37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Finanțelor a remis APL circulara bugetară anuală

Ministerul Finanțelor a remis APL circulara bugetară anuală

12.09.20181.498 views Ministerul Finanțelor
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Finanțelor a elaborat Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021 și a fost remisă APL prin circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018.

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanțelor emite circulara cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor la proiectul Bugetului de Stat pe anul bugetar următor. Circulara bugetară se remite în adresa Autorităților Publice Centrale, cu scopul de a le îndruma în procesul de elaborare a propunerilor la proiectul Bugetului de Stat.

Ca structură şi conţinut, circulara anuală privind elaborarea proiectului Bugetului de Stat include:

  • dispoziţii generale, care oferă referinţe la cadrul legal şi normativ în ce priveşte procesul de elaborare a Bugetului de Stat, precum şi termenele limită pentru prezentarea informaţiei;
  • prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu (ex. rata inflaţiei, rata de schimb a monedei naţionale etc.);
  • sumarul priorităţilor de politici pentru următorul an bugetar şi pe termen mediu;
  • limitele de resurse şi cheltuieli de la Bugetul de Stat pe Autorități Publice Centrale;
  • particularităţi specifice de estimare a relaţiilor interbugetare, în special privind transferurile de la bugetul de stat către BASS şi FAOAM, precum şi privind transferurile cu destinaţie specială de la Bugetul de Stat către bugetele locale;
  • particularităţi specifice şi cerinţe adiţionale cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget.

Fișierele pot fi descărcate aici:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...