37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor propune prelungirea cu 3 luni a termenului de aplicare a unor măsuri și facilități legate de COVID-19

Ministerul Finanțelor propune prelungirea cu 3 luni a termenului de aplicare a unor măsuri și facilități legate de COVID-19

30.09.2020806 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme, prevăzute de Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Prin prisma proiectului respectiv, se propune extinderea cu trei luni a termenului de aplicare a următoarelor măsuri:

1) achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 (art.IV din Legea nr.69/2020);

2) dreptul la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de pînă la un salariu de bază personalului Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, al instituţiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19; în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, (art.V din Legea nr.69/2020);

3) certificatele de origine preferențială a mărfurilor, prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original) au aceeași validitate ca și originalele acestora, în vederea confirmării originii mărfii (art.XVIII din Legea nr.69/2020);

4) facilități la aplicarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice: reducerea termenelor generale în cadrul licitației deschise, licitației restrînse și cererii ofertei de prețuri, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015, oferirea plății în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, (art. XX din Legea nr.69/2020);

5) plata în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19 (art. XXI din Legea nr.69/2020).

Proiectul și Nota informativă

Data limită pentru comentarii: 30.09.2020

Persoane responsabile
Andrei Balan,
Șef direcție, Direcţia expertiză juridică,
tel. 022 26 28 88,
e-mail: andrei.balan@mf.gov.md

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme, prevăzute de Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Prin prisma proiectului respectiv, se propune extinderea cu trei luni a termenului de aplicare a următoarelor măsuri:

1) achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 (art.IV din Legea nr.69/2020);

2) dreptul la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de pînă la un salariu de bază personalului Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, al instituţiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19; în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială, (art.V din Legea nr.69/2020);

3) certificatele de origine preferențială a mărfurilor, prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original) au aceeași validitate ca și originalele acestora, în vederea confirmării originii mărfii (art.XVIII din Legea nr.69/2020);

4) facilități la aplicarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice: reducerea termenelor generale în cadrul licitației deschise, licitației restrînse și cererii ofertei de prețuri, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015, oferirea plății în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, (art. XX din Legea nr.69/2020);

5) plata în avans pentru achizițiile publice necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19 (art. XXI din Legea nr.69/2020).

Proiectul și Nota informativă

Data limită pentru comentarii: 30.09.2020

Persoane responsabile
Andrei Balan,
Șef direcție, Direcţia expertiză juridică,
tel. 022 26 28 88,
e-mail: andrei.balan@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...