37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual, revizuit

Mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual, revizuit

25.03.2024885 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 22 martie curent în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative care are ca scop actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane.

Potrivit Legii nr.47/2024, art.118 din Codul muncii, a fost completat cu alin. (41), conform căruia în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, cu acordul salaritului în cauză, angajatorul este obligat să-i acorde acestuia cncediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediu.

De asemenea, potrivit noilor prevederi, la finele fiecărui an calendaristic, angajatorul va informa salariatul, în formă scrisă pe suport de hârtie sau în formă electronică, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și dispune utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de comun acord. Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor acumalate/nefolosite din concediul de odihnă anula, conform programării, va fi nul.

Totodată, documentul mai prevede că zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariați până la intrarea în vigoare a prezentei legi (1 aprilie curent) vor fi utilizate până la 31 decembrie 2029, separat de concediul de odihnă anual pentru anul respectiv, în baza unei programări elaborate anula de angajator de comun acord cu salariații, ținându-se cont de necesitatea asigurării bunei funcționări a unității.

De asemenea, este prevăzut că angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să utilizeze zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite conform programării elaborate. După expirarea termenului indicat, zilele de concediu de odihă se vor considera stinse, cu respectare prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii*.

Merită menționat faptul că prin aceeași lege au fost operate ajustări și în Codul fiscal, respectiv, conform noii redacții a alin. (3) din art. 1322 din CF directorul Serviciului Fiscal de Stat este persoană cu funcție de demnitate publică, fiind numit și eliberat din funcție de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 aprilie.


*Potrivit art. 119 alin. (1) din Codul muncii, în caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

La data de 22 martie curent în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative care are ca scop actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane.

Potrivit Legii nr.47/2024, art.118 din Codul muncii, a fost completat cu alin. (41), conform căruia în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, cu acordul salaritului în cauză, angajatorul este obligat să-i acorde acestuia cncediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediu.

De asemenea, potrivit noilor prevederi, la finele fiecărui an calendaristic, angajatorul va informa salariatul, în formă scrisă pe suport de hârtie sau în formă electronică, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și dispune utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de comun acord. Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor acumalate/nefolosite din concediul de odihnă anula, conform programării, va fi nul.

Totodată, documentul mai prevede că zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariați până la intrarea în vigoare a prezentei legi (1 aprilie curent) vor fi utilizate până la 31 decembrie 2029, separat de concediul de odihnă anual pentru anul respectiv, în baza unei programări elaborate anula de angajator de comun acord cu salariații, ținându-se cont de necesitatea asigurării bunei funcționări a unității.

De asemenea, este prevăzut că angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să utilizeze zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite conform programării elaborate. După expirarea termenului indicat, zilele de concediu de odihă se vor considera stinse, cu respectare prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii*.

Merită menționat faptul că prin aceeași lege au fost operate ajustări și în Codul fiscal, respectiv, conform noii redacții a alin. (3) din art. 1322 din CF directorul Serviciului Fiscal de Stat este persoană cu funcție de demnitate publică, fiind numit și eliberat din funcție de către Guvern, la propunerea ministrului finanțelor.

Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 aprilie.


*Potrivit art. 119 alin. (1) din Codul muncii, în caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...