37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerului Finanțelor: Calculul și plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

Ministerului Finanțelor: Calculul și plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

25.01.201910.948 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul aplicării corecte a prevederilor art.28 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Ministerul Finanțelor informează.

Art.28 din Legea nr.270/2018 stipulează că premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

În acest sens, prin pct.15 din anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” au fost operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr.180/2013 „Cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare”.

Astfel, calculul și plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.180/2013 cu modificările ulterioare, atrăgând atenția la următoarelor aspecte:

1. De premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:
 a) personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă);
b) personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale;
c) funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
d) cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Pentru categoriile de angajați enumerate la literele a) - c) de mai sus, premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va achita în luna februarie 2019, iar pentru cadrele didactice - în luna august 2019.

Calculul premiului anual pentru (i) personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018 era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) și pentru (ii) personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale, se efectuează după cum urmează:

Premiul anual se plătește pentru un an deplin de activitate în mărimea:
a) unui salariu tarifar sau de funcție corespunzător categoriei de salarizare stabilite, ținând cont de indicii de prioritate intersectorială şi de coeficienții de complexitate prevăzuți pentru domeniul respectiv de activitate – pentru personalul salarizat în baza Rețelei tarifare unice;
b) unui salariu de funcție – pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii şi a autorităților administrației publice centrale şi locale.

La determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul tarifar sau de funcție indicat în subpunctul 1, stabilit la sfârșitul lunii noiembrie 2018, sau la ultima zi lucrătoare anterioară sfârșitului lunii noiembrie - pentru persoanele cu care au fost suspendate sau au fost încheiate raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă pe parcursul anului 2018.

Pentru salariații care nu au activat integral pe parcursul anului 2018, premiul anual se acordă în mărimea salariului de bază calculat proporțional cu timpul efectiv lucrat.

La determinarea timpului efectiv lucrat de către salariat în conformitate cu prevederile capitolelor II-IV din Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.180/2013, se va ține cont și de luna decembrie 2018.

Calculul premiului anual pentru funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, se efectuează după cum urmează:

Funcționarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.

La determinarea tipului efectiv lucrat în anul 2018, în conformitate cu pct.18 din Regulamentul menționat mai sus, se ia în considerare și luna decembrie 2018.

În salariul anual total, luat în calcul la determinarea cuantumului premiului anual pentru anul gestionar 2018, se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul 2018 (de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie):

 - salariul de funcție;
- sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
- plățile de stimulare acordate funcționarilor publici pe parcursul anului 2018 în temeiul art.71 alin.(3) din Legea nr.48 din 22 martie 2012 și al subpunctului 5) al pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.331/2012; - sporul lunar pentru eficiență în activitate;
- sporul lunar pentru eficiență în activitate;
- indemnizația pentru concediul de odihnă anual, cu excepția indemnizației de concediu calculate în lunile octombrie – noiembrie 2018 care se referă la perioada de concediu 1 decembrie 2018 - începutul anului 2019;
- suplimentul pentru cumularea atribuțiilor;
- premiul anual plătit pentru anul precedent (pentru anul 2017), și altele.

Totodată, în baza de calcul al premiului anual nu se includ:
 - premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare;
- ajutorul material;
- indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;
- compensația pentru concediu nefolosit;
- premiul anual acordat funcționarilor publici din autoritățile publice locale, conform prevederilor pct.9 din Hotărîrea Guvernului nr.331/2012;
- alte plăți salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.

Explicația integrală poate fi consultată aici.

În scopul aplicării corecte a prevederilor art.28 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Ministerul Finanțelor informează.

Art.28 din Legea nr.270/2018 stipulează că premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

În acest sens, prin pct.15 din anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” au fost operate modificări la Hotărîrea Guvernului nr.180/2013 „Cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare”.

Astfel, calculul și plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.180/2013 cu modificările ulterioare, atrăgând atenția la următoarelor aspecte:

1. De premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:
 a) personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă);
b) personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale;
c) funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
d) cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Pentru categoriile de angajați enumerate la literele a) - c) de mai sus, premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va achita în luna februarie 2019, iar pentru cadrele didactice - în luna august 2019.

Calculul premiului anual pentru (i) personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018 era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) și pentru (ii) personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale, se efectuează după cum urmează:

Premiul anual se plătește pentru un an deplin de activitate în mărimea:
a) unui salariu tarifar sau de funcție corespunzător categoriei de salarizare stabilite, ținând cont de indicii de prioritate intersectorială şi de coeficienții de complexitate prevăzuți pentru domeniul respectiv de activitate – pentru personalul salarizat în baza Rețelei tarifare unice;
b) unui salariu de funcție – pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii şi a autorităților administrației publice centrale şi locale.

La determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul tarifar sau de funcție indicat în subpunctul 1, stabilit la sfârșitul lunii noiembrie 2018, sau la ultima zi lucrătoare anterioară sfârșitului lunii noiembrie - pentru persoanele cu care au fost suspendate sau au fost încheiate raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă pe parcursul anului 2018.

Pentru salariații care nu au activat integral pe parcursul anului 2018, premiul anual se acordă în mărimea salariului de bază calculat proporțional cu timpul efectiv lucrat.

La determinarea timpului efectiv lucrat de către salariat în conformitate cu prevederile capitolelor II-IV din Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.180/2013, se va ține cont și de luna decembrie 2018.

Calculul premiului anual pentru funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, se efectuează după cum urmează:

Funcționarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.

La determinarea tipului efectiv lucrat în anul 2018, în conformitate cu pct.18 din Regulamentul menționat mai sus, se ia în considerare și luna decembrie 2018.

În salariul anual total, luat în calcul la determinarea cuantumului premiului anual pentru anul gestionar 2018, se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul 2018 (de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie):

 - salariul de funcție;
- sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
- plățile de stimulare acordate funcționarilor publici pe parcursul anului 2018 în temeiul art.71 alin.(3) din Legea nr.48 din 22 martie 2012 și al subpunctului 5) al pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.331/2012; - sporul lunar pentru eficiență în activitate;
- sporul lunar pentru eficiență în activitate;
- indemnizația pentru concediul de odihnă anual, cu excepția indemnizației de concediu calculate în lunile octombrie – noiembrie 2018 care se referă la perioada de concediu 1 decembrie 2018 - începutul anului 2019;
- suplimentul pentru cumularea atribuțiilor;
- premiul anual plătit pentru anul precedent (pentru anul 2017), și altele.

Totodată, în baza de calcul al premiului anual nu se includ:
 - premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare;
- ajutorul material;
- indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;
- compensația pentru concediu nefolosit;
- premiul anual acordat funcționarilor publici din autoritățile publice locale, conform prevederilor pct.9 din Hotărîrea Guvernului nr.331/2012;
- alte plăți salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.

Explicația integrală poate fi consultată aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...