37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mii de salariați au de suferit din cauza unor lacune în sistem

Mii de salariați au de suferit din cauza unor lacune în sistem

29.08.20191.089 views Vocea Poporului
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ultimile zile, angajații care au fost în concediu de boală au rămas nedumeriți de faptul că li s-a spus să sune personal la CNAS și să informeze despre inca­pacitatea temporară de muncă, iar specialiștii de acolo le sugerau să mai aștepte, fiindcă softul nu este încă funcțional. În consecință, oa­menii au fost lipsiți de indemnizația pentru concediul medical, mulți având nevoie de bani pentru medi­camente, ca să se recupereze.

Acest subiect a fost discutat de specialiștii din cadrul CNSM, respon­sabili de evidența contabilă, cu cei de la CNAS. Liuba Rotaru, șefa Casei Te­ritoriale de Asigurări Sociale (CTAS), sectorul Centru din Chișinău, și Tamara Strungaru, expertă în domeniul asigu­rărilor sociale de la CNAS, au vorbit participanților la eveniment despre modificările începute pe 1 iulie 2019 la stabilirea, calcularea şi plata indemni­zaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă din bugetul asigurărilor so­ciale de stat. Potrivit noii metodologii, acestea se stabilesc de către casele teritoriale în baza informaţiei din cer­tificatul medical, transmisă prin inter­mediul conexiunilor intersistemice se­curizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile de la prestatorul de servicii de asisten­ţă medicală.

Liuba Rotaru a explicat de ce se tă­răgănează implementarea noii metode: „ca să începem stabilirea indemnizației în mod automatizat, trebuie să fie uni­te două programe, softul de la medici și cel de la CNAS. CNAS este pregătită. Însă la Ministerul Sănătății, din cauza schimbărilor care au avut loc, echi­pa care a lucrat la elaborarea softului a plecat împreună cu ministra veche. Iar pentru a începe un lucru nou este nevoie de testare etc. Din acest motiv nu se poate încă aplica noua metodă”. Oficialul CTAS a dat totuși asigurări că pregătirile sunt pe ultima sută de me­tri. Au fost chemați pentru instruire medicii șefi, iar specialiștii de la CNAS sunt pregătiți în orice clipă să înceapă stabilirea indemnizațiilor după metoda nouă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...