37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Metoda de evaluare curentă – LIFO

Metoda de evaluare curentă – LIFO

24.11.20212.461 views
(2 voturi, medie: 2,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit SNC ,,Stocuri”, stocurile ieşite se evaluează la valoarea contabilă care se determină prin aplicarea metodei LIFO.

Metoda LIFO prevede evaluarea stocurilor ieşite la costul de intrare al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, stocurile ieşite se evaluează la costul de intrare al lotului anterior în ordine cronologică. Soldul stocurilor la sfîrșitul perioadei este evaluat la costul de intrare al primelor loturi de stocuri achiziţionate sau fabricate. Metoda LIFO se recomandă în cazul în care preţurile stocurilor ieşite înregistrează o creştere permanentă în cursul perioadei de gestiune. Modul de aplicare a metodei LIFO este exemplificat în continuare:

Date iniţiale. Stocul de materiale la 1 octombrie 201X la o entitate a constituit 7 000 kg cu costul de intrare 20,50 lei/kg. În cursul lunii octombrie 201X la depozitul de materiale au avut loc următoarele operaţiuni:
1) 6 octombrie – intrare 5 000 kg la preţul de 19,0 lei/kg;
2) 11 octombrie – intrare 7 500 kg la preţul de 19,50 lei/kg;
3) 15 octombrie – ieşire (consum) 11 800 kg;
4) 22 octombrie – intrare 9 600 kg la preţul de 22,0 lei/kg;
5) 25 octombrie – ieşire (consum) 4 700 kg;
6) 27 octombrie – intrare 1 500 kg la preţul de 21,50 lei/kg;
7) 29 octombrie – ieşire (consum) 2 200 kg

Utilizînd datele prezentate anterior să presupunem că entitatea evaluează ieşirile de materiale conform metodei LIFO după fiecare ieşire.

În baza datelor din exemplu, la aplicarea metodei LIFO pentru evaluarea stocurilor se întocmesc calculele prezentate în tabelului de mai jos.

Calculul costului materialelor consumate în baza metodei LIFO după fiecare ieşire

Data Intrări Ieșiri Sold
cant., kg preț, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg preț, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg preț, lei/kg valoarea, lei
1 octombrie 201X - -   - -   7 000 20,50 143 500
6 octombrie 201X 5 000 19,0 95 000 - -  

7 000

5 000

20,50

19,0

143 500

95 000

12 000

-

238 500

11 octombrie 201X 7 500 19,50 146 250 - -  

7 000

5 000

7 500

20,50

19,0

19,5

143 500

95 000

146 250

19 500

-

384 750

15 octombrie 201X - -  

4 300

7 500

19,0

19,5

81 700

146 250

7 000

700

20,50

19,00

143 500

13 300

 

11 800

 

- 227 950 7 700 - 156 800
22 octombrie 201X 9 600 22,0 211 200 - -  

7 000

700

9 600

20,50

19,00

22,00

143 500

13 300

211 200

17 300

-

368 000

25 octombrie 201X - -   4 700 22,0 103 400

7 000

4 900

20,50

22,00

143 500

107 800

     

700

19,00

13 300

12 600

-

264 600

27 octombrie 201X 1 500 21,50 32 250 - -  

7 000

4 900

700

1 500

20,50

22,0

19,00

21,50

143 500

107 800

13 300

32 250

14 100

-

296 850

29 octombrie 201X - -  

700

1 500

22,00

21,50

15 400

32 250

7 000

700

4 200

20,50

19,00

22,00

143 500

13 300

92 400

2 200

-

47 650

11 900

-

249 200

31 octombrie 201X 23 600 - 484 700 18 700 - 379 000 11 900 - 249 200

Potrivit metodei LIFO, materialele consumate se evaluează astfel:

- la data de 15 octombrie 201X:
7 500 kg la preţul de 19,50 lei/kg =   146 250 lei
4 300 kg la preţul de 19,00 lei/kg =   81 700 lei
Total 11 800 kg                                  227 950 lei

- la data de 25 octombrie 201X:
4 700 kg la preţul de 22,00 lei/kg =   103 400 lei

- la data de 29 octombrie 201X:
1 500 kg la preţul de 21,50 lei/kg =   32 250 lei
700 kg la preţul de 22,00 lei/kg =     15 400 lei
Total 2 200 kg                                    47 650 lei

Costul stocului final de materiale se determină astfel:
a) costul stocului iniţial –                 143 500 lei
b) costul materialelor intrate –         484 700 lei
c) costul materialelor consumate –   379 000 lei

Valoarea stocului final (a + b – c)     249 200 lei

Conform calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul materialelor intrate în sumă de 484 700 lei – ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- costul materialelor consumate în sumă de 379 000 lei – ca majorare a costurilor activităţii de bază şi diminuare a stocurilor.

Potrivit SNC ,,Stocuri”, stocurile ieşite se evaluează la valoarea contabilă care se determină prin aplicarea metodei LIFO.

Metoda LIFO prevede evaluarea stocurilor ieşite la costul de intrare al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, stocurile ieşite se evaluează la costul de intrare al lotului anterior în ordine cronologică. Soldul stocurilor la sfîrșitul perioadei este evaluat la costul de intrare al primelor loturi de stocuri achiziţionate sau fabricate. Metoda LIFO se recomandă în cazul în care preţurile stocurilor ieşite înregistrează o creştere permanentă în cursul perioadei de gestiune. Modul de aplicare a metodei LIFO este exemplificat în continuare:

Date iniţiale. Stocul de materiale la 1 octombrie 201X la o entitate a constituit 7 000 kg cu costul de intrare 20,50 lei/kg. În cursul lunii octombrie 201X la depozitul de materiale au avut loc următoarele operaţiuni:
1) 6 octombrie – intrare 5 000 kg la preţul de 19,0 lei/kg;
2) 11 octombrie – intrare 7 500 kg la preţul de 19,50 lei/kg;
3) 15 octombrie – ieşire (consum) 11 800 kg;
4) 22 octombrie – intrare 9 600 kg la preţul de 22,0 lei/kg;
5) 25 octombrie – ieşire (consum) 4 700 kg;
6) 27 octombrie – intrare 1 500 kg la preţul de 21,50 lei/kg;
7) 29 octombrie – ieşire (consum) 2 200 kg

Utilizînd datele prezentate anterior să presupunem că entitatea evaluează ieşirile de materiale conform metodei LIFO după fiecare ieşire.

În baza datelor din exemplu, la aplicarea metodei LIFO pentru evaluarea stocurilor se întocmesc calculele prezentate în tabelului de mai jos.

Calculul costului materialelor consumate în baza metodei LIFO după fiecare ieşire

Data Intrări Ieșiri Sold
cant., kg preț, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg preț, lei/kg

valoarea, lei

cant., kg preț, lei/kg valoarea, lei
1 octombrie 201X - -   - -   7 000 20,50 143 500
6 octombrie 201X 5 000 19,0 95 000 - -  

7 000

5 000

20,50

19,0

143 500

95 000

12 000

-

238 500

11 octombrie 201X 7 500 19,50 146 250 - -  

7 000

5 000

7 500

20,50

19,0

19,5

143 500

95 000

146 250

19 500

-

384 750

15 octombrie 201X - -  

4 300

7 500

19,0

19,5

81 700

146 250

7 000

700

20,50

19,00

143 500

13 300

 

11 800

 

- 227 950 7 700 - 156 800
22 octombrie 201X 9 600 22,0 211 200 - -  

7 000

700

9 600

20,50

19,00

22,00

143 500

13 300

211 200

17 300

-

368 000

25 octombrie 201X - -   4 700 22,0 103 400

7 000

4 900

20,50

22,00

143 500

107 800

     

700

19,00

13 300

12 600

-

264 600

27 octombrie 201X 1 500 21,50 32 250 - -  

7 000

4 900

700

1 500

20,50

22,0

19,00

21,50

143 500

107 800

13 300

32 250

14 100

-

296 850

29 octombrie 201X - -  

700

1 500

22,00

21,50

15 400

32 250

7 000

700

4 200

20,50

19,00

22,00

143 500

13 300

92 400

2 200

-

47 650

11 900

-

249 200

31 octombrie 201X 23 600 - 484 700 18 700 - 379 000 11 900 - 249 200

Potrivit metodei LIFO, materialele consumate se evaluează astfel:

- la data de 15 octombrie 201X:
7 500 kg la preţul de 19,50 lei/kg =   146 250 lei
4 300 kg la preţul de 19,00 lei/kg =   81 700 lei
Total 11 800 kg                                  227 950 lei

- la data de 25 octombrie 201X:
4 700 kg la preţul de 22,00 lei/kg =   103 400 lei

- la data de 29 octombrie 201X:
1 500 kg la preţul de 21,50 lei/kg =   32 250 lei
700 kg la preţul de 22,00 lei/kg =     15 400 lei
Total 2 200 kg                                    47 650 lei

Costul stocului final de materiale se determină astfel:
a) costul stocului iniţial –                 143 500 lei
b) costul materialelor intrate –         484 700 lei
c) costul materialelor consumate –   379 000 lei

Valoarea stocului final (a + b – c)     249 200 lei

Conform calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul materialelor intrate în sumă de 484 700 lei – ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente;
- costul materialelor consumate în sumă de 379 000 lei – ca majorare a costurilor activităţii de bază şi diminuare a stocurilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...