37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Minimul de existență în semestrul I 2019

Minimul de existență în semestrul I 2019

26.09.2019784 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2019 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 2028,3 lei.

În funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind estimată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2205,0 lei sau cu 10,5% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1994,7 lei şi cu 11,8% mai mult comparativ cu mediul rural – 1971,7 lei.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2181,5 lei şi, în special, bărbaţilor – 2355,8 lei, comparativ cu 1985,5 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1927,7 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 753,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2198,8 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 10,4% mai mare comparativ cu copiii din mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la un an această diferenţă constituie 20,1%.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în semestrul I 2019 a însumat 7113,6 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3,3 ori. Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 7,2 ori, iar cel minim – de salariaţii din agricultura, silvicultura si pescuit, ai căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 2,0 ori.

Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1726,5 lei şi reprezintă 85,1% din valoarea medie a minimului pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2019, a constituit 1895,1 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 109,8%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă, co-raportul respectiv este de 106,2%.

În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1645,1 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 97,6%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (640 lei) asigură doar 38,0% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea 152/2012, Hotărârea Guvernului 258/2013),  Biroul Naţional de Statistică asigură în exclusivitate calcularea şi publicarea în ediţiile sale oficiale a mărimii minimului de existenţă. Totodată, normele minime de consum ale produselor alimentare (în medie pentru o persoană pe lună) diferențiate pe principalele grupe socio-demografice şi pentru fiecare trimestru al anului, folosite la calcularea minimului de exisntență au fost elaborate de către Institutul Național de Cercetări Economice și aprobate în Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat de Guvern.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...