37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2018

Modificări la Legea bugetului de stat pe anul 2018

10.05.20181.497 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017. Documentul prevede majorarea veniturilor bugetului public național cu 963,9 milioane de lei, a cheltuielilor – cu 1 312,5 milioane de lei, în timp ce deficitul bugetar va spori cu 348,6 milioane de lei. Potrivit proiectului, factorii de bază, care au determinat amendamentele operate la bugetul de stat pe anul 2018 sunt următorii: - ajustarea indicatorilor bugetari la venituri, cheltuieli și soldul bugetar (deficit) reieșind din reestimarea prognozelor principalilor indicatori macroeconomici, care au fost coordonate cu experții Fondului Monetar Internațional în cadrul misiunii desfășurate în perioada 15 - 25 martie 2018; - revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, implementarea programelor noi care nu au fost aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2018; - asigurarea implementării în continuare a reformei administrației publice centrale. Principalele majorări intervin la următoarele tipuri de venituri: - taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate (accelerarea ritmurilor de creștere a importurilor față de cele luate în calcul la proiectul bugetului – 17,4% față de 6% respectiv; fluctuația cursului de schimb) – cu 676,0 mil.lei; - taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (reestimarea consumului intern și creșterea livrărilor impozabile la cota standard) – cu 247,3 mil.lei; - impozite pe venitul persoanelor fizice și juridice (majorarea bazei de calcul reieșind din încasările conform Declaraților prezentate pentru anul 2017 și reestimările PIB-ului nominal și a fondului de remunerare a muncii) – cu 106,6 mil.lei, inclusiv impozite pe venitul persoanelor fizice – 38,2 mil.lei și persoanelor juridice – 68,4 mil.lei; - taxele pentru comerțul exterior (majorarea ritmurilor de creștere a comerțului exterior față de cele prognozate) – cu 97,8 mil.lei; - accizele la produsele din tutun importate – cu 88,2 mil.lei; - accizele la produsele petroliere importate (creșterea volumului importurilor la unele tipuri de produse petroliere) – cu 87,3 mil.lei; - accizele la autoturismele importate (creșterea numărului autovehiculelor importate) – cu 79,9 mil.lei; - alte venituri încasate în bugetul de stat (inclusiv veniturile unor autorități/instituții la autogestiune, ca urmare a modificării statutului acestor entități, în contextul reformei administrației publice centrale, care urmează să fie luate la buget și anume: Agenția Națională Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Agenția Navală, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură - 113,2 mil.lei ) - cu 113,3 mil. lei; - venituri colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare – cu 23,4 mil.lei (încasări de la prestarea serviciilor și plata pentru locațiunea – 20,9 mil.lei, donațiile – 2,5 mil.lei); - impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (defalcări la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr.77/2016) – cu 5,2 mil.lei. Principalele tipuri de venituri, la care se estimează diminuări, sunt: - majorarea restituirilor la TVA și accize (reieșind din executarea pe I trimestru al anului curent și creșterea ritmurilor exporturilor cu 15,0% comparativ cu 8% luate în calcul la aprobarea bugetului) - cu 297,0 mil. lei; - venituri din proprietate (diferite plăți la dobînzi) – cu 9,8 mil.lei, reieșind din recalcularea la rata dobînzilor a soldurilor mijloacelor bănești în conturile bugetare și cursul de schimb utilizat la rectificarea bugetului; - plăți pentru poluarea mediului (reieșind din modificările care au fost aprobate prin legea nr.313/2017 și deschiderea codului economic separat pentru amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului) – cu 10,4 mil.lei; - granturi externe pentru susținerea bugetului – cu 903,7 mil.lei. Persoane responsabile: Cristina Russu, consultant principal, Secția bugetul de stat și bugetul public național, Tel. 022 26 26 37, email: cristina.russu@mf.gov.md. Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...