37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mărfurile care prezintă suspiciuni vor fi verificate de Laboratorul Vamal

Mărfurile care prezintă suspiciuni vor fi verificate de Laboratorul Vamal

08.07.2019545 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Probele și mostrele de mărfuri supuse reglementărilor vamale recepționate de la organele vamale și alte autorități publice vor fi verificate de Laboratorul Vamal (LV). Scopul verificării este determinarea corectitudinii clasificării acestora conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor pentru identificarea corespunzătoare a celor ce sunt supuse accizelor, pentru asigurarea sănătății oamenilor și animalelor, precum și protecției mediului înconjurător și în vederea identificării componenței chimice a mărfurilor.

În Monitorul Oficial din 5 iulie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 140-O din 29.03.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei privind prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.

Astfel, laboratorul efectuează încercări asupra probelor și mostrelor de mărfuri, în cazul în care există suspiciune că fac obiectul Legii cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice și în cazul în care există suspiciune că conțin droguri.

Pentru solicitarea încercărilor, funcționarul care efectuează controlul vamal va perfecta cererea pentru încercări de laborator, în care se va indica cine a solicitat încercările de laborator, temeiurile pentru care se solicită, procesul-verbal de prelevare a probelor, sarcina încercărilor respective, precum și obiectul, documentele și alte materiale prezentate cu mențiunea când și în ce împrejurări au fost descoperite și ridicate. 

Metodologia prevede că funcționarul vamal care decide să inițieze efectuarea încercărilor va comunica despre acest fapt titularilor mărfurilor, cu precizarea datei și orei la care urmează a se efectua operațiunea.

La necesitate, prelevarea probelor se efectuează cu asistența unui specialist, fiind întocmit un proces-verbal.

Este important de menționat că, transportul mărfurilor în zonele de control vamal sau în alt loc unde urmează a fi prelevate probele se efectuează de către titularul mărfurilor. Totodată, acesta este obligat să acorde asistență funcționarilor vamali la prelevare și să efectueze din contul său operațiuni necesare prelevării. 

În cazul în care titularul nu asistă la această operațiune și nici nu desemnează o persoană capabilă să ofere asistență organului vamal, atunci autoritatea vamală desfășoară controlul în prezența a doi martoricare nu sunt cointeresați de rezultat.

Pentru fiecare lot de marfă se prelevă 3 probe identice
• proba analitică – pentru efectuarea încercărilor de laborator
• proba de control – pentru efectuarea unei a doua încercări în laborator, în cazul în care titularul mărfurilor nu este de acord cu rezultatele din prima probă 
• proba arbitrară – pentru eliberare la eventuala solicitate a instanțelor de judecată.

Metodologia se referă și la măsurile privind tehnica securității. Astfel, uneltele utilizate pentru prelevarea probelor trebuie să corespundă unor cerințe – sondele să fie rotunjite la capăt, să nu fie crăpate, iar recipientele de ambalare să fie curate și uscate. Prelevarea probelor din substanțele foarte tehnice se va efectua întotdeauna în prezența unui însoțitor bine instruit asupra măsurilor care trebuie luate în cazul unor situații neprevăzute. 

Totodată, documentul prevede că nu se vor efectua încercări de laborator pentru probele care nu sunt etichetate și sigilate, se prezintă într-o stare alterată, au ambalaje deteriorate sau în cerere nu este menționat obiectul încercărilor.

Cheltuielile aferente încercării probelor de mărfuri sunt suportate de organul vamal și de laborator și nu vor fi compensate de către titularii mărfurilor, cu excepția cazurilor în care încercările sunt efectuate la solicitarea acestuia. În același timp, organele vamale nu sunt pasibile de a compensa nici un fel de cheltuieli suportate de alte persoane interesate în operațiunile de prelevare, cantitățile prelevate sau încercările efectuate asupra probelor de mărfuri.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...