37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Modernizarea guvernării continuă – serviciile publice în formă electronică vor fi prestate în mod prioritar

Modernizarea guvernării continuă – serviciile publice în formă electronică vor fi prestate în mod prioritar

21.10.2021581 views Guvernul RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La data de 20.10.2021, în cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Legea cu privire la serviciile publice, o premieră legislativă în Republica Moldova, care presupune prestarea serviciilor publice în formă electronică în mod prioritar, dar și dreptul beneficiarului serviciilor publice de a solicita prestarea unui serviciu la orice oficiu al prestatorului de servicii publice sau la orice centru multifuncțional sau centru unificat de prestare a serviciilor, indiferent de locul unde își are domiciliul, sediul sau viza de reședință.

Dintre elementele inovative ale proiectului, în mod special se evidențiază: definirea clară a noțiunii de Servicii publice; reglementarea conceptului de eveniment de viață, servicii publice conexe asociate unui fapt de importanță deosebită pentru o persoană fizică sau persoană juridică de drept privat; implementarea serviciilor publice proactive care vor fi prestate din oficiu, fără necesitatea depunerii unor cereri sau demersuri din partea beneficiarilor; asigurarea cerințelor uniforme pentru interacțiunea prestatorilor cu beneficiarii serviciilor publice.

Apare o nouă abordare în prestarea serviciilor publice, conform principiului omnicanalității, adică deservirea cetățeanului prin multiple canale de prestare a serviciilor la alegerea consumatorului. Prin adoptarea Legii cu privire la serviciile publice se urmărește transpunerea în modul de prestare a serviciilor publice a principiului doar o singură dată, din care rezultă că beneficiarii de servicii publice furnizează autorităților publice date despre sine o singură dată, iar aceste date vor fi reutilizabile și accesate de oricare prestator de servicii publice. 

Aprobarea Legii respective va contribui la modernizarea acestui domeniu important și va deveni una dintre prioritățile de bază ale tuturor instituțiilor prestatoare de servicii ale statului, având în vedere că serviciile publice dețin un rol cheie în dezvoltarea societății moderne. Documentul a fost elaborat în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu aplicate la nivel internațional și derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova în raport cu instituțiile Uniunii Europene.  

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...