37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Măsurile instituite în perioada 16 mai – 30 iunie pentru persoanele fizice și juridice. Vezi Hotărârea nr.11 a CNESP

Măsurile instituite în perioada 16 mai – 30 iunie pentru persoanele fizice și juridice. Vezi Hotărârea nr.11 a CNESP

18.05.20201.615 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a publicat următoarele informații privind măsurile ce se instituie în perioada declarării stării de urgență în sănătate publică:

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:
1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;
1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;
1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul.

2. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:
2.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:
(I) echipament de protecție (măști, mănuși);
(II) dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe);
(III) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).
2.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;
2.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
2.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
2.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;
2.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

3. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
3.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
3.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
3.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
3.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
3.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;
3.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
3.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
3.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

4. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:
4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;
4.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
4.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;
4.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
4.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

5. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere.

6. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți.

7. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

8. Se admite:
8.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de servicii;
8.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

9. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.

10. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

11. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:
11.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
11.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
11.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;
11.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
11.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;
11.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
11.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);
11.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;
11.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

12. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pînă la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 pînă la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

13. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție de specificul activității și de necesități:
13.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;
13.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.

14. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi.

Prezenta Hotărîre a intrat în vigoare la data de 15 mai 2020.

Conform Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a publicat următoarele informații privind măsurile ce se instituie în perioada declarării stării de urgență în sănătate publică:

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:
1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;
1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;
1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul.

2. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:
2.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:
(I) echipament de protecție (măști, mănuși);
(II) dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe);
(III) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).
2.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;
2.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
2.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
2.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;
2.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

3. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
3.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
3.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
3.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
3.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
3.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;
3.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
3.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
3.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

4. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:
4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;
4.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
4.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;
4.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
4.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

5. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere.

6. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți.

7. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

8. Se admite:
8.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de servicii;
8.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

9. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.

10. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

11. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:
11.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
11.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
11.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;
11.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
11.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;
11.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
11.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);
11.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;
11.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

12. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pînă la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 pînă la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

13. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție de specificul activității și de necesități:
13.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;
13.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.

14. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi.

Prezenta Hotărîre a intrat în vigoare la data de 15 mai 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...