37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   MEI: Se evidențiază primele semnale de revigorare a economiei naționale

MEI: Se evidențiază primele semnale de revigorare a economiei naționale

10.06.2021383 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

După un an cu provocări majore, când economia Republicii Moldova a fost afectată puternic de condiții climatice extreme și criza pandemică, evoluțiile recente din principalele sectoare economice, conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică, reflectă primele semnale de revigorare a economiei naționale. Acestea atestă o relansare a cererii interne și externe, înviorarea activității economice și investiționale, precum și creșterea volumului tranzacțiilor comerciale.

Sectorul industrial a revenit pe un trend ascendent în trimestrul I 2021, după evoluțiile negative continui, generate de consecințele pandemiei. În ianuarie-martie 2021, volumul producției industriale a crescut cu 3%. Sectorul energetic a avut cel mai mare impact pozitiv asupra creșterii sectorului industrial (+24,2%), precum și unele ramuri ale industriei prelucrătoare: industria ușoară (+13,7%), fabricarea de mobilă (+26,6%), produse din minerale nemetalice (+15,7%), mașini, utilaje și echipamente (+32,9%) etc. Totuși, industria alimentară și o parte din ramurile industriei constructoare de mașini rămân în declin, fiind afectate în continuare de consecințele secetei și ale pandemiei.

Evoluția comerțului cu amănuntul și a comerțului cu servicii prestate populației indică o îmbunătățire a cererii din partea populației. În ianuarie-martie 2021, comerțul de bunuri cu amănuntul a înregistrat o creștere de 6,6% (în prețuri comparabile), iar comerțul cu servicii de piață prestate populației – cu 31,1%. A fost în creștere și volumul serviciilor prestate întreprinderilor (+3,4%), și comerțul cu autovehicule (+14,4%) (în prețuri curente). Rămâne în scădere doar comerțul cu ridicata (-4,8%), deși în luna martie s-a înregistrat o creșterea a acestuia cu 8%.

Volumul investițiilor în active imobilizate a crescut esențial în I trimestru al anului 2021 (+14,8%). S-au majorat semnificativ investițiile în mașini și utilaje (+21%), mijloace de transport (+51%), precum și în construcții inginerești (+11,4%). Această evoluție a fost determinată de situația creditară favorabilă, creșterea investițiilor publice și a celor finanțate din surse străine. Totodată, investițiile în clădirile rezidențiale și nerezidențiale rămân în scădere (-5,7%). 

Ca rezultat al relansării cererii externe din partea țărilor partenere, s-au majorat exporturile cu 5,6% în trimestrul I 2021. Totodată, restabilirea cererii interne față de bunuri din partea agenților economici și a populației a condus la creșterea importurilor cu 13,6%. Soldul negativ al balanței comerciale s-a majorat  cu 21,5%.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în trimestrul I 2021 a constituit 8468,6 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 10,9% față de trimestrul I 2020. În termeni reali salariul s-a majorat cu 10%. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 401 Euro sau 484 dolari SUA. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 7463 lei, fiind în creștere cu 5,3%, iar în sectorul real – 8839,8 lei și s-a majorat, respectiv cu 12,8% (în termeni nominali). 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...