37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificări în activitatea BNS în legătură cu Starea de urgență instituită în RM

Modificări în activitatea BNS în legătură cu Starea de urgență instituită în RM

20.03.2020550 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ținând cont de starea de urgență declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea asigurării securității și sănătății angajaților Biroului Naţional de Statistică (BNS) și a respondenților, precum și limitării răspândirii infecției cu Coronavirus de tip COVID-19, BNS informează că, începând cu 16 martie, activitățile instituției au fost ajustate după cum urmează.

Organizarea activității în cadrul Oficiul central al BNS

Pe perioada Stării de urgență, BNS sistează relațiile cu publicul și va oferi răspuns cetățenilor la distanță, prin telefon sau poșta electronică.

Întrebările sau solicitările pot fi adresate:

Organizarea activității în cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru statistică și termenele de prezentare a formularelor statistice de către agenții economici

Centrele regionale pentru statistică și subdiviziunile teritoriale ale acestora vor activa cu un număr redus de personal. Acestea vor întreprinde măsurile de protecție pentru asigurarea securității și sănătății angajaților și respondenților. Accesul în sediile teritoriale ale instituției și birouri va fi limitat, cu evitarea aglomerațiilor și respectarea  distanței de cel puțin 1 m între persoane.Recomandăm respondenților să utilizeze la maxim Ghișeul unic de raportare www.raportare.gov.md pentru formularele care sunt disponibile on-line, vedeți aici lista. Formularele care nu sunt incluse în Ghișeul unic de raportare, pot fi transmise prin posta electronică, fax sau telefon.Contactele Oficiilor regionale pentru statistică și subdiviziunilor teritoriale:

BNS este conștient că, în circumstanțele actuale, activitatea agenților economici va fi perturbată, iar pentru unii respondenți ar putea fi o problemă să furnizeze datele în termenele prestabilite. Pentru astfel de situații, agenții economici sunt rugați să informeze (în scris, prin e-mail sau la telefon) responsabilii din cadrul BNS despre imposibilitatea respectării termenelor cu indicarea datei extinse a prezentării formularelor, care urmează a fi agreată de BNS.

BNS prelungește termenele de prezentare pentru următoarele formulare cu raportare anuală:

Denumirea formularuluiTermenul de prezentare inițialTermenul de prezentare extins
1-BE ”Balanța energetică”31 martie 202017 aprilie 2020
2- INV "Cu privire la investiții" (anual)1 aprilie 202030 aprilie 2020
1- CC "Activitatea de construcții"1 aprilie 202017 aprilie 2020
1-inf "Situaţia privind informatizarea şi conexiunea la Internet"31 martie 202017 aprilie 2020
M3"Câștigurile salariale și costul forței de muncă"31 martie 202030 aprilie 2020
M3 ANEXĂ "Câștigurile salariale și costul forței de muncă"31 martie 202030 aprilie 2020

Agenții economici sunt rugați respectuos să consulte aplicația WEB lansată recent, care permite fiecărei entități să vizualizeze lista formularelor care trebuie prezentate pe parcursul anului 2020 în adresa BNS, precum și periodicitatea și termenele-limită de prezentare ale acestora. Modificarea termenelor de prezentare a formularelor statistice vor fi reflectate în această aplicație.

Totodată, menționăm că termenul pentru prezentare a Situațiilor financiare, conform art.33 al Legii contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, este de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (până pe 29 aprilie 2020).

Organizarea activității de colectare a datelor în gospodăriile casnice

Începând cu 16 martie, pe durata Stării de urgență, BNS suspendă vizitele operatorilor de interviu în gospodăriile casnice selectate pentru participare în cercetările statistice:

  • Ancheta Forței de Muncă
  • Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice

În schimb, operatorii de interviu vor contacta gospodăriile casnice și vor colecta datele necesare prin intermediul telefonului.

BNS roagă respectuos membrii gospodăriilor să răspundă apelurilor și solicitărilor operatorilor de interviu, care îi vor contacta, pentru a le oferi suport în colectarea datelor. Pentru orice întrebări legate de cercetările statistice menționate, gospodăriile casnice pot contacta Oficiile regionale de statistică.

Diseminarea datelor pe site-ul oficial

BNS își propune să mențină producerea datelor statistice și diseminarea lor pe site-ul oficial și Banca de date, cu respectarea Calendarului de diseminare, în vederea satisfacerii nevoilor informaționale ale utilizatorilor de date. Măsurile descrise mai sus vin să sprijine buna desfășurare a proceselor de colectare, procesare și diseminare ulterioară a datelor statistice chiar și în situații de criză.

Totodată, BNS conștientizează că circumstanțele create în țară, limitările în activitatea de colectare a datelor de la agenții economici sau din gospodăriile populației, dar și în procesarea datelor furnizate de alte instituții ale administrației publice (surse administrative), vor avea impact asupra volumului, conținutului datelor colectate, precum și a termenelor de procesare și diseminare a indicatorilor statistici. În acest context, orice abatere de la calendarul de diseminare sau schimbare în modalitatea de prezentare a datelor va fi anunțată din timp pe site-ul oficial al BNS.

Comunicarea cu mass-media

Reprezentanții mass-media pot adresa întrebări sau solicitări de date către responsabila pentru comunicare cu mass-media:Alina Jalba, tel.: 067770746, e-mail alina.jalba@statistica.gov.md

În dependență de evoluția situației, BNS va reveni pe parcurs și cu alte informații suplimentare privind activitatea sa.

BNS își exprimă regretul în legătură cu incomoditățile create și aduce mulțumiri tuturor respondenților, furnizorilor și utilizatorilor de date pentru înțelegere cu urări de sănătate!

Toate măsurile descrise mai sus sunt întreprinse pentru a nu pune în pericol sănătatea colaboratorilor subdiviziunilor de statistică și a respondenților, dar și pentru a facilita continuitatea procesului de colectare a statisticilor în situația excepțională creată în țară. BNS conteaza pe suportul si participarea respondenţilor pentru asigurarea producerii calitative şi la timp a datelor statistice!

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...