37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Majorarea nivelului de protecție a investitorilor pe piața de capital

Majorarea nivelului de protecție a investitorilor pe piața de capital

06.07.2022329 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a susținut în ședința de astăzi proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.171/2012 cu privire la piața de capital. Modificările au fost necesare pentru îmbunătățirea cadrului normativ actual, reducerea riscurilor sistemice și majorarea nivelului de protecție a investitorilor, menținerea unor piețe echitabile, eficiente și transparente.

Proiectul stabilește modificări la art. 9 din lege, cu privire la particularitățile admiterii a valorilor mobiliare străine spre tranzacționare în Republica Moldova, care au drept scop facilitarea circulației acestor valori mobiliare prin excluderea uzanței circulației pe teritoriul țării, a valorilor mobiliare străine sub formă de recipise depozitare molodvenești (RDM).

Totodată, se propune completarea Legii cu art. 371 ce se referă la consultantul de investiții, cu scop dezvoltarea pieței de capital și facilitarea furnizării serviciilor de investiții, în partea ce ține de primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare și acordarea consultației de investiții.

O altă prevedere ține de majorarea de la 6 000 lei la echivalentul în lei a 1 000 de euro a compensației ce urmează a fi achitată clientului unei societăți de investiții din Fondul de compensare a investitorilor, în cazul incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti sau instrumentele financiare ale acestui client.

Modificările elaborate vizează completarea cadrului normativ cu prevederi referitoare la cazurile în care Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) este în drept să retragă licența liberată anterior. Astfel, CNPF va putea retrage licența în cazul în care persoana licențiată solicită benevol aceast fapt, ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor; persoana licențiată încalcă grav și sistemic prevederile legale; în caz de reorganizare sau lichidare; în cazul declarării insolvabilității, atunci când a fost retrasă licența de BNM sau la solicitarea persoanei licențiate.

În sensul asigurării prezibilității procesului de încheiere a vânzării activelor aflete în gestiunea administratorilor feduciari, Legea nr.171/2012 va conține prevederi care vor oferi dreptul CNPF de a stabili în actele sale normative termenul de vânzare, ținând cont de situația financiară a societăților, statutul juridic, valoarea activului și costurile aferente expunerii la vânzare.

Guvernul a susținut în ședința de astăzi proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.171/2012 cu privire la piața de capital. Modificările au fost necesare pentru îmbunătățirea cadrului normativ actual, reducerea riscurilor sistemice și majorarea nivelului de protecție a investitorilor, menținerea unor piețe echitabile, eficiente și transparente.

Proiectul stabilește modificări la art. 9 din lege, cu privire la particularitățile admiterii a valorilor mobiliare străine spre tranzacționare în Republica Moldova, care au drept scop facilitarea circulației acestor valori mobiliare prin excluderea uzanței circulației pe teritoriul țării, a valorilor mobiliare străine sub formă de recipise depozitare molodvenești (RDM).

Totodată, se propune completarea Legii cu art. 371 ce se referă la consultantul de investiții, cu scop dezvoltarea pieței de capital și facilitarea furnizării serviciilor de investiții, în partea ce ține de primirea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare și acordarea consultației de investiții.

O altă prevedere ține de majorarea de la 6 000 lei la echivalentul în lei a 1 000 de euro a compensației ce urmează a fi achitată clientului unei societăți de investiții din Fondul de compensare a investitorilor, în cazul incapacităţii societăţilor de investiţii de a returna mijloacele băneşti sau instrumentele financiare ale acestui client.

Modificările elaborate vizează completarea cadrului normativ cu prevederi referitoare la cazurile în care Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) este în drept să retragă licența liberată anterior. Astfel, CNPF va putea retrage licența în cazul în care persoana licențiată solicită benevol aceast fapt, ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor; persoana licențiată încalcă grav și sistemic prevederile legale; în caz de reorganizare sau lichidare; în cazul declarării insolvabilității, atunci când a fost retrasă licența de BNM sau la solicitarea persoanei licențiate.

În sensul asigurării prezibilității procesului de încheiere a vânzării activelor aflete în gestiunea administratorilor feduciari, Legea nr.171/2012 va conține prevederi care vor oferi dreptul CNPF de a stabili în actele sale normative termenul de vânzare, ținând cont de situația financiară a societăților, statutul juridic, valoarea activului și costurile aferente expunerii la vânzare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...