37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Regulamentul privind restituirea sumelor din BASS plătitorilor de contribuţii

Modificări la Regulamentul privind restituirea sumelor din BASS plătitorilor de contribuţii

14.05.20181.481 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii aprobat prin Ordinul CNAS nr. 288-A din 07.12.2015, a fost modificat prin Ordinul CNAS nr. 64-A din 11.05.2018. Potrivit amendamentelor, cererea de restituire va fi acceptă după lichidarea tuturor restanţelor la toate clasificaţiile economice de venituri ale BASS şi, după caz, după prezentarea declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor pentru toate perioadele de până la 01.01.2018 şi a dărilor de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru toate perioadele după 01.01.2018. La recuperarea sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale, se vor anexa următoarele documente: a) copia actului de control privind corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă efectuat de organul abilitat; b) în lipsa actului de control, se prezintă copia certificatului medical confirmat de persoana responsabilă, după caz, alte documente care au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (copia carnetului de muncă în cazul necesităţii confirmării stagiului de cotizare până la 01.01.1999, copia contractului individual de muncă pentru persoanele asigurate care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, documente ce confirmă perioadele necontributive (livretul militar, certificat de naştere a copilului)); c) informaţia privind rechizitele bancare; La solicitarea restituirii sumei ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator salariaţilor săi care depăşesc suma contribuţiilor datorate de plătitor, în cazul lipsei actului de control efectuat de organul abilitat, specialiştii CTAS verifică corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale şi a documentelor anexate la cerere cu întocmirea unei note de verificare în formă liberă vizată de şeful CTAS. Anterior, în cazuri similare, specialiştii CTAS efectuau un control inopinat privind corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în modul stabilit. Regulamentul actualizat, îl puteți consulta aici.
Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii aprobat prin Ordinul CNAS nr. 288-A din 07.12.2015, a fost modificat prin Ordinul CNAS nr. 64-A din 11.05.2018. Potrivit amendamentelor, cererea de restituire va fi acceptă după lichidarea tuturor restanţelor la toate clasificaţiile economice de venituri ale BASS şi, după caz, după prezentarea declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor pentru toate perioadele de până la 01.01.2018 şi a dărilor de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru toate perioadele după 01.01.2018. La recuperarea sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale, se vor anexa următoarele documente: a) copia actului de control privind corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă efectuat de organul abilitat; b) în lipsa actului de control, se prezintă copia certificatului medical confirmat de persoana responsabilă, după caz, alte documente care au stat la baza stabilirii dreptului de a beneficia de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (copia carnetului de muncă în cazul necesităţii confirmării stagiului de cotizare până la 01.01.1999, copia contractului individual de muncă pentru persoanele asigurate care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, documente ce confirmă perioadele necontributive (livretul militar, certificat de naştere a copilului)); c) informaţia privind rechizitele bancare; La solicitarea restituirii sumei ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator salariaţilor săi care depăşesc suma contribuţiilor datorate de plătitor, în cazul lipsei actului de control efectuat de organul abilitat, specialiştii CTAS verifică corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în baza datelor din Registrul de stat al evidenţei individuale şi a documentelor anexate la cerere cu întocmirea unei note de verificare în formă liberă vizată de şeful CTAS. Anterior, în cazuri similare, specialiştii CTAS efectuau un control inopinat privind corectitudinea stabilirii şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în modul stabilit. Regulamentul actualizat, îl puteți consulta aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...