543 views
(3 voturi, medie: 4,67 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 10 ianuarie 2020, prin Hotărîrea nr.7 din 03.01.2020 s-a modificat a Hotărîrea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Cele mai importante modificări au fost:

Virarea încasărilor în numerar ale impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau amenzilor se efectuează de către perceptorii fiscali și contribuabili prin diferite instrumente de plată, puse la dispoziție de Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprile 2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”.

În Dispozițiile Generale ale Regulamentului – tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (Anexa nr.1), s-a modificat punctul 4, ce specifică următoarele:
”SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:
a) impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); c) taxa de la posesorii de cîini; d) taxa pentru parcaj; e) taxa pentru salubrizare.”;
În Organizarea și funcționarea SCITL, punctul 8 menționează:
”Organizarea şi funcţionarea SCITL sînt stabilite printr-un regulament aprobat de consiliul local. Regulamentul se elaborează în baza prezentului Regulament-tip. După adoptarea de către consiliul local, regulamentul se prezintă, în termen de 10 zile, subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.”

De asemenea, a fost modificată și Anexa nr. 2 la aceeași Hotărîre, Instrucțiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei. Această instrucțiune este formată din 5 secțiuni principale:

  1. Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora la plata impozitului funciar şi a impozitului pe bunurile imobiliare în baza avizelor de plată;
  2. Stingerea obligaţiei fiscale şi restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită;
  3. Restituirea sumelor achitate în plus;
  4. Evidenţa încasărilor şi modul de predare a sumelor încasate în buget;
  5. Modul de păstrare a documentelor de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti.

Prezenta hotărîre va intra în vigoare la 1 martie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 10 ianuarie 2020, prin Hotărîrea nr.7 din 03.01.2020 s-a modificat a Hotărîrea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Cele mai importante modificări au fost:

Virarea încasărilor în numerar ale impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităților) și/sau amenzilor se efectuează de către perceptorii fiscali și contribuabili prin diferite instrumente de plată, puse la dispoziție de Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprile 2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”.

În Dispozițiile Generale ale Regulamentului – tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (Anexa nr.1), s-a modificat punctul 4, ce specifică următoarele:
”SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:
a) impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); b) impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); c) taxa de la posesorii de cîini; d) taxa pentru parcaj; e) taxa pentru salubrizare.”;
În Organizarea și funcționarea SCITL, punctul 8 menționează:
”Organizarea şi funcţionarea SCITL sînt stabilite printr-un regulament aprobat de consiliul local. Regulamentul se elaborează în baza prezentului Regulament-tip. După adoptarea de către consiliul local, regulamentul se prezintă, în termen de 10 zile, subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.”

De asemenea, a fost modificată și Anexa nr. 2 la aceeași Hotărîre, Instrucțiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei. Această instrucțiune este formată din 5 secțiuni principale:

  1. Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora la plata impozitului funciar şi a impozitului pe bunurile imobiliare în baza avizelor de plată;
  2. Stingerea obligaţiei fiscale şi restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită;
  3. Restituirea sumelor achitate în plus;
  4. Evidenţa încasărilor şi modul de predare a sumelor încasate în buget;
  5. Modul de păstrare a documentelor de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti.

Prezenta hotărîre va intra în vigoare la 1 martie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...