37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificarea termenului de stabilire a obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

Modificarea termenului de stabilire a obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

22.03.2022636 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Documentul elaborat are drept scop modificarea termenului de stabilire a obiectelor impunerii deținute și/sau dobândite de către contribuabili, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar.

Prin prezentul proiectul se propune ca termenul de ”31 mai a anului fiscal în curs”, de stabilire a obiectelor impunerii deținute și/sau dobândite de către contribuabili, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, să fie înlocuit cu ”31 martie a anului fiscal în curs”.

Potrivit art. 282 alin. (11), (41) al Codului fiscal, art. 4 alin. (7) lit. c) şi alin. (9) lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, în cazul bunurilor imobiliare (clădiri, construcții), inclusiv a terenurilor ce aparțin persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi a terenurilor neevaluate ce aparțin gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar se achită la bugetele locale, conform locului amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:

- pentru obiectele existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent;

- pentru obiectele dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în  curs - nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

Conform art. 286 al Codului fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) lit. b) al Legii nr. 1056/2000, în cazul obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, termenul-limită de expediere a avizelor de plată fiecărui subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar este până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul celor dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Astfel, în circumstanțele în care primul termen-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar vizează obligațiile fiscale aferente obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către subiecții impunerii în perioada 1 ianuarie – 31 mai a anului fiscal în curs, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul autorităților administrației publice locale (SCITL) urmează să asigure calcularea obligațiilor respective, inclusiv generarea şi expedierea avizelor de plată într-o perioadă de timp foarte restrânsă (doar 15 zile).

Într-un termen la fel de restrâns, SCITL urmează să acorde asistența necesară tuturor contribuabililor care au neclarități legate de avizele de plată recepționate, în vederea asigurării achitării de către aceștia a obligațiilor fiscale până la data de 30 iunie a anului gestionar, inclusiv să încaseze, după caz, plățile în numerar aferente acestora.

În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Documentul elaborat are drept scop modificarea termenului de stabilire a obiectelor impunerii deținute și/sau dobândite de către contribuabili, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar.

Prin prezentul proiectul se propune ca termenul de ”31 mai a anului fiscal în curs”, de stabilire a obiectelor impunerii deținute și/sau dobândite de către contribuabili, care urmează a fi incluse în baza de calcul pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul funciar, să fie înlocuit cu ”31 martie a anului fiscal în curs”.

Potrivit art. 282 alin. (11), (41) al Codului fiscal, art. 4 alin. (7) lit. c) şi alin. (9) lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, în cazul bunurilor imobiliare (clădiri, construcții), inclusiv a terenurilor ce aparțin persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi a terenurilor neevaluate ce aparțin gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar se achită la bugetele locale, conform locului amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:

- pentru obiectele existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent;

- pentru obiectele dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în  curs - nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

Conform art. 286 al Codului fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) şi alin. (9) lit. b) al Legii nr. 1056/2000, în cazul obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, termenul-limită de expediere a avizelor de plată fiecărui subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar este până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul celor dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs – cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Astfel, în circumstanțele în care primul termen-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar vizează obligațiile fiscale aferente obiectelor impunerii existente şi/sau dobândite de către subiecții impunerii în perioada 1 ianuarie – 31 mai a anului fiscal în curs, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul autorităților administrației publice locale (SCITL) urmează să asigure calcularea obligațiilor respective, inclusiv generarea şi expedierea avizelor de plată într-o perioadă de timp foarte restrânsă (doar 15 zile).

Într-un termen la fel de restrâns, SCITL urmează să acorde asistența necesară tuturor contribuabililor care au neclarități legate de avizele de plată recepționate, în vederea asigurării achitării de către aceștia a obligațiilor fiscale până la data de 30 iunie a anului gestionar, inclusiv să încaseze, după caz, plățile în numerar aferente acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...