37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ministerul Finanțelor nu va mai gestiona domeniul jocurilor de noroc

Ministerul Finanțelor nu va mai gestiona domeniul jocurilor de noroc

21.11.2018878 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul eficientizării controlului în domeniul jocurilor de noroc și, respectiv, a administrării fiscale în acest domeniu, conform proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune transmiterea către Ministerul Economiei și Infrastructurii realizarea politicilor statului în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc.

Potrivit notei informative a documentului, se consideră că domeniul jocurilor de noroc este un domeniu specific care nu are tangențe cu politicile sectorului finanțelor publice, elaborate și promovate de către Ministerul Finanțelor, care nu se poate regăsi în aria de competență a Ministerului.

Astfel, ținînd cont de faptul că jocurile de noroc reprezintă o activitate de întreprinzător, iar politica în domeniul antreprenoriatului este elaborată și promovată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, se atestă necesitatea de preluarea politicii de stat în domeniul vizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Totodată, Legea nr. 291/2016  cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc prevede utilizarea a două sisteme informaţionale, şi anume:

sistemul de monitorizare on-line de stat – sistem electronic informaţional, cu ajutorul căruia organizatorii transmit către Serviciul Fiscal de Stat informaţia solicitată şi care permite monitorizarea şi supravegherea operaţiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc – ansamblu de echipamente şi programe informatice specializat, prevăzut pentru obţinerea, prin reţeaua internet sau prin alte reţele de comunicaţii electronice, procesarea, acumularea şi înregistrarea informaţiilor de la localul de joc de noroc respectiv (utilaje de joc, dacă aceasta prevede prezenta lege) privind mizele primite, câştigurile achitate, precum şi pentru asigurarea protejării informaţiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acţiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informaţiilor şi de alte acţiuni similare, de accesul neautorizat, inclusiv prin reţeaua internet.

Utilizarea acestor două sisteme concomitent implică costuri suplimentare, dar și generează dublarea datelor

Astfel, pentru evitarea dublării datelor şi micşorarea costurilor pentru elaborarea şi întreţinerea sistemului de monitorizare on-line de stat și a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, se propune menţinerea celui de-al doilea, care va întruni funcţiile ambelor sisteme. Serviciul Fiscal de Stat va fi consumatorul informației necesare pentru administrarea fiscală disponibilă în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

Data limită pentru comentarii: 28.11.2018.
Proiectul și nota informativă.

În scopul eficientizării controlului în domeniul jocurilor de noroc și, respectiv, a administrării fiscale în acest domeniu, conform proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune transmiterea către Ministerul Economiei și Infrastructurii realizarea politicilor statului în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc.

Potrivit notei informative a documentului, se consideră că domeniul jocurilor de noroc este un domeniu specific care nu are tangențe cu politicile sectorului finanțelor publice, elaborate și promovate de către Ministerul Finanțelor, care nu se poate regăsi în aria de competență a Ministerului.

Astfel, ținînd cont de faptul că jocurile de noroc reprezintă o activitate de întreprinzător, iar politica în domeniul antreprenoriatului este elaborată și promovată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, se atestă necesitatea de preluarea politicii de stat în domeniul vizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Totodată, Legea nr. 291/2016  cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc prevede utilizarea a două sisteme informaţionale, şi anume:

sistemul de monitorizare on-line de stat – sistem electronic informaţional, cu ajutorul căruia organizatorii transmit către Serviciul Fiscal de Stat informaţia solicitată şi care permite monitorizarea şi supravegherea operaţiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc – ansamblu de echipamente şi programe informatice specializat, prevăzut pentru obţinerea, prin reţeaua internet sau prin alte reţele de comunicaţii electronice, procesarea, acumularea şi înregistrarea informaţiilor de la localul de joc de noroc respectiv (utilaje de joc, dacă aceasta prevede prezenta lege) privind mizele primite, câştigurile achitate, precum şi pentru asigurarea protejării informaţiilor de pierdere, furt, denaturare, falsificare, de acţiuni neautorizate de distrugere, modificare, copiere a informaţiilor şi de alte acţiuni similare, de accesul neautorizat, inclusiv prin reţeaua internet.

Utilizarea acestor două sisteme concomitent implică costuri suplimentare, dar și generează dublarea datelor

Astfel, pentru evitarea dublării datelor şi micşorarea costurilor pentru elaborarea şi întreţinerea sistemului de monitorizare on-line de stat și a sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, se propune menţinerea celui de-al doilea, care va întruni funcţiile ambelor sisteme. Serviciul Fiscal de Stat va fi consumatorul informației necesare pentru administrarea fiscală disponibilă în sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

Data limită pentru comentarii: 28.11.2018.
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...