37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Justiției propune modificarea CM la capitolul soluționării litigiilor de muncă

Ministerul Justiției propune modificarea CM la capitolul soluționării litigiilor de muncă

03.04.2019734 views BizLaw
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Justiției a propus spre consultare publică un proiect de Lege privind modificarea Codului muncii, care prevede simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor de muncă. Documentul a fost astăzi avizat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Proiectul prevede operarea în Capitolului II ”Jurisdicţia individuală” din Titlul XII ”Jurisdicţia muncii” al Codului muncii a unui şir de modificări şi completări, având drept scop reglementarea detaliată a modului de soluţionare a litigiilor individuale de muncă prin intermediul comisiilor pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă, care vor fi create în cadrul inspecţiilor teritoriale de muncă.

Potrivit proiectului, Ministerul propune instituirea unui nou organ de jurisdicție a muncii (art. 351 Codul muncii) - comisiile pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă (organe extrajudiciare), alături de comisiile de conciliere (organe extrajudiciare) și instanţele de judecată.

De asemenea, Ministerul propune completarea Codului cu 11 articole noi (3541 - 35411), care să prevadă modul de activitate a Comisiei.

Printre principalele reglementări ale noii procedurii de soluționare a litigiilor individuale de muncă se numără următoarele:

 • comisia pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă va avea statut de organ extrajudiciar obligatoriu de soluţionare a litigiilor individuale de muncă;
 • comisiile pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă urmează a fi instituie în cadrul inspecţiilor teritoriale de muncă şi vor fi formate din trei membri: un inspector de muncă din cadrul inspecţiei teritoriale de muncă, un reprezentant al sindicatelor, un reprezentant al patronatelor;
 • cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se va depune la comisia pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă din cadrul inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă se află domiciliul salariatului: în termen de trei luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său/în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului;
 • cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se va examina de comisie în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Acest termen va putea fi prelungit, cu cel mult cinci zile lucrătoare, printr-o hotărâre motivată a comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă;
 • cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se va examina în prezenţa reclamantului şi a pârâtului şi/sau a reprezentanţilor acestora;
 • urmare a examinării cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă, comisia pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă va putea adopta una din următoarele hotarâri: va admite cererea reclamantului şi va repune pe acesta în drepturi / va admite parţial cererea reclamantului şi va repune parţial pe acesta în drepturi/va respinge cererea reclamantului ca nefondată;
 • hotărârea comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă se va adopta în ziua examinării litigiului individual de muncă în şedinţa comisiei, cu votul majorităţii membrilor acesteia;
 • câte o copie a hotărârii comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă se va înmâna părţilor litigiului individual de muncă în termen de cinci zile lucrătoare din data adoptării;
 • hotărârea comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă va putea fi contestată în instanţa de judecată în termen de 10 zile lucrătoare de la data înmânării copiei acesteia;
 • hotărârea comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă va intra în vigoare şi va deveni executorie la data expirării termenului de contestare a acesteia, cu condiţia că niciuna dintre părţi nu a contestat-o în acest termen;
 • hotărârea comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă urmează a fi executată de angajator imediat după ce aceasta a devenit executorie;
 • neexecutarea hotăririi comisiei pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă va atrage efectele prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop micșorarea semnificativă a numărului de dosare examinate de către instanțele de judecată pe litigii de muncă și este un document benefic pentru salariați, pentru angajatori și pentru autoritățile statutului.

Proiectul Ministerului a fost avizat ieri de Consiliul Superior al Magistraturii, care a susținut proiectul mentionând că ar fi mai oportun ca cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă să se depună în comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă în termen de o lună de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său și nu de trei luni așa cum propun autorii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...