37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Lucruri bine de știut despre datele cu caracter personal

Lucruri bine de știut despre datele cu caracter personal

24.05.20191.233 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ultima perioadă societatea vorbește tot mai mult despre datele cu caracter personal. Deși acest subiect este unul relativ nou pentru Republica Moldova, acesta este pe larg dezbătut și uneori prevederile legislației în domeniu sunt interpretate eronat.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, datele personale sunt: prenumele, numele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică, datele de localizare, adresa IP, starea civilă, fotografia feței, obiceiurile și preferințele, identificatorii online și orice alte date ce țin de identitatea fizică, fiziologică, economică, culturală sau socială care pot fi utilizate pentru identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice.

Categoria specială de date cu caracter personal

Datele care se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, datele privind sănătatea, datele genetice, biometrice, datele de identificare a unei persoane fizice sau datele ce țin de viața sau orientarea sexuală. Prelucrarea acestor date se permite numai în cazurile strict prevăzute de lege. 

Când pot să transmit datele personale către alte persoane?

Poți să transmiți datele personale de sine stătător atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unor obligații sau când acest fapt este prevăzut de lege. De exemplu, oferi adresa de domiciliu unui magazin online pentru livrarea comenzii, prezinți buletinul de identitate pentru confirmarea vârstei atunci când cumperi alcool într-un magazin, oferi datele personale unui spital pentru a primi tratament, etc.

Când pot fi divulgate datele personale ale altor persoane?

Poți prelucra datele personale ale altor persoane, dacă aceste date sunt necesare pentru realizarea unui scop legal. Oferi această informație atunci când ea este solicitată de către organele de ocrotire a legii. Poți transmite datele personale către instanța de judecată pentru a-ți apăra  drepturile. În general, volumul și categoriile datelor transmise nu trebuie să depășească scopul stabilit. În cazul în care, de exemplu, o persoană divorțată caută datele de contract ale fostului soț/fostei soții, divulgarea acestei informații nu ar fi justificată. 

Când trebuie să respecți prevederile Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal?

Trebuie să respecți legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal dacă colectezi, stochezi, transferi, divulgi prin transmitere sau în cazul în care, prin intermediul mijloacelor automatizate, prelucrezi datele personale, care fac parte dintr-un sistem de evidență în legătură cu o activitate profesională sau comercială. Legislația din domeniu nu se aplică prelucrării datelor personale în scopuri personale (numerele de telefon înregistrate în agenda telefonului, albumul fotografiilor de familie, utilizarea datelor la vânzarea proprietății).

Companiile pot utiliza datele personale numai în anumite scopuri

O companie trebuie să stabilească scopul care urmează să colecteze datele, precum și modul în care le va utiliza. O companie poate prelucra datele personale numai în scopul pentru care au fost colectate. Compania trebuie să informeze subiecții de date cu privire la scopurile de colectare și utilizare a datelor. Compania poate utiliza datele personale în alte scopuri numai dacă noul scop este compatibil cu scopul pentru care datele au fost inițial colectate (un acord conex, interes legitim vital).

Consimțământul nu este unicul mod legal de prelucrare a datelor personale

Acordarea consimțământului nu este unicul mod legal prin care poate avea loc prelucrarea datelor. Legislația prevede și alte posibilități care ar putea fi mai oportune decât consimțământul, cum ar fi un contract (de prestare a serviciilor), o activitate de interes public (o obligație prevăzută de lege), protejarea intereselor vitale ale persoanelor fizice sau intereselor legitime ale unei entități sau persoane fizice. 

Copiile actelor de identitate pot fi efectuate numai în cazurile prevăzute de lege

Compania sau o altă organizație poate solicita o copie a actului de identitate numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații prevăzute de legislație. De exemplu, o bancă poate face o copie a actului de identitate pentru deschiderea unui cont bancar.Însă, pentru a semna un contract de prestare a serviciilor de telecomunicații, e suficient doar de a fi prezentat actul de identitate. Compania va utiliza actul de identitate doar pentru a identifica persoana și a transcrie datele necesare din acesta în contract.

Supravegherea video de către o persoană fizică poate fi efectuată numai pe teritoriul proprietății acesteia

Poți instala camere de supraveghere video pe teritoriul proprietății tale pentru activități personale sau domestice. În acest caz, legislația cu privire la protecția datelor nu se aplică. Totuși, trebuie să respecți dreptul la viață privată al vecinilor, oaspeților sau trecătorilor. Atunci când camera de supraveghere video cuprinde un spațiu public (stradă, trotuar, proprietatea vecinului) se aplică legislația privind protecția datelor.

Companiile care trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor

Compania trebuie să desemneze un responsabil cu protecția datelor în cazurile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dacă activitățile de bază ale companiei implică prelucrarea datelor personale care necesită o monitorizare regulată a unui număr mare de persoane fizice sau compania prelucrează categorii speciale de date pe scară largă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...