37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor propune crearea unei platforme de vânzare a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice

Ministerul Finanțelor propune crearea unei platforme de vânzare a valorilor mobiliare de stat către persoanele fizice

11.12.2020477 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”

Programul urmărește crearea unui produs investițional adaptat la cerințele
persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS, care trebuie să fie simplu, atractiv și concurențial.

Pentru facilitarea accesului investitorilor retail la instrumentele emise de stat, Programul propune utilizarea unei platforme de vânzare a VMS către persoanele fizice (e-VMS). Platforma va oferi facilitățile tehnice necesare, precum ar fi acces prin internet, identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor, etc.

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente, și anume serviciile electronice guvernamental de platformă în scop de găzduire, efectuare a plăților, autentificare și autorizare, schimb de date și interoperabilitate, notificare, jurnalizarea evenimentelor, etc.

La fel, conform arhitecturii elaborate, portalul guvernamental al cetățeanului (MCabinet) comportă un rol central în relația cu investitorul retail, având în vedere că portalul cetățeanului reprezintă portalul unic de acces prin care cetățeanul va interacționa cu autoritățile guvernamentale și va concentra toate datele sale în relația cu statul.

Cetățeanul va utiliza MCabinet în scopul cumpărării valorilor mobiliare de stat conform parametrilor aferenți (ex. tip, termen, valoare nominală, etc.), precum și în scopul vizualizării valorilor mobiliare de stat cumpărate.

Totodată, Programul cuprinde capitole unde sunt descrise elementele principale așa ca: parametrii de emisiune a VMS, tranzacționarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile în cadrul platformei electronice.

La fel, sunt descrise scenariile de lucru în cadrul platformei electronice și responsabilitățile părților implicate în realizarea proiectului.

Perioada: Joi, 10 Decembrie, 2020 - 12:00 până Miercuri, 23 Decembrie, 2020 - 16:00

Persoana responsabilă: Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie, Secția angajamente interne,
Tel: 022 26 27 94,
E-mail: victor.martinenco@mf.gov.md

Ministerul Finanțelor anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”

Programul urmărește crearea unui produs investițional adaptat la cerințele
persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS, care trebuie să fie simplu, atractiv și concurențial.

Pentru facilitarea accesului investitorilor retail la instrumentele emise de stat, Programul propune utilizarea unei platforme de vânzare a VMS către persoanele fizice (e-VMS). Platforma va oferi facilitățile tehnice necesare, precum ar fi acces prin internet, identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor, etc.

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente, și anume serviciile electronice guvernamental de platformă în scop de găzduire, efectuare a plăților, autentificare și autorizare, schimb de date și interoperabilitate, notificare, jurnalizarea evenimentelor, etc.

La fel, conform arhitecturii elaborate, portalul guvernamental al cetățeanului (MCabinet) comportă un rol central în relația cu investitorul retail, având în vedere că portalul cetățeanului reprezintă portalul unic de acces prin care cetățeanul va interacționa cu autoritățile guvernamentale și va concentra toate datele sale în relația cu statul.

Cetățeanul va utiliza MCabinet în scopul cumpărării valorilor mobiliare de stat conform parametrilor aferenți (ex. tip, termen, valoare nominală, etc.), precum și în scopul vizualizării valorilor mobiliare de stat cumpărate.

Totodată, Programul cuprinde capitole unde sunt descrise elementele principale așa ca: parametrii de emisiune a VMS, tranzacționarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile în cadrul platformei electronice.

La fel, sunt descrise scenariile de lucru în cadrul platformei electronice și responsabilitățile părților implicate în realizarea proiectului.

Perioada: Joi, 10 Decembrie, 2020 - 12:00 până Miercuri, 23 Decembrie, 2020 - 16:00

Persoana responsabilă: Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie, Secția angajamente interne,
Tel: 022 26 27 94,
E-mail: victor.martinenco@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...