37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Măsurile BNM în contextul stării de urgență

Măsurile BNM în contextul stării de urgență

03.04.2020390 views BNM
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

BNM a ajustat instrumentele de politică monetară

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale, până la 3,25 la sută anual. La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.

Totodată, a fost micșorată cu 2,5 p.p norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu 1,0 p.p. norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

Astfel, decizia BNM vine să consolideze și mai mult nivelul de lichidități în sectorul bancar și să susțină mediul de afaceri pe fondul evoluțiilor recente din economia globală și cea națională.

Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar și a asigura transmiterea eficientă a politicii sale monetare.

În acest sens, banca centrală va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea prețurilor și consolidarea sectorului bancar, care este bine capitalizat și rezilient.

A se vedea Decizia de politică monetară:

BNM oferă flexibilitate băncilor în abordarea agenților economici care au credite bancare

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat o hotărâre care permite băncilor licențiate să amâne sau să modifice termenele de scadență a plăților și/sau sumele plăților scadente până pe 30 iunie 2020 la creditele acordate agenților economici. Modificarea termenelor menționate nu va avea ca efect clasificarea în mod automat a creditelor respective  într-o categorie mai dură decât cea existentă la data adoptării prezentei hotărâri.

Decizia se referă la persoanele juridice cărora le-a fost afectată temporar situația financiară urmare stării de urgență și consecințelor economice generate de COVID-19.

Măsurile vor putea fi aplicate în mod individual de fiecare bancă, conform reglementărilor sale interne și a prevederilor contractuale cu debitorii respectivi, inclusiv capacitatea de plată a acestora. Astfel, agenții economici vor trebui să notifice argumentat banca la care se deservesc despre dificultatea temporară de plată în legătură cu situația respectivă. În context, băncile în continuare vor fi obligate să evalueze în mod prudent calitatea creditelor și să identifice orice situație de improbabilitate de plată a debitorilor. La fel, băncile vor asigura în continuare gestionarea eficientă și prudentă a tuturor riscurilor în vederea menținerii stabilității situației lor financiare. 

BNM a aprobat măsuri în susținerea persoanelor fizice consumatori de credite bancare pentru perioada de urgență

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 17 martie 2020, o hotărâre prin care permite băncilor licențiate gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată a  persoanelor fizice aflate în dificultate de plată pentru creditele contractate, în condițiile stării de urgență.

Hotărârea facilitează acordarea de către băncile licențiate a unor înlesniri la plata pentru creditele existente ale persoanelor fizice, până pe 31 mai 2020.

Aceste măsuri vor putea fi aplicate în mod selectiv și individual de către bănci, conform propriilor capacități, reglementări și prevederi contractuale. În același timp, decizia BNM determină necesitatea  gestionării prudente de către bănci a tuturor riscurilor în vederea menținerii stabilității sectorului bancar și protejării deponenților.

Modificarea până la 31 iulie 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau a sumelor plăților la aceste credite nu va avea ca efect clasificarea lor într-o categorie mai dură decât cea existentă la data adoptării prezentei hotărâri.

Decizia nu se referă la creditele noi acordate în perioada menționată.

Persoanele fizice care își pot onora în continuare creditele, în special prin modalitățile de plată la distanță, sunt încurajate să o facă.

Băncile licențiate din Republica Moldova dispun de suficiente lichidități și capital, sunt solide și stabile.

Sistemul bancar al Republicii Moldova asigură continuitatea prestării serviciilor pe perioada COVID-19, în interesul cetățenilor

Banca Națională a Moldovei (BNM) impune un șir de măsuri care să prevină răspândirea virusului COVID-19 și care să asigure în continuare funcționalitatea sistemului financiar-bancar al țării.

Măsurile sunt necesare pentru a proteja sănătatea angajaților băncilor și a clienților lor pentru ca aceștia să beneficieze fără întrerupere de serviciile solicitate. În acest sens, BNM îndeamnă cetățenii să respecte strict regulile de comportament și de igienă, iar dacă prezența fizică nu este obligatorie, se recomandă utilizarea sistemelor de deservire la distanță, a instrumentelor și serviciilor de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet-payments, mobile payments, cardurile de plată, transferul de credit (ordinul de plată), care permit efectuarea plăţilor de la orice calculator sau dispozitiv mobil.

La fel, în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, Banca Națională a luat măsuri sporite de protecție, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică. Procesele operaționale critice și continuitatea activității instituției vor fi asigurate pe tot parcursul acestei perioade. În același timp, a fost lansat procesul de activitate la distanță pentru mai multe categorii de angajați.

Banca Națională, băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari își continuă activitatea asigurând toate serviciile financiare prestate. Totodată, mai multe bănci au anunțat program de lucru prescurtat sau modificat pentru deservirea fizică a clienților.

Informații suplimentare pot fi solicitate la telefon sau adresa electronică ale băncilor licențiate. Aici sunt afișate datele de contact.

Banca Naţională a Moldovei încurajează utilizarea metodelor de plată fără numerar

Banca Națională a Moldovei (BNM) încurajează cetățenii să utilizeze metodele de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet şi mobile payments, plățile securizate pentru comerțul electronic, precum şi cardurile pentru plata bunurilor şi serviciilor în puncte comerciale. Aceste metode sunt mult mai igienice decât utilizarea numerarului și constituie o bună practică de prevenire a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv a virozei de tip COVID-19.

Evitarea sau limitarea contactului cu banii care circulă din mână în mână poate avea efecte sesizabile pentru protecția sănătății fiecăruia.

Totodată, Banca Națională, în calitate de autoritate monetară, ia măsuri speciale de stocare și procesare a bancnotelor și monedelor primite din circulație prin izolarea acestora pe o perioadă de minim 14 zile, înainte de a fi repuse în circulație, pentru a limita riscul de propagare a noului virus.

Banca Națională, băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari funcționează în regim normal, fiind gata să asigure toate serviciile financiare prestate.

BNM reglementează acoperirea necesarului de lichiditate în bănci

În Monitorul Oficial au fost publicate Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci  și hotărârea de modificare a Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere.

Noile reglementări vor permite băncilor să mențină niveluri adecvate ale rezervelor de lichiditate pentru a  face față eventualelor dezechilibre dintre intrările și ieșirile de lichidități în situații de criză pe termen scurt.

Astfel, regulamentul prevede obligația băncilor să dețină active lichide a căror valoare însumată acoperă diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în situații de criză. Regulamentul stabilește componența rezervei de lichidități a băncilor și eligibilitatea activelor băncii ca acestea  să fie considerate active lichide, precum și metodologia de calcul a ieșirilor nete de lichidități.

Băncile vor menține indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate în valoare de cel puțin 100%. Cerința față de valoarea minimă a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate va fi implementată în mod etapizat de la 60% (începând cu 1 octombrie 2020 – intrarea în vigoare a regulamentului) la 100% (începând cu 1 ianuarie 2023).

Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate va substitui indicatorul lichidității curente, care, până la 01.01.2022, va fi monitorizat și raportat la BNM în paralel. Noul indicator va fi raportat conform instrucțiunii modificate prin hotărârea menționată mai sus.

Regulamentul vine să completeze setul de acte necesare implementării noii legi bancare, în contextul armonizării legislației cu standardele europene și instrumentele internaționale (cerințele Basel III) astfel cum stabilește Acordul de asociere între RM și UE.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...