37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mediul de business propune noi modificări în Codul Muncii

Mediul de business propune noi modificări în Codul Muncii

17.05.2022493 views EBA
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Asociația Businessului European (EBA) a înaintat autorităților o serie de modificări la Codul muncii. Astfel, oamenii de afaceri au venit cu o serie de propuneri privind îmbunătățirea Codului Muncii, una dintre acestea fiind completarea actului normativ cu un nou articol - clauza de neconcurență.

Mai exact, autorii propun ca dreptul salariatului de a îndeplini altă muncă să poată fi limitat prin contractul individual de muncă, în cazul în care îndeplinirea unei astfel de munci îl poate împiedica să-şi îndeplinească obligațiile la locul de muncă de bază sau (şi) în cazul în care persoana, pentru care urmează a fi prestată muncă prin cumul, este concurentul angajatorului. Părțile vor putea negocia o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, pe perioada negociată de părți, dar nu mai mult de 2 ani. În acest caz, în perioada indicată, angajatorul îi achită salariatului o indemnizație lunară în mărime de cel puțin 50% din salariul mediu lunar al acestuia pentru ultimele 3 luni depline de muncă.

Totodată, a fost propusă posibilitatea angajării salariaților pe o perioadă determinată în cadru întreprinderilor micro şi mici – întreprinderilor debutante conform prevederilor Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, timp de 36 de luni de la data înregistrării de stat.

De asemena, modificările propuse de mediul de afaceri vizează și art. 62, unde se propune excluderea interzicerii aplicării perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu persoanele în vîrstă de pînă 18 ani.

Alte propuneri se referă la programul felxibil de muncă, în special la aducerea acestuia la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin o săptămână înainte de punerea în aplicare, dat fiind faptul că în unitățile cu un efectiv mare de personal – respectarea graficului stabilit cu o lună înainte este imposibilă.

Alte modificări se referă la munca suplimentară, formele de plată a salariului, indemnizația de eliberare din serviciu, garanțiile în caz de reorganizare a unității, schimbării tipului de proprietate sau a proprietarului, etc.

Suplimentar, EBA evidențiază și o serie de provocări identificate de către mediul de afaceri, cu următoarele solicitări:

  1. Eliminarea definitivă de pe umerii angajatorului a evidenței militare a salariaților.
  2. Aprobarea de către Guvern a Regulamentului de atestare a salariaților/ Eliminarea referinței la un Regulament standard redactat de Guvern. Din cauza referinței la un astfel de Regulament inexistent necorespunderea profesională a devenit, de fapt, nulă ca motiv de concediere.
  3. Necesitatea reformării contribuțiilor de asigurare socială pentru liber-profesioniști/freelanceri.
  4. Necesitatea reglementării muncii prin agenții de muncă temporară (reglementat în Romania prin Codul Muncii cap VII). Existența unor societăți comerciale având ca obiect de activitate „împrumutul” de personal către orice societate comercială devine esențială într-o economie în care resursa umană (fie calificata, fie necalificată) a devenit insuficientă la nivel național.
  5. Revizuirea mecanismului de stabilire a „forței majore”. Menționăm că Camera de Industrie și Comerț nu a eliberat și nu eliberează asemenea certificate pentru relațiile de muncă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...