37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Mai multe modificări ce vizează aspectele vamale, în vigoare de la 1 ianuarie 2021

Mai multe modificări ce vizează aspectele vamale, în vigoare de la 1 ianuarie 2021

11.01.2021192 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ca urmare a aprobării Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021, Serviciul Vamal al Republicii Moldova vine în atenția cetățenilor cu precizări asupra celor mai importante modificări ce au vizat aspectele vamale:

- Au fost anulate prohibițiile la importul mijloacelor de transport. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021,  a fost eliminat plafonului de vârstă la importul autovehiculelor. Concomitent cu eliminarea prohibițiilor, s-au majorat cotele accizelor proporțional termenului de exploatare a mijloacelor de transport. Informația privind cotele accizei pentru mijloacele de transport, în funcție de termenul de exploatare a acestora, poate fi accesată aici.

- Au fost introduse prevederi ce vizează interzicerea donării, transmiterii prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie sau folosință a mijloacelor de transport declarate prin acțiune. Totodată, articolul 287 din Codul Contravențional s-a completat cu alineatele (17) și (18), care prevăd următoarele:

  • „(17) Nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport din Republica Moldova.
  • (18) Folosirea mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât cele care le-au declarat prin acțiune organului vamal, cu excepția soțului/soției și rudelor pe linie ascendentă și descendentă directă ale persoanei care a declarat prin acțiune mijlocul de transport se sancționează cu amendă de la 60 la 90 unități convenționale.

- Au fost operate modificări și completări ale articolelor 248, 2481, 2482 și 249 Cod Penal în ceea ce privește contrabanda.

Informația cu privire la toate modificările și completările ce vizează aspectele vamale o puteți găsi în Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 353-357 (7681-7685) din 22 decembrie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...