37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modalitatea de comunicare a actelor emise de SFS, supusă sesizării privind excepția de neconstituționalitate

Modalitatea de comunicare a actelor emise de SFS, supusă sesizării privind excepția de neconstituționalitate

11.04.2022551 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 8 aprilie 2022, a fost publicată Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 267g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal.

La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal, ridicată de dnii administratori în interesele entității pe care o administrează parte în dosarul nr. 3-971/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Circumstanțele litigiului principal

La 12 mai 2020, societatea a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la anularea unui act administrativ, invocând, inter alia, și încălcarea procedurii de notificare a actelor expediate.

La 9 noiembrie 2021, dnii administratori au ridicat, în interesele entității excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal, care stabilește că documentele emise de Serviciul Fiscal de Stat vor fi comunicate contribuabililor prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al acestora. Documentele se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală a contribuabilului.

Argumentele autorilor excepției de neconstituționalitate

Autorii sesizării susțin că prevederile contestate, potrivit cărora Serviciul Fiscal de Stat comunică contribuabilului actele sale prin intermediul cutiei poștale, precum și faptul că acestea se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală a contribuabilului, nu asigură o comunicare efectivă. Autorii pretind că atunci când contribuabilul nu deține o asemenea cutie poștală sau nu avea cunoștință despre anumite acte expediate prin intermediul cutiei poștale, acesta oricum este pus în întârziere și poartă răspunde pentru neexecutarea în termen a obligațiilor fiscale.

Având în vedere această modalitate de comunicare, autorii afirmă că contribuabilul poate fi în situația de a pierde termenele prevăzute de lege pentru prezentarea anumitor acte Serviciului Fiscal de Stat sau pentru contestarea actelor emise de acesta.

Din acest motiv, autorii consideră că prevederile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 4, 20, 21, 23, 26, 46 și 54 din Constituție.

Aprecierea Curții

Cu privire la pretinsa încălcare a articolelor 20, 26 și 46 din Constituție, Curtea observă că autorii excepției pretind că prevederile contestate nu le asigură contribuabililor o comunicare efectivă a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat. Din acest motiv, autorii susțin că contribuabilii ar putea fi în situația de a pierde termenele prevăzute de lege pentru prezentarea probelor sau a altor documente în vederea exercitării dreptului la apărare, inclusiv apărarea dreptului de proprietate, precum și de a omite termenele prevăzute de lege pentru contestarea respectivelor acte în instanța de judecată.

Referitor la argumentul autorilor că această modalitate de comunicare ar putea conduce la pierderea termenului prevăzut de lege pentru contestarea actelor Serviciului Fiscal de Stat, Curtea subliniază că, în cazul omiterii termenului prevăzut de lege din motive întemeiate, acesta poate fi restabilit, la cererea contribuabilului, de Serviciul Fiscal de Stat, iar decizia emisă pe marginea contestației este expediată, recomandat, contribuabilului, care o poate contesta ulterior în instanța de judecată (a se vedea articolele 268 alin. (1), 270 și 274 din Codul fiscal). În cazul refuzului Serviciului Fiscal de Stat de a repune contribuabilul în termen, acesta poate contesta refuzul în instanța de contencios administrativ (a se vedea articolele 65 alin. (4) și 210 din Codul administrativ).

Prin urmare, Curtea constată că legislatorul a prevăzut mai multe garanții procedurale pentru ca contribuabilii să beneficieze de repunerea în termen atât în procedura emiterii actelor fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat, cât și în procedura contestării actelor sau acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, Curtea reamintește că principiul preeminenței dreptului reclamă ca legile să fie interpretate și aplicate ca făcând parte dintr-un sistem juridic coerent, nu în mod izolat și prin ignorarea altor norme relevante.

Examinând argumentele prezentate de către parte acuzării Curtea declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal - ori prevederile contestate supra nu contravin Constituției.

Conform Monitorului Oficial din 8 aprilie 2022, a fost publicată Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 267g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal.

La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal, ridicată de dnii administratori în interesele entității pe care o administrează parte în dosarul nr. 3-971/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Circumstanțele litigiului principal

La 12 mai 2020, societatea a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la anularea unui act administrativ, invocând, inter alia, și încălcarea procedurii de notificare a actelor expediate.

La 9 noiembrie 2021, dnii administratori au ridicat, în interesele entității excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal, care stabilește că documentele emise de Serviciul Fiscal de Stat vor fi comunicate contribuabililor prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al acestora. Documentele se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală a contribuabilului.

Argumentele autorilor excepției de neconstituționalitate

Autorii sesizării susțin că prevederile contestate, potrivit cărora Serviciul Fiscal de Stat comunică contribuabilului actele sale prin intermediul cutiei poștale, precum și faptul că acestea se consideră recepționate din momentul intrării în cutia poștală a contribuabilului, nu asigură o comunicare efectivă. Autorii pretind că atunci când contribuabilul nu deține o asemenea cutie poștală sau nu avea cunoștință despre anumite acte expediate prin intermediul cutiei poștale, acesta oricum este pus în întârziere și poartă răspunde pentru neexecutarea în termen a obligațiilor fiscale.

Având în vedere această modalitate de comunicare, autorii afirmă că contribuabilul poate fi în situația de a pierde termenele prevăzute de lege pentru prezentarea anumitor acte Serviciului Fiscal de Stat sau pentru contestarea actelor emise de acesta.

Din acest motiv, autorii consideră că prevederile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 4, 20, 21, 23, 26, 46 și 54 din Constituție.

Aprecierea Curții

Cu privire la pretinsa încălcare a articolelor 20, 26 și 46 din Constituție, Curtea observă că autorii excepției pretind că prevederile contestate nu le asigură contribuabililor o comunicare efectivă a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat. Din acest motiv, autorii susțin că contribuabilii ar putea fi în situația de a pierde termenele prevăzute de lege pentru prezentarea probelor sau a altor documente în vederea exercitării dreptului la apărare, inclusiv apărarea dreptului de proprietate, precum și de a omite termenele prevăzute de lege pentru contestarea respectivelor acte în instanța de judecată.

Referitor la argumentul autorilor că această modalitate de comunicare ar putea conduce la pierderea termenului prevăzut de lege pentru contestarea actelor Serviciului Fiscal de Stat, Curtea subliniază că, în cazul omiterii termenului prevăzut de lege din motive întemeiate, acesta poate fi restabilit, la cererea contribuabilului, de Serviciul Fiscal de Stat, iar decizia emisă pe marginea contestației este expediată, recomandat, contribuabilului, care o poate contesta ulterior în instanța de judecată (a se vedea articolele 268 alin. (1), 270 și 274 din Codul fiscal). În cazul refuzului Serviciului Fiscal de Stat de a repune contribuabilul în termen, acesta poate contesta refuzul în instanța de contencios administrativ (a se vedea articolele 65 alin. (4) și 210 din Codul administrativ).

Prin urmare, Curtea constată că legislatorul a prevăzut mai multe garanții procedurale pentru ca contribuabilii să beneficieze de repunerea în termen atât în procedura emiterii actelor fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat, cât și în procedura contestării actelor sau acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, Curtea reamintește că principiul preeminenței dreptului reclamă ca legile să fie interpretate și aplicate ca făcând parte dintr-un sistem juridic coerent, nu în mod izolat și prin ignorarea altor norme relevante.

Examinând argumentele prezentate de către parte acuzării Curtea declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal - ori prevederile contestate supra nu contravin Constituției.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...