37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor propune ajustarea limitelor de deducere pentru transportul și hrana angajaților

Ministerul Finanțelor propune ajustarea limitelor de deducere pentru transportul și hrana angajaților

22.03.2022528 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce are ca scop ajustarea cuantumului deductibil în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) la 45 de lei per angajat/zilier și a limitei maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei (fără TVA) la 60 de lei per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Adițional, proiectul mai prevede completare Anexei nr.1 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, cu o prevedere nouă în partea ce ține de permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe, agenţilor economici care, pe parcursul anului fiscal, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal.

Proiectul de hotărâre vizează și modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Modificările înserate în prezentul proiect se referă la remedierea normelor declarate neconstituționale prin completarea cu prevederi privind achitarea diferenței de salariu personalului care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 au asigurat interimatul unei funcții publice de conducere și au revenit la funcția exercitată anterior interimatului.

Astfel, angajaților bugetari care au activat neîntrerupt în aceeași unitate bugetară și care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au asigurat interimatul unei funcții publice de conducere, la revenirea în funcția exercitată anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu.

Totodată, proiectul de hotărâre înaintat, prevede reglementări ce au drept scop asigurarea plății diferenței de salariu ca efect al transferului într-o funcție similară sau într-o funcție mai avansată de la o unitate bugetară la alta, ca urmare a restructurării administrației publice centrale de specialitate. O altă modificare propusă ține și de majorarea mărimii plății compensatorii de la 2200 lei la 3100 lei.

Consecutiv, proiectul cuprinde și modificarea Hotărârii Guvernului nr.998/2003, și anume necesitatea modificării hotărârii cu referință derivă din faptul că, la momentul actual, aceasta nu conține norme ce vizează administrarea de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor a taxei pentru parcaj.

O altă modificare vizează ajustarea Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020, în vederea elaborării unui act normativ secundar la nivelul Ministerului Finanțelor, care să stabilească un catalog al mijloacelor fixe, ce urmează a fi utilizat în scopuri de raportare financiară pentru autorităţile/instituţiile bugetare (publice).

În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce are ca scop ajustarea cuantumului deductibil în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) la 45 de lei per angajat/zilier și a limitei maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei (fără TVA) la 60 de lei per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Adițional, proiectul mai prevede completare Anexei nr.1 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, cu o prevedere nouă în partea ce ține de permiterea spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe, agenţilor economici care, pe parcursul anului fiscal, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal.

Proiectul de hotărâre vizează și modificarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Modificările înserate în prezentul proiect se referă la remedierea normelor declarate neconstituționale prin completarea cu prevederi privind achitarea diferenței de salariu personalului care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 au asigurat interimatul unei funcții publice de conducere și au revenit la funcția exercitată anterior interimatului.

Astfel, angajaților bugetari care au activat neîntrerupt în aceeași unitate bugetară și care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar au asigurat interimatul unei funcții publice de conducere, la revenirea în funcția exercitată anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu.

Totodată, proiectul de hotărâre înaintat, prevede reglementări ce au drept scop asigurarea plății diferenței de salariu ca efect al transferului într-o funcție similară sau într-o funcție mai avansată de la o unitate bugetară la alta, ca urmare a restructurării administrației publice centrale de specialitate. O altă modificare propusă ține și de majorarea mărimii plății compensatorii de la 2200 lei la 3100 lei.

Consecutiv, proiectul cuprinde și modificarea Hotărârii Guvernului nr.998/2003, și anume necesitatea modificării hotărârii cu referință derivă din faptul că, la momentul actual, aceasta nu conține norme ce vizează administrarea de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor a taxei pentru parcaj.

O altă modificare vizează ajustarea Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2020, în vederea elaborării unui act normativ secundar la nivelul Ministerului Finanțelor, care să stabilească un catalog al mijloacelor fixe, ce urmează a fi utilizat în scopuri de raportare financiară pentru autorităţile/instituţiile bugetare (publice).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...