37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor propune modificarea și actualizarea unor Declarații cu privire la impozitul pe venit

Ministerul Finanțelor propune modificarea și actualizarea unor Declarații cu privire la impozitul pe venit

16.02.2021475 views
(1 voturi, medie: 1,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor este elaborat urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020.

Prin modificările operate în legislația fiscală prin Legea nr.257/2020 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile în cazul regimului fiscal de 4% din veniturile întreprinderilor mici și mijlocii  cu veniturile din granturi.

De asemenea, lista organizațiilor necomerciale care beneficiză de scutirea de plata impozitului pe venit a fost completată cu o nouă categorie – instituția privată.

Totodată, prin Legea nr.257/2020 a fost anulată scutirea pentru soț/soție.

De asemenea, începînd cu perioada fiscală 2020, persoanele fizice care efectuează donații urmează să includă la venituri și, respectiv, să impoziteze suma donației ce depășește venitul total obținut de persoana fizică (venituri impozabile, venituri din care se reține final impozitul pe venit și venituri neimpozabile).

Astfel, prin modificarea ordinelor Ministerului Finanțelor se urmărește de a se duce în concordanță noțiunile și termenele din Declarațiile cu privire la impozitul pe venit cu prevederile actuale ale Codului fiscal.

Respectiv, necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de necesitatea corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și a altor acte normative.

Totodată, în urma modificărilor operate în Legea nr.60/2020 prin Legea nr.257/2020, au fost operate modificări în parte ce ține Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Astfel, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, producătorii agricoli pot beneficia de rambursarea TVA dacă au achitat impozitul pe venit din salariu, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.

Luând în considerație, că pentru perioadele fiscale începând cu anul 2021, impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se declară printr-un formular nou IPC21, proiectul Regulamentului stabilește modalitatea de determinare a sumei pasibile spre rambursare la care participă impozitele, contribuțiile și primele respective aferente producătorilor agricoli, pentru perioada ianuarie-septembrie 2021.

Suma destinată rambursării TVA pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, pentru producătorii agricoli se determină prin cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă declarat și achitat pentru anul 2021 şi al sumei achitate a impozitului pe venit din salariu, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective ((lit.f) subpct.2), pct.17 din Regulament), dar nu mai mult de TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

Astfel, pentru producătorii agricoli se va accepta spre rambursare, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, suma cea mai mică dintre sumele determinate conform subpct. 1), 2) lit. f) pct.17 din Regulament, diminuată cu suma impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în partea ce a participat la determinarea sumei TVA spre rambursare, în limitele sumei specificate la subpct. 4) liniuța a doua.

Vă recomandăm să citiți următoarele articole:

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor este elaborat urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020.

Prin modificările operate în legislația fiscală prin Legea nr.257/2020 a fost suplinită lista veniturilor neimpozabile în cazul regimului fiscal de 4% din veniturile întreprinderilor mici și mijlocii  cu veniturile din granturi.

De asemenea, lista organizațiilor necomerciale care beneficiză de scutirea de plata impozitului pe venit a fost completată cu o nouă categorie – instituția privată.

Totodată, prin Legea nr.257/2020 a fost anulată scutirea pentru soț/soție.

De asemenea, începînd cu perioada fiscală 2020, persoanele fizice care efectuează donații urmează să includă la venituri și, respectiv, să impoziteze suma donației ce depășește venitul total obținut de persoana fizică (venituri impozabile, venituri din care se reține final impozitul pe venit și venituri neimpozabile).

Astfel, prin modificarea ordinelor Ministerului Finanțelor se urmărește de a se duce în concordanță noțiunile și termenele din Declarațiile cu privire la impozitul pe venit cu prevederile actuale ale Codului fiscal.

Respectiv, necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de necesitatea corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și a altor acte normative.

Totodată, în urma modificărilor operate în Legea nr.60/2020 prin Legea nr.257/2020, au fost operate modificări în parte ce ține Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Astfel, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, producătorii agricoli pot beneficia de rambursarea TVA dacă au achitat impozitul pe venit din salariu, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.

Luând în considerație, că pentru perioadele fiscale începând cu anul 2021, impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se declară printr-un formular nou IPC21, proiectul Regulamentului stabilește modalitatea de determinare a sumei pasibile spre rambursare la care participă impozitele, contribuțiile și primele respective aferente producătorilor agricoli, pentru perioada ianuarie-septembrie 2021.

Suma destinată rambursării TVA pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, pentru producătorii agricoli se determină prin cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă declarat și achitat pentru anul 2021 şi al sumei achitate a impozitului pe venit din salariu, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei respective ((lit.f) subpct.2), pct.17 din Regulament), dar nu mai mult de TVA destinată deducerii în perioada ulterioară, în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

Astfel, pentru producătorii agricoli se va accepta spre rambursare, pentru perioada de rambursare a TVA ianuarie-septembrie 2021, suma cea mai mică dintre sumele determinate conform subpct. 1), 2) lit. f) pct.17 din Regulament, diminuată cu suma impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în partea ce a participat la determinarea sumei TVA spre rambursare, în limitele sumei specificate la subpct. 4) liniuța a doua.

Vă recomandăm să citiți următoarele articole:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...