37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual va fi revizuit

Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual va fi revizuit

20.02.2024524 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cancelaria de Stat a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în scopul actualizării cadrului normativ aferent managementului resurselor umane. Drept urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară modificarea și completarea Codului muncii (CM).

Astfel, prin prezentul proiect se propune completarea art.118 din CM care reglementează acordarea anuală a concediului de odihnă cu un nou alineat (41), conform căruia în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă nefolosit într-o perioadă de cel mult 2 ani începand cu anul următor celui în care da dreptul la concediul de odihnă anual.

Angajatorul la finele anului calendaristic va informa salariatul în scris (pe suport de hârtie sau în format electronic) despre soldul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora, precum și va solicita utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, în baza unui grafic stabilit de comun acord.

Cancelaria de Stat a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în scopul actualizării cadrului normativ aferent managementului resurselor umane. Drept urmare a adoptării prezentului proiect va fi necesară modificarea și completarea Codului muncii (CM).

Astfel, prin prezentul proiect se propune completarea art.118 din CM care reglementează acordarea anuală a concediului de odihnă cu un nou alineat (41), conform căruia în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă nefolosit într-o perioadă de cel mult 2 ani începand cu anul următor celui în care da dreptul la concediul de odihnă anual.

Angajatorul la finele anului calendaristic va informa salariatul în scris (pe suport de hârtie sau în format electronic) despre soldul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora, precum și va solicita utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, în baza unui grafic stabilit de comun acord.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...