37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Minimul de existenţă în semestrul I 2018

Minimul de existenţă în semestrul I 2018

27.09.20181.432 views BNS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2018 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2017 cu 1,6%.

În funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2061,7 lei, sau cu 10,2% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1870,3 lei şi cu 12,7% mai mult comparativ cu mediul rural – 1830,1 lei (vezi anexa, tabelul 1).

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2014,7 lei şi, în special, bărbaţilor – 2177,1 lei, comparativ cu 1837,6 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1815,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 696,7 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2045,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 13,5% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la un an această diferenţă constituie 20,6%.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2018 au constituit, în medie pe o persoană, 2363,9 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 24,7%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 6141,2 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3,0 ori.

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 6,7 ori, iar cel minim – de salariaţii din artă, activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,8 ori.

Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1589,0 lei şi reprezintă 83,8% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2018, a constituit 1658,7 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 104,4%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă, co-raportul respectiv este aproape 100,0%.

În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1419,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 91%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (540 lei) asigură doar 34,6% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...