37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ministerul Finanțelor a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019 și prioritățile pentru anul 2020

Ministerul Finanțelor a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2019 și prioritățile pentru anul 2020

04.02.2020385 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 03 febuarie 2020, a avut loc ședința lărgită a Colegiului Ministerului Finanțelor. La eveniment au participat Prim-ministrul dl Ion Chicu, conducerea Ministerului Finanțelor, precum și a instituțiilor subordonate: Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspecția Financiară, Agenția Achiziții Publice, Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.

În cadrul ședinței Colegiului, Vicepremierul Serghei Pușcuța a prezentat raportul de activitate al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019. În discursul său, dl Pușcuța a menționat că, Ministerul Finanţelor a întreprins toate acțiunile necesare pentru asigurarea înregistrarea progreselor în atingerea obiectivelor: „Politica bugetar-fiscală promovată în anul 2019 a fost direcționată pentru crearea unui cadru eficient de acumulare a veniturilor și alocarea resurselor necesare pentru programe de importanță vitală și anume cheltuieli în domeniile sociale, inclusiv educație, precum și cheltuieli ce stimulează creșterea economică. Măsurile politicii bugetar-fiscale au fost aliniate la angajamentele asumate în ceea ce privește asigurarea stabilității bugetar-fiscale, fără a prejudicia cheltuielile prioritare. Ca urmare a eforturilor depuse, rezultatele preliminare ale exercițiului bugetar pe anul 2019 arată că, veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 62,9 miliarde lei, fiind în creștere față de anul 2018 cu 8,5% (4,9 miliarde lei)”.

De asemenea, Vicepremierul a menționat că, în anul 2019, Ministerul Finanțelor a preluat coordonarea asistenței tehnice, astfel revenindu-i rolul de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională (CBC) finanțate de Uniunea Europeană, fapt care a impulsionat o prezență mai activă a Republicii Moldova în cadrul programelor date. În consecință, a crescut rata de absorbție/valorificare a resurselor în cadrul proiectelor finanțate din surse externe de la 34 la sută în anul 2018 la 61 la sută în anul 2019, precum și au fost negociate și semnate un șir de Acorduri de asistență externă pentru proiecte strategice, precum și a fost lansat procesul de elaborare a concepte de proiecte importante noi.

Potrivit Secretarului general al Ministerului Finanțelor, dl Iuri Pașinschi, reieșind din progresele înregistrate în anul precedent, dar și sarcinile stabilite în perioada următoare, Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor a fost conceput având la bază 21 obiective pentru atingerea cărora au fost stabilite acțiuni, iar realizarea acestora urmează a fi monitorizată în baza unor indicatori de rezultat prestabiliți. „Ministerul Finanțelor împreună cu autoritățile administrative și instituțiile publice din subordine își vor consolida eforturile pentru asigurarea implementării integrale și în termen a măsurilor stabilite pentru anul 2020”, a punctat dl Iuri Pașinschi.

Obiectivele strategice ale Ministerului Finanțelor pentru anul curent sunt următoarele:

 • extinderea Programului de compensarea a creditelor imobiliare accesate în afara Programului de stat ”Prima casă”;
 • continuarea colaborării la nivel de promovare a reformelor în domeniul politicilor naționale cu FMI, Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare;
 • achitarea în termen și integral a salariilor angajaților din sectorul bugetar;
 • adoptarea pînă la 31 iulie 2020 a politicii fiscale și vamale pentru anul 2021;
 • armonizarea legislației naționale fiscale în partea ce ține de accize și TVA, conform angajamentelor Acordului de Asociere RM – UE, în speță revizuirea cotelor și scutirilor de TVA și cotelor accizelor;
 • aprobarea noului Cod vamal și a reglementărilor de punere în aplicare a acestuia;
 • schimbarea conceptului de salarizare în sectorul public prin orientarea spre salarizarea bazată pe performanță;
 • dezvoltarea sistemului Registrul electronic al salariaților;
 • dezvoltarea sistemului Monitorizarea electronică a vânzărilor;
 • modernizarea sistemului de achiziții publice;
 • identificarea resurselor de finanțare pentru realizarea deplină a proiectelor de investiții capitale.

Prezent la eveniment, Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Ion Chicu a mulțumit echipei Ministerului Finanțelor pentru munca depusă întru implementarea tuturor obiectivelor asumate, menționând că Guvernul va susține în continuare toate obiectivele asumate de către Ministerul Finanțelor: „Sunt sigur că aveți potențial să realizați toate obiectivele propuse, iar Guvernul Republicii va oferi tot suportul necesar în acest sens”.

Mai jos vedeți prezentările raportorilor din cadrul ședinței lărgite a Colegiului Ministerului Finanțelor:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...