37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   MADRM a organizat ateliere de informare pentru a prezenta noul mecanism semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți

MADRM a organizat ateliere de informare pentru a prezenta noul mecanism semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți

21.01.2021322 views MADRM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat un mecanism semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți. Scopul a fost de a oferi suport agenților economicia căror activitate este generatoare de poluanți, prin simplificarea procesului de calculare a plăților respective.

În cadrul celor trei ateliere de informare, organizate în format on-line, în perioada 18-20 ianuarie curent, colaboratorii MADRM au explicat cum se aplică instrumentul de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți.

„Potrivit art. 14 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, subiecții plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor sunt obligați să calculeze de sine stătător plățile respective, să achite la bugetul de stat plățile corespunzătoare și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă (Formularul EMPOLDEP19) până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul Fiscal.  Mecanismul semi-automatizat de calculare a plăților îi va ajuta pe agenții economici la depunerea rapoartelor și la calcularea plăților respective” , a subliniat Secretarul de Stat, Dorin ANDROS, în cadrul webinarelor.

La elaborarea acestuia, s-a ţinut cont şi de ultimele modificări operate în legislație, prin care au fost majorate normativele plăţilor cu 20%. Astfel, că raportarea şi declararea plăţilor pentru poluare se va face aplicând normativele deja majorate.

Totodată, în cadrul atelierelor de informare, a fost prezentat detaliat cum funcționează mecanismul semi-automatizat de calculare a plăților respective.  

„MADRM a elaborat acest instrument, în format Excel, care conține 6 secțiuni și nu reprezintă un formular oficial de prezentare a informației privind plățile pentru emisiile și deversările de poluanți către Serviciul Fiscal de Stat. În Secțiunile 2-6 se calculează automat suma plăților pentru emisiile și deversările de poluanți prin introducerea unor date, iar în Secțiunea 1 se introduc automat datele din secțiunile 2-6 în corespundere cu toate compartimentele dării de seamă (Formularul EMPOLDEP19). Prin urmare, agenții economici vor putea prelua datele din Secțiunea 1 a instrumentului Excel și le vor putea utiliza pentru prezentarea dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat”, a explicat agenților economici participanți, Gabriela Capcelea, consultant principal în cadrul Direcției politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu.

La webinare au participat peste 250 de persoane: reprezentanți ai MADRM, IPM, Serviciului Fiscal de Stat și ai agenților economici.

Totodată, pentru a asigura informarea unui număr cât mai mare de subiecți ai impunerii cu plata pentru emisiile și deversările de poluanți privind modalitatea de aplicare și utilizare a acestui instrument, informațiile sunt disponibile în continuare pe pagina de Facebook a ministerului și pot fi accesate de toți doritorii.

Notă: Mecanismul semi-automatizat de calculare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți, a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și a Ordinului MADRM nr. 15/2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor. Instrumentul de calculare a plăților nominalizate (în format Excel) va fi publicat pe pagina web a MADRM și a Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...