37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat

Măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat

07.06.2023294 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat în vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic” a întreprins un șir de acțiuni conform competențelor.

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru tr. I 2023, au fost adoptate 49 decizii asupra cazului de încălcare a legislației. În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 4 273 843 lei din ele achitate 3 582 710 lei.

Astfel, pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plată la buget:

 • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 614 359 lei;
 • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1 378 278 lei;
 • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 466 407 lei;
 • penalități și amenzi aplicate 1 814 799 lei.

Concomitent, în vederea promovării politicilor de educație juridică şi civică a salariaților, informării şi consultării celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

 • remise 2152 scrisori de conformare în adresa contribuabililor cu risc de utilizare a muncii nedeclarate și achitarea salariilor ”în plic”;
 • efectuarea vizitelor fiscale la 2 146 agenți economici (41 vizite fiscale efectuate de către DDCM și 2 105 vizite efectuate de către DGDF);
 • organizate și desfășurate 123 ședințe la care au fost invitați angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației;

Pentru mai multe detalii, vă îndemnăm să consultați Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru 3 luni ale anului 2023.

Serviciul Fiscal de Stat în vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic” a întreprins un șir de acțiuni conform competențelor.

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru tr. I 2023, au fost adoptate 49 decizii asupra cazului de încălcare a legislației. În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 4 273 843 lei din ele achitate 3 582 710 lei.

Astfel, pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plată la buget:

 • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 614 359 lei;
 • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1 378 278 lei;
 • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 466 407 lei;
 • penalități și amenzi aplicate 1 814 799 lei.

Concomitent, în vederea promovării politicilor de educație juridică şi civică a salariaților, informării şi consultării celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității, de către SFS au fost realizate acțiuni informative şi de sensibilizare, cum ar fi:

 • remise 2152 scrisori de conformare în adresa contribuabililor cu risc de utilizare a muncii nedeclarate și achitarea salariilor ”în plic”;
 • efectuarea vizitelor fiscale la 2 146 agenți economici (41 vizite fiscale efectuate de către DDCM și 2 105 vizite efectuate de către DGDF);
 • organizate și desfășurate 123 ședințe la care au fost invitați angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației;

Pentru mai multe detalii, vă îndemnăm să consultați Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru 3 luni ale anului 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...