37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificarea legislației cu privire la comerțul electronic și semnătura electronică

Modificarea legislației cu privire la comerțul electronic și semnătura electronică

10.12.2021824 views
(3 voturi, medie: 4,33 din 5)
Se încarcă...

Prin Legea nr.175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative, publicată la data de 10 decembrie 2021 în Monitorul Oficial au fost efectuate modificări asupra Legii nr. 284/2004 privind comerțul electronic, și mai exact asupra, articolului 10 Protecţia datelor cu caracter personal.

Astfel, modificările operate la nivelul articolului menționat prevăd:

  • abrogarea conținutului din cadrul alineatului (2), litera a) numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal;
  • redacția nou a alineatului (3), termenul de stocare a informațiilor utilizate în cadrul comerțului electronic este similar celui pentru informațiile păstrate pe suport de hârtie. În cazul în care legislația nu prevede expres termenul de stocare a datelor, acesta este stabilit de operator prin decizie motivată.

Totodată potrivit prevederilor, a fost modificată și Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, prin:

Introducerea noțiunii prestator de servicii de înregistrare, cu următorul cuprins: persoană care prestează servicii privind verificarea identității solicitantului, înregistrarea și transmiterea cererii de certificare a cheii publice către prestatorul de servicii de certificare din numele solicitantului semnăturii electronice.

Modificarea prevederilor articolului 4 Regimul juridic de utilizare a semnăturii electronice, și anume completarea acestuia cu următorul alineat: „Semnăturile electronice emise în baza certificatelor calificate ale prestatorilor înregistrați în alte state se califică drept semnături avansate calificate cu valoare juridică similară celor prevăzute de prezenta lege, în virtutea prevederilor art. 6 alin. (3) sau în urma recunoașterii corespunzătoare a certificatului cheii publice eliberat de un prestator de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt stat.”

În același context au fost aduse completări prin 3 alineate noi articolului 6 Recunoaşterea semnăturilor electronice străine, și anume:

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), semnăturile electronice considerate calificate conform prevederilor legislației Uniunii Europene, create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene au valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate create conform prevederilor prezentei legi.
(4) Modul de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene este stabilit de Guvern.
(5) Dispozitivul de verificare a semnăturii electronice utilizat pentru verificarea semnăturii electronice în sensul alin. (3) trebuie să dispună de confirmarea corespunderii cu cerințele prevăzute de prezenta lege, care este eliberată de organul competent de exercitarea controlului în domeniul aplicării semnăturii electronice.”

Suplimentar prevederilor articolului 29 Cererea de certificare a cheii publice, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Cererea de certificare a cheii publice se depune la prestatorul de servicii de certificare în formă electronică semnată cu semnătură electronică şi/sau în formă de document pe suport de hârtie semnat cu semnătura olografă. Cererea de certificare a cheii publice se semnează de către solicitantul semnăturii electronice sau de prestatorul de servicii de înregistrare. În cazul semnării de către prestatorul de servicii de înregistrare, acesta asigură verificarea identității solicitantului conform metodelor prevăzute de actele normative aplicabile sau conform procedurii coordonate cu prestatorul de servicii de certificare.”

Inclusiv s-au efectuat modificări prin completarea cu alineate noi și în cazul articolelor 11 și 28 din prezenta lege.

Prevederea din cadrul articolului Protecţia datelor cu caracter personal, alineat (2): Datele cu caracter personal se colectează de către prestatorul de servicii de certificare numai cu acordul prealabil al persoanei care solicită certificatul şi numai în măsura în care acestea sînt necesare pentru eliberarea şi menţinerea certificatului. Datele personale nu pot fi colectate sau prelucrate în alte scopuri fără consimţămîntul expres al persoanei interesate, se abrogă.

Modificările sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Prin Legea nr.175 din 11.11.2021 pentru modificarea unor acte normative, publicată la data de 10 decembrie 2021 în Monitorul Oficial au fost efectuate modificări asupra Legii nr. 284/2004 privind comerțul electronic, și mai exact asupra, articolului 10 Protecţia datelor cu caracter personal.

Astfel, modificările operate la nivelul articolului menționat prevăd:

  • abrogarea conținutului din cadrul alineatului (2), litera a) numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal;
  • redacția nou a alineatului (3), termenul de stocare a informațiilor utilizate în cadrul comerțului electronic este similar celui pentru informațiile păstrate pe suport de hârtie. În cazul în care legislația nu prevede expres termenul de stocare a datelor, acesta este stabilit de operator prin decizie motivată.

Totodată potrivit prevederilor, a fost modificată și Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, prin:

Introducerea noțiunii prestator de servicii de înregistrare, cu următorul cuprins: persoană care prestează servicii privind verificarea identității solicitantului, înregistrarea și transmiterea cererii de certificare a cheii publice către prestatorul de servicii de certificare din numele solicitantului semnăturii electronice.

Modificarea prevederilor articolului 4 Regimul juridic de utilizare a semnăturii electronice, și anume completarea acestuia cu următorul alineat: „Semnăturile electronice emise în baza certificatelor calificate ale prestatorilor înregistrați în alte state se califică drept semnături avansate calificate cu valoare juridică similară celor prevăzute de prezenta lege, în virtutea prevederilor art. 6 alin. (3) sau în urma recunoașterii corespunzătoare a certificatului cheii publice eliberat de un prestator de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt stat.”

În același context au fost aduse completări prin 3 alineate noi articolului 6 Recunoaşterea semnăturilor electronice străine, și anume:

„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), semnăturile electronice considerate calificate conform prevederilor legislației Uniunii Europene, create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene au valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate create conform prevederilor prezentei legi.
(4) Modul de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene este stabilit de Guvern.
(5) Dispozitivul de verificare a semnăturii electronice utilizat pentru verificarea semnăturii electronice în sensul alin. (3) trebuie să dispună de confirmarea corespunderii cu cerințele prevăzute de prezenta lege, care este eliberată de organul competent de exercitarea controlului în domeniul aplicării semnăturii electronice.”

Suplimentar prevederilor articolului 29 Cererea de certificare a cheii publice, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Cererea de certificare a cheii publice se depune la prestatorul de servicii de certificare în formă electronică semnată cu semnătură electronică şi/sau în formă de document pe suport de hârtie semnat cu semnătura olografă. Cererea de certificare a cheii publice se semnează de către solicitantul semnăturii electronice sau de prestatorul de servicii de înregistrare. În cazul semnării de către prestatorul de servicii de înregistrare, acesta asigură verificarea identității solicitantului conform metodelor prevăzute de actele normative aplicabile sau conform procedurii coordonate cu prestatorul de servicii de certificare.”

Inclusiv s-au efectuat modificări prin completarea cu alineate noi și în cazul articolelor 11 și 28 din prezenta lege.

Prevederea din cadrul articolului Protecţia datelor cu caracter personal, alineat (2): Datele cu caracter personal se colectează de către prestatorul de servicii de certificare numai cu acordul prealabil al persoanei care solicită certificatul şi numai în măsura în care acestea sînt necesare pentru eliberarea şi menţinerea certificatului. Datele personale nu pot fi colectate sau prelucrate în alte scopuri fără consimţămîntul expres al persoanei interesate, se abrogă.

Modificările sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...