37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Metodologia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător a fost actualizată. Vezi modificările

Metodologia privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător a fost actualizată. Vezi modificările

24.08.20211.296 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 24 august 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 136 din 19.08.2021 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. În acest material vom prezenta modificările efectuate în Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 894/2018, după cum urmează:

La capitolul II (Planificarea controalelor) a fost adăugat un nou punct, potrivit căruia criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectorat sunt următoarele:
1) restanțe la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă);
2) producerea accidentelor de muncă;
3) munca nedeclarată.”;

În conformitate cu completările efectuate în Metodologie, în cazul în care persoana supusă controlului și/sau obiectul controlului corespund mai multor poziții de pe scara valorică a gradelor de risc din cadrul criteriului, acestea vor fi plasate pe poziția căreia îi corespunde punctajul cel mai înalt.

În cazurile în care persoana supusă controlului desfășoară mai multe genuri de activitate, cărora le-au fost atribuite diferite grade de risc, se aplică gradul cel mai mare (înalt) de risc al unuia dintre genurile de activitate desfășurat.

Punctajele vor fi acordate după cum urmează:

Domeniul de activitate 

Raționamentul general: în diferite domenii de activitate, într-o măsură sau alta, se utilizează și se prestează muncă nedeclarată, se admit restanțe la plata salariilor, neîncheierea contractelor individuale de muncă, nerespectarea timpului de muncă și a timpului de odihnă, neacordarea garanțiilor și compensațiilor, răspunderea materială, disciplina muncii, riscul de accidentare. Astfel, se generează diverse forme de exploatare a muncii (muncă forțată, trafic în scopuri de exploatare prin muncă, sclavie etc.), salarii nedeclarate, prejudicierea realizării drepturilor la protecție socială, prejudiciu adus bugetului familiei, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale, care se manifestă cu diferită intensitate și frecvență.

Numărul de angajați 

Raționamentul general: numărul mare de angajați presupune multiple scheme de organizare structurală a unității. Prezența diferitor categorii de angajați solicită de la angajator eforturi mari și diversificate în procesul de organizare a muncii, asigurarea salariaților cu condiții decente de muncă, echipamente de muncă și de protecție individuală.

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului 

Raționamentul general: lipsa încălcărilor la data ultimului control efectuat indică predispunerea angajatorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe când existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Restanțe la plata salariului și a altor plăți

Raționamentul general: prejudiciul cauzat angajaților, familiilor lor, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale.

Producerea accidentelor de muncă

Raționamentul general: producerea accidentelor de muncă provoacă pierderi materiale, pierderi ale sănătății și, în unele cazuri, ale vieții accidentaților, cheltuieli pentru recuperarea sănătății, cheltuieli pentru repararea utilajului și pentru plata indemnizațiilor persoanelor accidentate.

Munca nedeclarată

Raționamentul general: utilizarea muncii nedeclarate generează prejudiciu bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale, lipsa protecției sociale, traficarea persoanelor în scopul exploatării prin muncă.

Ponderea criteriilor

Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în raport cu toate criteriile selectate, ţinînd cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de control. Ponderea pentru fiecare criteriu de risc se determină în fracții zecimale, astfel încît ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. Acordarea unei ponderi mai mari unui criteriu impune diminuarea ponderii altor criterii.

Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, precum și planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc, conform formulei stabilite în prezenta Metodologie.

Dacă persoana supusă controlului se regăsește de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control din competența Inspectoratului, conducătorul acestuia are obligația de a asigura reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea și comasarea controalelor pentru mai multe domenii într-o singură vizită de control. Organizarea și efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control planificat pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului identificate în planul anual al controalelor.

Controalele inopinate nu pot fi desfășurate în baza informațiilor neverificate și/sau provenite dintr-o sursă anonimă.

La analiza riscurilor, Inspectoratul utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia se utilizează criteriile de risc generale utilizate în mod obligatoriu (domeniul de activitate, numărul de angajați, istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului) și criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectorat (restanțe la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă), producerea accidentelor de muncă, munca nedeclarată).

Prevederile au intrat în vigoare la data de 24 august 2021. Amintim că prin Hotărârea nr. /2021 a fost ajustat și actualizat cadrul normativ secundar ce prevede controlul de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și excluderea prevederilor referitoare la atribuțiile de control pe domeniul securității și sănătății în muncă din Metodologiile privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale organelor de control sectoriale.

Conform Monitorului Oficial din 24 august 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 136 din 19.08.2021 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. În acest material vom prezenta modificările efectuate în Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 894/2018, după cum urmează:

La capitolul II (Planificarea controalelor) a fost adăugat un nou punct, potrivit căruia criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectorat sunt următoarele:
1) restanțe la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă);
2) producerea accidentelor de muncă;
3) munca nedeclarată.”;

În conformitate cu completările efectuate în Metodologie, în cazul în care persoana supusă controlului și/sau obiectul controlului corespund mai multor poziții de pe scara valorică a gradelor de risc din cadrul criteriului, acestea vor fi plasate pe poziția căreia îi corespunde punctajul cel mai înalt.

În cazurile în care persoana supusă controlului desfășoară mai multe genuri de activitate, cărora le-au fost atribuite diferite grade de risc, se aplică gradul cel mai mare (înalt) de risc al unuia dintre genurile de activitate desfășurat.

Punctajele vor fi acordate după cum urmează:

Domeniul de activitate 

Raționamentul general: în diferite domenii de activitate, într-o măsură sau alta, se utilizează și se prestează muncă nedeclarată, se admit restanțe la plata salariilor, neîncheierea contractelor individuale de muncă, nerespectarea timpului de muncă și a timpului de odihnă, neacordarea garanțiilor și compensațiilor, răspunderea materială, disciplina muncii, riscul de accidentare. Astfel, se generează diverse forme de exploatare a muncii (muncă forțată, trafic în scopuri de exploatare prin muncă, sclavie etc.), salarii nedeclarate, prejudicierea realizării drepturilor la protecție socială, prejudiciu adus bugetului familiei, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale, care se manifestă cu diferită intensitate și frecvență.

Numărul de angajați 

Raționamentul general: numărul mare de angajați presupune multiple scheme de organizare structurală a unității. Prezența diferitor categorii de angajați solicită de la angajator eforturi mari și diversificate în procesul de organizare a muncii, asigurarea salariaților cu condiții decente de muncă, echipamente de muncă și de protecție individuală.

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului 

Raționamentul general: lipsa încălcărilor la data ultimului control efectuat indică predispunerea angajatorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe când existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Restanțe la plata salariului și a altor plăți

Raționamentul general: prejudiciul cauzat angajaților, familiilor lor, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale.

Producerea accidentelor de muncă

Raționamentul general: producerea accidentelor de muncă provoacă pierderi materiale, pierderi ale sănătății și, în unele cazuri, ale vieții accidentaților, cheltuieli pentru recuperarea sănătății, cheltuieli pentru repararea utilajului și pentru plata indemnizațiilor persoanelor accidentate.

Munca nedeclarată

Raționamentul general: utilizarea muncii nedeclarate generează prejudiciu bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale și medicale, lipsa protecției sociale, traficarea persoanelor în scopul exploatării prin muncă.

Ponderea criteriilor

Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în raport cu toate criteriile selectate, ţinînd cont de importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de control.Ponderea pentru fiecare criteriu de risc se determină în fracții zecimale, astfel încît ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. Acordarea unei ponderi mai mari unui criteriu impune diminuarea ponderii altor criterii.

Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, precum și planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc, conform formulei stabilite în prezenta Metodologie.

Dacă persoana supusă controlului se regăsește de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control din competența Inspectoratului, conducătorul acestuia are obligația de a asigura reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea și comasarea controalelor pentru mai multe domenii într-o singură vizită de control.Organizarea și efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control planificat pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului identificate în planul anual al controalelor.

Controalele inopinate nu pot fi desfășurate în baza informațiilor neverificate și/sau provenite dintr-o sursă anonimă.

La analiza riscurilor, Inspectoratul utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia se utilizează criteriile de risc generale utilizate în mod obligatoriu (domeniul de activitate, numărul de angajați, istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Inspectoratului) și criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectorat (restanțe la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă), producerea accidentelor de muncă, munca nedeclarată).

Prevederile au intrat în vigoare la data de 24 august 2021. Amintim că prin Hotărârea nr. /2021 a fost ajustat și actualizat cadrul normativ secundar ce prevede controlul de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și excluderea prevederilor referitoare la atribuțiile de control pe domeniul securității și sănătății în muncă din Metodologiile privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale organelor de control sectoriale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...