37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Minimul de existență în semestrul I 2020

Minimul de existență în semestrul I 2020

18.09.2020687 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în semestrul I 20201, mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 2082,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2019 cu 2,7%.

În funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind estimată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2235,6 lei sau cu 9,4% mai mult comparativ cu alte oraşe – 2043,4 lei şi cu 10,1% mai mult comparativ cu mediul rural – 2030,7 lei.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2235,4 lei şi, în special, bărbaţilor – 2412,7 lei, comparativ cu 2039,6 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1994,5 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 776,2 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2261,5 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 8,6% mai mare comparativ cu copiii din mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la 1 an această diferenţă constituie 18,1%.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în semestrul I 2020 a însumat 7737,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3,5 ori.

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 8,1 ori, iar cel minim – de salariaţii din agricultura, silvicultura si pescuit, ai căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 2,2 ori.

Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1765,9 lei şi reprezintă 84,8% din valoarea medie a minimului pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2020, a constituit 2013,7 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 114,0%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă, co-raportul respectiv este de 110,6%.

În condițiile în care îndemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 2012,9 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 115,7%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea îndemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (640 lei) asigură doar 36,8% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

Note metodologice

Minimul de existenţă reprezintă volumul minimal de produse şi servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor primordiale, asigurarea menţinerii sănătăţii şi susţinerea vitalităţii omului.

Mărimea minimului de existenţă se calculează prin însumarea mărimii valorice a coşului alimentar, a cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate, precum şi a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii.

Coșul alimentar include seturi minime de produse alimentare determinate în baza normelor fiziologice minime (în energie şi substanţe nutritive) ale diferitor grupuri socio-demografice, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr.152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă și Hotărârea Guvernului nr.285 din 30.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă), Biroul Naţional de Statistică asigură, în exclusivitate, calcularea, în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice şi în modul prevăzut în Ghidul metodologic corespunzător, şi publicarea în ediţiile sale oficiale a mărimii minimului de existenţă. Totodată, normele minime de consum ale produselor alimentare (în medie pentru o persoană pe lună), diferențiate pe principalele grupe socio-demografice şi pentru fiecare trimestru al anului, folosite la calcularea minimului de existență, au fost elaborate de către Institutul Național de Cercetări Economice și aprobate în Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat de Guvern.
 

 Note:

 1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...